Södra Djursjukhuset Kungens Kurva

Idag: 09:00–21:00

Kirurgi på Södra Djursjukhuset

Kvalitetssäkring
Vi ska alltid kunna erbjuda både hög och jämn kvalitet. Säkerheten vid narkos och kirurgi måste få gå före snabbhet. Alla narkoser övervakas även med särskild apparatur. Hygienen och aseptiken måste ligga på toppnivå. Vår operationsavdelning är mycket välutrustad och det mesta är nyinköpt de senaste åren. Ventilationen klarar de mycket höga krav på ren luft som ställs vid tex led- och frakturkirurgi. Avdelningschefen ansvarar för verksamheten med hjälp av veterinären Christophe Bujon.

Utbildning
Vi satsar mycket på vidareutbildning för att använda de senaste metoderna. Nya veterinärer arbetar dubbelt med erfaren under lång tid. Även våra erfarna kirurger arbetar ofta två och två för att vidmakthålla djursjukhusets kompetens vid ovanligare eller mer komplicerade operationer. Våra djursjukvårdare på operation genomgår ett noggrant upplagt program under utbildningen i anestesi. Både veterinärer och djursjukvårdare genomgår såväl interna som externa vidareutbildningar inom anestesi.