Vi finns här för er dygnet runt! Ni når oss på 042 - 16 80 00

Vi som jobbar på Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Medarbetare på Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Vi som jobbar på djursjukhuset

Abtin Mojarradi

Team: Neurologi

Abtin Mojarradi

Leg. Veterinär. Specialist i neurologi samt specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar och Specialist i Neurologi Abtin tog examen från Sveriges Lantbruksuniversitet 2013, innehar sedan 2017 Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar samt sedan 2022 Specialistkompetens i Neurologi. Han har sedan 2015 arbetat på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och blev snabbt involverad i Neurologimottagning som han kort därefter blev ansvarig för att driva framåt. De neurologiska patienterna har ofta dramatiska symtom men med rätt handläggning kan många av dessa patienter återhämta sig bra efter korrekt diagnos och behandling. Kompetens Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar Specialistkompetens i Neurologi Aspirant ESAVS Neurologi Publikationer Mojarradi A, Van Meervenne S, Suarez-Bonnet A, De Decker S. Diagnosis, treatment and postsurgical complications in a dog with epileptic seizures and a naso-ethmoidal meningoencephalocele. Acta Vet Scand. 2021 Jul 8;63(1):26. Mojarradi A, De Decker S, Bäckström C, Bergknut N. Safety of early postoperative hydrotherapy in dogs undergoing thoracolumbar hemilaminectomy. J Small Anim Pract. 2021 Dec;62(12):1062-1069. Pilkington EJ, De Decker S, Mojarradi A, Rossanese M, Brockman DJ, Van den Steen N, Cahalan SD, Fenn JT. Sinonasal mycosis following transfrontal craniotomy in three dogs. J Am Vet Med Assoc. 2022 Jan 4;260(6):643-649. Erfarenhet Examen från Sveriges Lantbruksuniversitet 2013 Innehar sedan 2017 Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar Innehar sedan 2022 Specialistkompetens i Neurologi      
Läs mer om Abtin
default avatar

TEAM: KIRURGI

Alexandra Lindström

Leg. Veterinär

Alexandra har arbetat som veterinär sedan 2011 och med djursjukvård sedan 2000. Alexandra är speciellt intresserad av kirurgi och ortopedi och hon är under utbildning till European Master of Small Animal Medicine - Kirurgi. På Specialisdjursjukhuset arbetar hon sedan september 2022 och har tidigare både arbetat på Evidensia Djursjukhuset i Malmö samt på två mellanstora och en mindre klinik.  Egna husdjur: En Greyhound och en whippet  Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2011 AI-kompetens (artificiell insemination) sedan 2017. 
Läs mer om Alexandra
default avatar

TEAM: AKUT/OP

Antonia Skog Candemo

Leg. Veterinär

Antonia började på djursjukhuset 2022 och arbetar huvudsakligen på akutmottagningen och operationsavdelningen. Hon har tidigare arbetat på lite olika mellanstora kliniker i Stockholm. Hemma hos Antonia bor två Whippets, Solo och Jabba. Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2018
Läs mer om Antonia
Casandra Nors

Casandra Nors

Leg. Veterinär

Under utbildning till specialist i hundens och kattens sjukdomar.  Casandra har arbetat som veterinär sedan 2019 och intresserade sig tidigt i sin utbildning för neurologi och akutvård. Ni träffar henne framför allt på akutmottagningen, men hon arbetar även på övriga avdelningar på djursjukhuset  Egna djur:  En Podenco Ibicenco.  Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2019  
Läs mer om Casandra
Cecilia Odén

Team: Bild

Cecilia Odén

Leg. Veterinär

Cecilia tog sin veterinärexamen i Italien på Milanos veterinärfakultet i december 2016. Hon började arbeta hos oss på Specialistdjursjukhuset 2017. Cecilia hittar ni oftast på akutmottagningen på natten. Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2016
Läs mer om Cecilia
Ditte Ljungquist

