Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Specialistdjursjukhuset Strömsholm

Idag: Öppet dygnet runt

Ögonavdelningen

Kontakta oss

Vi har telefontid för tidbokning måndag kl. 08.00-09.00 samt onsdag och torsdag kl. 07.30-08.30.

Tills vidare har vi ingen kvällsmottagning.
När det gäller smådjur ringer ni på telefon: 0220 – 458 38.
När det gäller häst ringer ni på telefon: 0220 – 452 00.

Övrig tid finns möjlighet att tala in på telefonsvarare.

Vid AKUTA fall ring sjukhusets reception 0220 – 458 00 så kontaktar de oss. 

För att besöka oss krävs ingen remiss. För veterinärer som vill remittera patienter har vi mailadress ogon@evidensia.se

På ögonmottagningen tar vi emot alla djurslag. Vanligast är hundar, katter och hästar. Vi strävar efter att vara tillgängliga för djurägare och remittenter. Alla är välkomna, med eller utan remiss. Vi uppskattar att få remitterade patienter, som efter besöket kan tas om hand av remitterande veterinär i samråd med oss. Detta samarbete är viktigt, inte minst med tanke på hur långt vårt land är. Många kan inte ta sig hit för återbesök och kontroller.


Veterinär Måns och patienten Gösta, Foto: djurägare

Vårdteamet på ögonmottagningen har mångårig erfarenhet och hög kompetens. Medarbetarna matchas av omfattande utrustning, både för undersökning och operationer. Bland annat har vi en Alcon Infinity (fakoemulsifikationsmaskin) för kataraktoperationer, flera typer av laser och naturligtvis allt som behövs vid ögonlysningar.

Många patienter kommer blinda till oss men kan återfå sin syn. De allra flesta av de som har smärtsamma tillstånd kan få ett besvärsfritt liv. En viktig del i detta är ett gott samarbete mellan oss och alla kollegor ute i landet, som både remitterar och följer upp en stor del våra patienter.

Vår strävan är att skicka åtminstone ett preliminärt remiss-svar samma dag eller dagen efter ett poliklinikbesök. Ögonpatienter behöver ofta återbesök inom ett par-tre dagar och remitterande veterinär ska ha vårt svar innan dess.

Vi tar emot ca 3500 patienter per år och utför ca 350 operationer.

 

Ett vårdteam med mångårig erfarenhet och hög kompetens

Chefveterinär på Evidensia Ögoncenter Strömsholm är Nils Wallin Håkansson. Han har varit ögonspecialist sedan 1988, då han avlade examen till Diplomate i oftalmologi, och han har arbetat med ögon på Strömsholm sedan dess.

Karin Berggren, ögon veterinär har fullgjort sin Europiska specialistutbildning hos oss och är tillbaka efter sin föräldraledighet

Helen Winkler och Emmelie Cronlund är båda legitimerade djursjukskötare och arbetar enbart med ögon, alltifrån kund- och remittentkontakter via bokningar och mottagning till operation och uppföljning.

Vi har hos oss även veterinär Måns Michanek. Måns har i år slutfört sin utbildning och avlagt examen för specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Måns har nu påbörjat sin Steg 2 utbildning inom ögon

Han har arbetat hos oss med ögon sedan 1a april 2019. Han kommer att ha mottagning på Ögonavdelningen 2-3 dagar i veckan.

Veterinär ögonspecialist Nils Wallin-Håkansson kommer dels att ha egen mottagning och dels finnas som hjälp åt Måns.

Utrustning och instrument på ögonkliniken

Många olika instrument, apparater och annan utrustning behövs för att göra en fullständig ögonundersökning. Nedan följer en lista över några av de saker vi använder:

Schirmer tårtest: smala pappersremsor som används för att mäta hur mycket tårvätska ett öga producerar.

Fluoresceinfärgning: en grön färg läggs på ögat, dels för att påvisa sår på hornhinnan och dels för att visa om hornhinnans yta är irriterad.

Rose Bengal-färgning: en röd färg läggs på ögat för att visa om hornhinnans yta är irriterad.

Spaltlampsbiomikroskop, ofta förkortat ”spaltlampa”: Ett instrument med en lampa för fokal belysning och ett mikroskop som förstorar det man tittar på. Används för att undersöka yttre delar runt ögat och främre segmentet av själva ögongloben. Detta är ett av våra viktigaste instrument och utgör skillnaden mellan att bara ”titta” på ett öga och att verkligen undersöka det noga.

