Idag: 08:00–17:00

Bilddiagnostik

Röntgen

Röntgenundersökningar kan ge mycket värdefull information vid utredningar av medicinska, ortopediska och kirurgiska fall. Röntgen används även vid förebyggande undersökningar, såsom förebyggande röntgen av bland annat höft- och armbågsleder. För röntgen av tänder har vi en särskild tandröntgen på vår tandavdelning som kräver att djuret ligger i narkos.

Ibland kan du som djurägare få vara med och hjälpa till att hålla när ditt djur ska röntgas. Personen under 18 år och gravida får dock inte vistas i röntgenrummet.

För att kunna få avläsningsbara bilder i samband med röntgenundersökningarna, vilket även gäller den förebyggande röntgen enligt SKK:s regler behöver vi ge ditt djur lugnande/sederande medel. Det innebär att veterinären måste göra en bedömning av ditt genom att bland annat lyssna på djurets hjärta inför sederingen och ditt djur måste i regel vara fastande i 12 timmar. Fråga om ditt djur behöver vara fastande när du ringer och bokar tid om du är osäker.

Ultraljud

Ultraljudsundersökningar kan ge information om de olika organens funktion, utseende och innehåll. Vi utför  ultraljud av hjärtat, de olika organen i buken, senor, muskler, knölar, bölder och andra svullnader och förändringar. Vi tar ultraljudsguidade prover från olika organ och förändringar. Vi tar även urinprov med guidning av ultraljudet.  Dräktighetsdiagnostik utförs 28 dagar efter senaste parning.

Vi rekommenderar för bästa undersökning att ditt djur är fastande från 12 timmar innan undersökningen ska genomföras. Behöver ditt djur sederas/få lugnande så krävs också 12 timmars fastande. Ska urinblåsan bedömas så rekommenderas att inte låta ditt djur kissa de närmaste 2 timmarna innan undersökning.

Med jämna mellanrum kommer Lennart Nilsfors till oss som är ultraljudsspecialist med specialkunskaper i hjärtdiagnostik och avelskontroller som DCM och HCM-screening och njurkontroller.

Vi utför även 24-timmars Holter-EKG-undersökningar vid behov i samband med utredning av hjärtats funktion och vid avelskontroller i samband med DCM-screening.

Ulrik ultraljud

CT

Vi utför CT, computer tomography, -undersökningar som också kallas skiktröntgen eller DT, datortomografi. Med hjälp av CT får vi tunna skivor av vävnaden i olika plan som ger oss en mer detaljerad bild av de olika organen. CT-undersökningarna använder vi som en del i de medicinska och ortopediska utredningarna och som komplement till den övriga bilddiagnostiken. Här krävs också sederande/lugnande medel och 12 timmars fasta.