Team: Bild, Kardiologi

Ditte Ljungquist

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar Dittes har arbetat som veterinär sedan 2011 och fick sin specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2017. Hennes två huvudintressen är antibiotikafrågor och bild/ultraljudsdiagnostik. Ditte är ansvarig för antibiotikafrågor och leder Antibiotic Stewarship-programmet (ASP) på djursjukhuset sedan 2016. Hon arbetar även deltid som Group ASP koordinator, med mer övergripande antibiotikafrågor, för IVC Evidensia centralt. Ditte träffar ni oftast på ultraljud- och hjärtmottagningen. Publikationer Antibiotic stewardship i veterinärmedicinen - erfarenheter och förfrågan om nationellt nätverk Svensk veterinärtidning, 2018 ESBL hos hund och katt Svensk veterinärtidning, 2017 Evidence of household transfer of ESBL-/pAmpC-producing Enterobacteriaceae between humans and dogs – a pilot study Infection ecology and epidemiology, 2016 Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2011 Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar sedan 2017  
Läs mer om Ditte
Elisabeth Hedström

TEAM: KIRURGI

Elisabeth Hedström

Leg. Veterinär

Under utbildning till specialist hundens och kattens sjukdomar. Beskrivning/bakgrund: Elisabeth har arbetat som veterinär på djursjukhuset sedan 2011. Hennes huvudintresse ligger förutom kirurgi inom neurologi och akutsjukvård, och ni kan därför träffa henne på operation, på jourmottagningen och på vår neurologiska mottagning. Hon är legitimerad veterinär sedan 2010 (utbildad på Köpenhamns universitet) och arbetade sitt första år på Blå Stjärnan i Göteborg respektive i Skara.        
Läs mer om Elisabeth
Emmy Winqvist

TEAM: IVA, AKUT OCH OPERATION

Emmy Winqvist

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar Emmy har arbetat som veterinär sedan 2016 och har arbetat på djursjukhuset sedan 2018. Emmys intresseområden är akutsjukvård, intensivvård och kirurgi.
Läs mer om Emmy
Eva-Maria Hohneck-Spodsberg

