Idag: 08:00–17:00

Tandvårdsavdelningen

Vår tandavdelning har den nyaste utrustningen inom digital tandröntgen med anpassat veterinärt program, ny maskinell park och utrustning av mycket hög kvalitet. Genom att ha all avancerad utrustning i samma rum skapar vi en större säkerhet för djuret genom att korta ned sövningstiden och optimera resultatet av undersökningen och behandlingen.

Vi utför de flesta ingrepp som ombefattar profylaktisk tandbehandling, tandstensborttagning, FORL – behandling, rotfyllning, tandreglering, käkkirurgi och fixering av käkfrakturer. Vi utför även tandbehandling på gnagare.

Tandavdelningen ligger på andra våningen, separerad från operationsavdelningen pga. hygieniska aspekter. Vid åtgärder i munhålan sprids bakterier som normalt finns i munhålan som skulle kunna orsaka sårinfektioner om andra ingrepp gjordes i anslutning till tandbehandlingen. Med ett separat rum just för tandbehandling minimeras risken att kontaminera andra djur som ska opereras för övriga kirurgiska ingrepp.