Södra Djursjukhuset Kungens Kurva

Idag: 07:00–21:00

Remiss

Vi tar emot remisser för stationärvård, intensivvård, kirurgi, medicinska utredningar, sjukgymnastik och ortopediska utredningar.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL REMISSBLANKETTEN!

Vi erbjuder även avläsning av röntgenbilder, datortomografi- och magnetkameraundersökningar av radiolog (Dipl ECVDI), se längre ned.

Fraktur SödranTill djurägare som blivit remitterade till oss:

Har ditt djur blivit remitterad till oss och du har frågor gällande din remiss, exempelvis om vi mottagit den eller har du kanske ett missat samtal ifrån oss och ni inväntar kontakt gällande er remiss? Kontakta oss på telefonnummer 08-505 288 00. Remissavdelningen försöker alltid nå dig som djurägare flera gånger så har du missat vårt samtal så kommer vi kontakta dig igen.

Till veterinärer som vill remittera eller har remitterat till oss:

Södra Djursjukhuset är en av Sveriges ledande remissinstanser och tar emot remitterande patienter från andra djursjukhus och veterinärkliniker runt om i hela landet för både akut och tidsbokade besök, inskrivning på vårdavdelning, vidare utredningar och operationer.

För att vi ska kunna erbjuda djurägaren snabb service och hantera remissen korrekt är det önskvärt att samtliga följande punkter är ifyllda i remissen:
– Remitteras hela fallet eller enbart för en specifik undersökning?
– Frågeställning och/eller önskad undersökning ska tydligt framgå i remissen.
– Försäkringsbolag och gärna ett förhandsbesked om remissen avser en undersökning/åtgärd som kräver det.
– Ägarens namn, personnummer, adress och telefonnummer.
– Djurets namn, ras, kön och födelsedata  

På remissavdelningen arbetar tre stycken remisskoordinatorer. Avdelningen är bemannad alla vardagar mellan 07-16 och inkomna remisser bevakas och hanteras dagligen av en koordinator. När en veterinär remitterat ett djur till oss tar vi kontakt med djurägaren per telefon oftast redan samma dag för att erbjuda en tid för det som den aktuella remissen avser.
Vid akuta remisser efter 16:00 vardagar hänvisas till vårt interna nummer för kontakt.

Kontaktuppgifter remiss
Direkttelefonnummer för remitterande veterinär: 08-50528801
E-post: remiss.esd@evidensia.se

Mer information om avläsning av bilddiagnostiska fall

– Extern DT/MRT avläsning inom 5 arbetsdagar 1000 kr/fall.
– Extern DT/MRT avläsning inom 48h 1300 kr/fall.
– Extern röntgen avläsning inom 5 arbetsdagar 550 kr/fall.
– Extern röntgen avläsning inom 48h 700 kr/fall.

Svarstid är normalt inom 5 arbetsdagar.
Vid akuta ärenden så kontakta remissavdelning 08-505 288 01 KLICKA HÄR för exempel på avläst fall.

Evidensia kliniker med SECTRA arkiv behöver inte skicka bilder, övriga remittenter rekommenderas skicka röntgenbilder i DICOM format.
Remissen till bildfallet skickas till remissavdelningen.
Det är möjligt att vid behov få en klinisk rekommendation i samband med bildavläsning.