Team: Internmedicin, Gastroenterologi

Eva-Maria Hohneck-Spodsberg

Chefsveterinär

Eva har studerat på Tierärztliche Hochschule Hannover i Tyskland och på Veterinärmedizinische Universitet i Wien, Österrike och har sedan 2004 arbetat som praktiserande veterinär. De första fem åren har hon jobbat på smådjurskliniker i Köpenhamn. Mellan 2009 och 2012 specialiserade hon sig inom medicinska sjukdomar hos hund och katt (ECVIM-CA Residency i intern medicin) och fortsatte sedan som senior veterinär för internmedicin på Köpenhamns Universitet. Sedan 2014 har hon jobbat som chefsveterinär i intern medicin på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och tar hand om patienter med alla olika typer av medicinska sjukdomar (invärtesmedicin).  Eva deltar regelbunden i internationella medicinska kongresser för att bliva uppdaterad på forskning och behandlingsmöjligheter för hundar och katter inom intern medicin. Eva har en stor passion och kärlek för katter och erbjuder kattkonsultationer. Tillsammans med Marlene Nilsson, avdelningsansvarig leg. djurskötare på polikliniken, är Eva ansvarig för att vi numera är godkända som Gold standard Cat Friendly Clinic.  Eva har sen många år Maine Coon-katter hemma. Kompetens DVM Board-eligible Resident ECVIM-CA internal medicine Publikationer Effects of oral cobalamin supplementation on serum cobalamin concentrations in dogs with exocrine pancreatic insufficiency: A pilot study Linda Toresson, Joerg M Steiner, Eva Spodsberg, Gunilla Olmedal, Jan S Suchodolski, Jonathan A Lidbury, Thomas Spillmann Vet Journal 2021 Mar;269:105619 Effects of oral versus parenteral cobalamin supplementation on methylmalonic acid and homocysteine concentrations in dogs with chronic enteropathies and low cobalamin concentrations. Toresson L, Steiner JM, Spodsberg E, Olmedal G, Suchodolski JS, Lidbury JA, Spillmann T. Vet J. 2019 Jan;243:8-14 Comparison of efficacy of oral and parenteral cobalamin supplementation in normalising low cobalamin concentrations in dogs: A randomised controlled study. Toresson L, Steiner JM, Razdan P, Spodsberg E, Olmedal G, Suchodolski JS, Spillmann T. Vet J. 2018 Feb;232:27-32 Insulin detemir treatment in diabetic cats in a practice setting Hoelmkjaer KM, Spodsberg EH, Bjornvad CR. Journal of Feline Medicine and Surgery 2015 Feb;17(2):144-51 A Gly98Val Mutation in the N-Myc Downstream Regulated Gene 1 (NDRG1) in Alaskan Malamutes with Polyneuropathy Bruun CS, Jäderlund KH, Berendt M, Jensen KB, Spodsberg EH, Gredal H, Shelton GD, Mickelson JR, Minor KM, Lohi H, Bjerkås I, Stigen Ø, Espenes A, Rohdin C, Edlund R, Ohlsson J, Cizinauskas S, Leifsson PS, Drögemüller C, Moe L, Cirera S, Fredholm M PLoS One. 2013;8(2). Spontaneous pneumothorax secondary to granulomatous pneumonia caused by Angiostrongylus vasorum in a dog in Denmark Spodsberg EH, Miles JE, McEvoy FJ, Willesen JL Journal of Small Animal Practice 2013 Feb;54(2):114. Endogenous fibrinolytic potential is significantly decreased in dogs suffering from diseases predisposing to thrombosis compared to healthy dogs in tissue-plasminogen activator (t-PA)-modified thromboelastography (TEG) analysis Spodsberg EH, Wiinberg B, Jessen LR, Marschner CB, Kristensen AT Journal of Veterinary Clinical Pathology 2013 42(3):281-90. Spontaneous pneumothorax secondary to granulomatous pneumonia caused by Angiostrongylus vasorum in a dog in Denmark Spodsberg EH, Miles JE, McEvoy FJ, Willesen JL. Dansk Veterinärtidsskrift 2013 12:31-34. Behandling af felin hyperthyroidisme Spodsberg EH. Dansk Veterinärtidsskrift 2013 14:30-33. Platelet aggregometry in dogs using the Multiplate® analyzer performs best with heparinanticoagulated blood and short analyses times Marschner CB, Kristensen AT, Spodsberg EH, Wiinberg B Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 2012 22(1):107–115. Feline disseminated cryptococcosis – a case report Spodsberg EH, Aalbæk B, McEvoy FJ Dansk Veterinærtidsskrift 2012 13:26-29. Erfarenhet Sedan 2014 har hon jobbat som chefsveterinär för intern medicin på den polikliniska avdelningen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg 2009-2012 – specialiserade sig inom medicinska sjukdomar hos hund och katt (ECVIM-CA Residency i intern medicin) och sedan fortsatt som senior veterinär för internmedicin på Köpenhamns Universitet. Har sedan 2004 arbetat som veterinär Studerat på Tierärztliche Hochschule Hannover i Tyskland och     på Veterinärmedizinische Universitet i Wien, Österrike
Läs mer om Eva-Maria
Evelina Kling Vegeby

Evelina Kling Vegeby

Leg. Veterinär

Evelina tog examen från Köpenhamns Universitet och har arbetat som veterinär sedan 2016. Hon kom till Specialistdjursjukhuset Helsingborg 2021. Hennes största intresseområde är neurologi och ni träffar henne främst på vårdavdelningen eller tillsammans med neurologiteamet. Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2016.
Läs mer om Evelina
Gunilla Ölmedal

TEAM: INTERNMEDICIN OCH GASTROENTEROLOGI

Gunilla Ölmedal

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar Under utbildning till specalist intermedicin. Gunilla blev veterinär år 2000. Efter några år som distriksveterinär började hon arbeta på specialistdjursjukhuset 2006. Hon blev specialist i hunden och kattens sjukdomar 2010 och är under vidareutbildning med mål att bli specialist inom internmedicin. Gunillas största intresseområde är hormonella sjukdomar, men hon arbetar även mycket och gärna med exempelvis njursjukdomar, med olika utredningar såsom viktnedgång eller trötthet, liksom med andra typer av invärtes medicin. Aspirant steg 2 internmedicin. Kompetens Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Publikationer Effects of oral cobalamin supplementation on serum cobalamin concentrations in dogs with exocrine pancreatic insufficiency: A pilot study 2021 Effects of oral versus parenteral cobalamin supplementation on methylmalonic acid and homocysteine concentrations in dogs with chronic enteropathies and low cobalamin concentrations. 2019 Comparison of efficacy of oral and parenteral cobalamin supplementation in normalising low cobalamin concentrations in dogs: A randomised controlled study. 2018 Oral cobolamin supplementation in cats with hypocobalaminaemia: a retrospective study. 2017 Clinical efficacy and safety of a water-soluble micellar paclitaxel  (Paccal vet) in canine mastocytomas. 2013 A survey of dystocia in the Boxer breed. 2007 Erfarenhet Specialist i hundens och kattens sjukdomar sedan år 2010 Började arbeta på Specialistdjursjukhuset Helsingborg år 2006 Veterinär sedan år 2000  
Läs mer om Gunilla
Ida Pettersson

