Blodbank

Många hundars och katters liv har räddats under åren med hjälp av blod som donerats.

Till svårt sjuka eller skadade djur är en blodtransfusion mycket ofta direkt livräddande. Det gäller inte bara vid allvarliga blödningar till följd av trafikskador eller andra skador. Även vid många andra allvarliga medicinska sjukdomar behövs transfusion av helblod eller blodprodukter som plasma eller erytrocytkoncentrat. Flera av våra djursjukhus har en blodbank.

Vilka hundar kan bli blodgivare?

 • Hunden ska vara frisk
 • Lugnt temperament
 • 1-3 år gammal vid start
 • Väga minst 27 kg
 • Tikar får inte ha varit dräktiga
 • Hunden får inte ha varit utomlands

Vilka katter kan bli blodgivare?

 • Katten ska vara frisk
 • Innekatt
 • Lugnt temperament
 • 1-4 år gammal vid start
 • Väga minst 5 kg
 • Honor får inte varit dräktiga
 • Katten får inte ha varit utomlands

Skulle du kunna tänka dig att låta din hund eller katt bli blodgivare och därigenom med säkerhet rädda livet på många andra hundar och katter? Lämna en intresseanmälan genom att fylla i det här formuläret så kontaktar vi dig!

Vad behövs av dig och din hund eller katt?

Hundar kan lämna blod så ofta som var tredje vecka, men som blodgivare lämnar man i regel blod 3-4 gånger om året. Vid varje tillfälle lämnas ca 420 ml blod. Katter kan lämna blod 4-6 gånger per år. Vid varje tillfälle lämnas ca 40-50 ml blod. Vid det första besöket görs en noggrann hälsoundersökning. Ett blodprov tas för att bestämma blodgrupp samt kontrollera ett stort antal andra blodvärden, allt för att säkerställa att hunden eller katten är fullt frisk. Den första blodgivningen sker vid ett senare besök.

Känner hunden eller katten smärta vid blodgivningen?

Det lilla sticket i ett blodkärl på halsen motsvarar det stick man vanligen gör för att ta ett blodprov. Själva blodgivningen för en hund tar ungefär 5 minuter.  För att kunna tappa blod från katter behöver de få lugnande medel. Katten lämnas hos oss på morgonen för att hinna få lugnande medel, dropp och hinna tappas på blod innan de får gå hem på eftermiddagen eller kvällen.

Kommer blodgivningen att påverka ditt djur?

Det innebär inte någon hälsorisk att lämna blod. Sannolikt kommer du inte märka någonting alls på ditt djur av att hunden eller katten lämnat blod. Under blodgivningsdagen och ett par dagar efteråt bör dock mycket kraftiga fysiska aktiviteter undvikas.

Vad händer med blodet som lämnas?

Blodet kommer i de flesta fall separeras i blodkroppskoncentrat och plasma. Det förvaras sedan i djursjukhusets blodbank fram till användningstillfället. För att det ska vara möjligt att ge blodtransfusioner när det verkligen behövs behöver vi jämn tillgång av blod.

Vi tar tacksamt emot din och ditt djurs hjälp för att alltid kunna erbjuda svårt sjuka patienter livsviktiga transfusioner av blod och blodprodukter! Ni gör skillnad!

Blodtransfusion med färskt blod

Man kan även använda sig av färskt blod när det uppkommer akuta situationer där blodtransfusion behövs. Då ringer vi upp våra blodgivare.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas