Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Idag: Stängt

Operation

Operationsavdelningen ligger på andra våningen. Fördelen med en avskild operationsavdelning är att det ger en lugnare och renare operationsmiljö för djuren.

Vi har två rymliga operationssalar och djuren sövs i direkt anslutning till operationssalen på operationsföreberedningen. Vi har modern narkosutrustning med ventilator och övervakningssystem som monitorerar puls, syresättning, temperatur, EKG, andning och kapnografi. Dessutom har vi utbildad personal inom anestesi och inhalationssövning som övervakar ditt djur under sövningen för att säkerställa en så säker narkos som möjligt.

Djuren får en lugn och övervakad uppvakning efter operation och flyttas till operationsstallet först när de bedöms vara tillräckligt vakna och återställda.

Alla djur får effektiv smärtlindring både före och efter kirurgiska ingrepp.