TEAM: INTERNMEDICIN, AKUT/IVA OCH BILD

Ida Pettersson

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar Ida har arbetat som veterinär sedan 2011 och hennes huvudsakliga intresse är inom internmedicin, akut/intensivvård och ultraljud. Ni träffar henne på polikliniken, akutmottagningen, vårdavdelningen och vid ultraljudsundersökningar.  Hemma hos Ida finns en Shetland Sheepdog som heter Yoga.
Läs mer om Ida
Jacob Eriksson

Team: Tand, kirurgi

Jacob Eriksson

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar Resident i odontologi (oralkirurgi och djurtandvård) Jacob har arbetat som veterinär sedan 2012 och kom till sjukhuset i 2018 för att axla ansvaret för vår tandavdelning. Tidigare har Jacob jobbat med både allmän kirurgi, intern-, och akutmedicin, men nuförtiden går nästan all hans tid till oromaxillofacial kirurgi och tandvård. Han blev specialist i hundens och kattens sjukdomar i 2019, och 2021 startade Jacob på en vidareutbildning till europeisk specialist i odontologi. Egna djur: Västgötaspetsen Håkan, samt sköldpaddorna Siv och Sven-Eric Publikationer Carriage frequency, diversity and methicillin resistance of Staphylococcus aureus in Danish small ruminants. Journal of Veterinary Microbiology 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23290574 Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2012. Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar sedan 2019. Resident i odontologi sedan 2021.    
Läs mer om Jacob
Jenny Lilja

Jenny Lilja

Leg. Veterinär

Jenny har arbetat som veterinär sedan 2019 och intresserar sig framförallt för hudsjukdomar hos hund och katt och exotiska husdjur.  Hon har en delad tjänst och arbetar på Specialistdjursjukhuset Helsingborg och på den mindre smådjurskliniken i Viken tisdagar och onsdagar. Egna djur: En devonrexkatt och en blandrashund. Tidigare haft sphynxkatt, skäggagamer, massor av kaniner, marsvin, hamstrar och andra smådjur.  Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2019
Läs mer om Jenny
Johanna Gustafsson

Team: AKUT/IVA, DIALYS OCH BLODBANK

Johanna Gustafsson

Chefsveterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist inom hunden och kattens sjukdomar. Johanna är utbildad i Köpenhamn, och har arbetat som veterinär sedan våren 2018. Johanna träffar ni på akutmottagningen (både på dagtid och jourtid) eller på intensivvårdsavdelningen. Hon är ansvarig veterinär för akut- och IVA avdelningen och även för vårt dialysteam och blodbank. Hemma hos Johanna bor Maine coon pojkarna Stieve och Phoenix. Erfarenhet Veterinär examen 2018 Innehar sedan 2022 Specialistkompetens inom hunden och kattens sjukdomar   
Läs mer om Johanna
Josefin Andersson

Josefin Andersson

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar Josefin har arbetat som veterinär sedan våren 2018. Hon är främst intresserad av neurologi men även IVA/Vård ligger henne varmt om hjärtat. Ni kommer främst att träffa Josefin på akutmottagningen dag och nattetid samt på vårdavdelningen och hon tar emot neurologipatienter på polikliniken. Sedan våren 2021 ingår Josefin i Djursjukhusets neurologiteam och går en utbildningstjänst inom området.
Läs mer om Josefin
Julia Sterner

Team: Vård

Julia Sterner

Leg. Veterinär

Julia blev färdigutbildad veterinär i mars 2020 från Köpenhamns Universitet. Tidigare har hon jobbat som sköterska, tillförordnad samt legitimerad veterinär på Evidensia djursjukhuset i Malmö. Julia står till tjänst för er på akutmottagningen dagtid eller kontakt via vårdavdelningen kvällstid.
Läs mer om Julia
Kajsa Järnerfors