Oftalmoskop: Ett instrument för undersökning av ögonglobens bakre segment, så som till exempel näthinna och synnerv. Utan oftalmoskop kan man inte se ögats bakre segment. Det finns två varianter, ett kallas direkt oftalmoskop och det andra heter indirekt oftalmoskop.

Gonioskopi-lins: En särskild lins som sätts på ögat för att man ska kunna undersöka den så kallade kammarvinkeln, dvs det område i ögats främre kammare där kammarvätskan inuti ögat cirkulerar ut ur globen. Väsentligt för bedömning av ögon med glaukom (högt tryck, ”grön starr”).

Tonometer: Ett instrument för mätning av trycket inuti ett öga. Detta är ofta avgörande för behandling och prognos för ett sjukt öga.

Estesiometer: Ett instrument som mäter hornhinnans känselförmåga. Viktigt vid många olika sjukdomar, särskilt hos djur med utstående ögon.

Elektroretinografi, ERG: Ett instrument som mäter näthinnans funktion elektroniskt.

Ultraljud: Detta används till många olika delar av kroppen och är bra även till ögon och ögonhåla. Används för att undersöka ögon som av någon anledning inte går att se in i, för att mäta olika delar i ögat, för att leta efter främmande föremål, inflammationer, tumörer mm.

CT (skiktröntgen): En avancerad form av röntgen som visar en undersökt kroppsdel som om den vore skuren i tunna skivor. Används bland annat för sjukdomar i ögonhåla, särskilt de som omfattar skelettet.

Kontraströntgen: Metoden används bland annat för att undersöka tårkanalerna. Man fyller kanalerna med kontrastvätska och gör sedan en CT-undersökning.

MR (magnetkamera): En avancerad form av bild-diagnostik som visar en undersökt kroppsdel som om den vore skuren i tunna skivor. Används bland annat för sjukdomar i ögonhåla, särskilt de som omfattar mjukdelarna.

Funduskamera: Fundus betyder ögonbotten och kameran används för att fotografera denna.

Videokamera:

– En miniatyrkamera används för att spela in filmer och ta stillbilder med stor förstoring. Den kan användas för att avbilda och dokumentera olika delar av ögat, bland annat kammarvinkeln.

– En större kamera kallad ClearView gör det möjligt att visa ögats inre på en datorskärm, så att djurägaren också kan se.

Utrustning och instrument för ögonoperationer

Många olika instrument, apparater och annan utrustning behövs för att utföra operationer på ögon och omgivande vävnader. Nedan följer en lista över många av de saker vi använder vid Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, utöver sådant som alltid används vid operationer – narkosapparat, övervakningsinstrument, operationsinstrument, osv.

Mikrokirurgiska instrument är särskilda extra små saxar, pincetter, nålförare och annat, som är gjorda för arbete under mikroskop, så som vi gör vid ögonoperationer.

Operationsmikroskop är nödvändigt för mikrokirurgi. Vi har ett Zeiss modell S5. De flesta av våra operationer görs under 4-10 gångers förstoring.

Fako-emulsifikations-maskin, i dagligt tal kallad ”fakomaskin”, används för att operera katarakt (grå starr). Maskinen skapar ultraljudsvibrationer i ett operationsinstrument. Vibrationerna sönderdelar innehållet i den kataraktvandlade linsen så att det kan sugas ut genom en nål. När allt starrmaterial är borta läggs en ny lins in. Vi har en apparat kallad Alcon Infiniti.

Laser används i flera olika sammanhang vid ögonoperationer. Vår diodlaser används till exempel vid näthinneavlossning och för att operera tumörer och cystor i iris. Endolaser har vi för att med titthålsteknik behandla ögat från insidan vid glaukom (grön starr). Koldioxidlaser använder vi för att ta bort tumörer på ögonlock och för att skära i blödande vävnader.

Kryokirurgi innebär att man med hjälp av flytande lustgas vid -89 grader Celsius fryser ihjäl onormala vävnader, som till exempel ögonlockstumörer. Kryobehandling kan även användas mot glaukom (grön starr) men det behandlas numera bättre med endolaser.

Ventilator är en maskin som andas åt djuret under narkos. Vid många ögonoperationer behöver man ge muskelavslappnande medel för att bättre komma åt att operera. Då kan patienten inte andas själv utan får hjälp av en ventilator.

Övervakning under narkos inkluderar apparater som mäter djurets hjärtslag, blodtryck, syresättning i blodet, andning, koldioxidhalt, temperatur, EKG.

Se hur en kataraktoperation går till: