Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Specialistdjursjukhuset Strömsholm

Idag: Öppet dygnet runt

Laboratoriet

Hos oss  på laboratoriet i Strömsholm analyseras ett stort antal prover varje dag. Vi fungerar både som akutlaboratorium för patienter som kräver omedelbara analyssvar och som rutinlaboratorium vid större utredningar inom flera olika specialiteter.

Laboratoriet bemannas av utbildad laboratoriepersonal med mångårig erfarenhet av arbete inom veterinärmedicin, för närvarande sju biomedicinska analytiker (BMA) och en kemiingenjör. Även under jourtid (kvällar och helger) finns laboratoriepersonalen på plats. Nattetid finns alltid möjlighet att utföra de mest nödvändiga och livsavgörande analyserna.

På laboratoriet analyseras också de prover som tas på Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm samt många andra externa kliniker och djursjukhus.

Information om avföringsprov »

Är du veterinär och vill få prover analyserade?

Nedan finns Remisser, analyssortiment och provtagningsinstruktioner för nedladdning:
Remiss för cytologi, mikrobiologi, parasitologi och urinprover »
Remiss för blodprover och hormonanalyser »
Travtränarremiss »
Analyssortiment Strömsholm »
Prislista för externa användare »
Provtagningsföreskrifter »

Blodbank och blodgivning

Det är glädjande att konstatera djurägarnas stora engagemang när det gäller blodgivning! Blodbanken har idag ca 50 aktiva blodgivarhundar och ca 5 blodgivarkatter men fler står på listan för att få lämna blod. Många hundars och katters liv har räddats under åren med hjälp av det blod som donerats.

Ansvarig för blodbanken är veterinär André Rowe. Övrig personal på blodbanken är de biomedicinska analytikerna Päivi Johansson och Marie Werbelow samt veterinärerna Sofie Ödling, Malin Parming och Angelica Jonzon.

Skulle du kunna tänka dig att låta din hund eller katt bli blodgivare och därigenom med säkerhet rädda livet på många andra hundar och katter?

Gör en ansökan genom att fylla i en intresseanmälan så kontaktar vi dig – Intresseanmälan » Kontakta oss om du vill ha mer information på blodbank.esds@evidensia.se.

Vid medicinska frågor, analyssortiment eller prislistor vänligen kontakta:

Linda Östman, Kvalitetsansvarig Laboratoriet, leg. Biomedicinsk analytiker
Telefon: 0220-458 94
Mail: linda.ostman@evidensia.se

Vid personalfrågor och rekrytering gällande laboratoriet vänligen kontakta:

Louise Baurén, Avdelningschef Laboratoriet, leg. Biomedicinsk analytiker
Telefon: 0220-600 110
Mail: louise.bauren@evidensia.se