TEAM: AKUT/VÅRD

Kajsa Järnerfors

Leg. Veterinär

Aspirant till specialist i hunden och kattens sjukdomar. Tog examen vid University of veterinary Sciences i Tjeckien 2020. Sedan hösten 2022 har Kajsa en utbildningstjänst inom internmedicin.  Ni kommer främst att träffa Kajsa på akutmottagningen dag och nattetid samt på vårdavdelningen.  Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2020. Aspirant till specialist steg 1.
Läs mer om Kajsa
Karoline Dunér

TEAM: VÅRD

Karoline Dunér

Leg. Veterinär

Under utbildning till specialist i hundens och kattens sjukdomar. Karoline tog sin veterinärexamen 1996 i Danmark och har sedan dess arbetat några år som veterinär för att sedan prova på annat yrke. Hon har sedan våren 2020 hittat tillbaka till veterinäryrket och arbetar hos oss i Helsingborg. Ni kommer främst att träffa Karoline på akutmottagningen, polikliniken och vård kvällstid. Sedan februari 2021 träffar ni även Karoline i Viken där hon tar emot patienter för allmänna undersökningar samt utför kastrationer av katter och hankaniner. Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 1996
Läs mer om Karoline
Katharina Lunde

TEAM: OPERATION, IVA

Katharina Lunde

Leg. Veterinär. Certified RECOVER rescuer. GPCert(SAS)(orth).

Katharina tog sin examen 2018 och har sen dess arbetat på större djursjukhus i Sverige. År 2021 kom hon till Specialistdjursjukhuset i Helsingborg. Hennes intresseområde är kirurgi, särskilt ortopedi. Katharina kommer från Norge och gillar vara ute i skog och mark, gärna med tält eller kayak. Hon drömmer om att ha hund, och kanske även en liten katt, eller två...  Erfarenhet Veterinär examen 2018 Aspirant Steg 1 - Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Aspirant GPCertSAS (Ortho)  Evidensia Dyreklinikk, Lillehammer (NO) - TF veterinär 2018 Blå Stjärnans Djursjukhus, Göteborg (SE) - leg vet 2018-2021
Läs mer om Katharina
Lina Nowak

Team: Neurologi

Lina Nowak

Chefsveterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar, aspirant specialistutbildning neurologi. Lina har arbetat som veterinär sedan 2001, och på specialistdjursjukhuset i Helsingborg sedan 2005. Mellan 2015 och 2019 arbetade Lina på Smådjurskliniken Din Veterinär. Lina fick sin specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2010 och har sedan 2006 enbart arbetat med neurologiska sjukdomar och CT/MRI. Hon påbörjade en europeisk masterutbildning (ESAVSM) i Neurologi 2017 och en svensk specialistutbildning i Neurologi 2019. Lina är också avdelningsansvarig för polikliniken samt chefsveterinär. Lina är stolt ägare till två fina Whippetflickor, två busiga Islandshästar och tre svarta katter. Erfarenhet Under utbildning till svensk specialistkompetens i Neurologi Under utbildning till Europeisk ESAVS Master i Neurologi Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2010 Veterinärexamen 2001
Läs mer om Lina
Linda Toresson

Team: Gastroenterologi

Linda Toresson

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar samt specialist i internmedicin.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar, specialist intermedicin. Linda har arbetat som veterinär sedan 1995 och innehar sedan 2002 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och sedan 2008 specialistkompetens i internmedicin. Linda har under hela sin tid som veterinär varit mycket intresserade av sjukdomar i magtarmkanalen och har samarbetat med många internationellt ledande gastroenterologer i olika forskningsprojekt. 2013 blev Linda antagen som extern doktorand i gastroenterologi vid Helsingfors Universitet. Från 2014-2018 har Linda forskat på 25%; resten av tiden har hon varit kliniker och tagit emot patienter som vanligt.  I oktober 2018 presenterade hon sin avhandling om vitamin B12-brist hos hundar med kroniska tarminflammationer. Linda arbetar på polikliniken och har flera egna forskningsprojekt i gång, med störst fokus på fekala mikrobiella transplantationer och gallsaltsdiarré. Hon handleder också flera kollegor med andra forskningsprojekt och är en flitig föreläsare både nationellt och internationellt. Linda sitter med i flera vetenskapliga råd och internationella referensgrupper och är styrelseledamot i European Society of Comparative Gastroenterology Kompetens Veterinärmedicine doktor (PhD) Vice-president i European Society of Comparative Gastroenterology Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Specialistkompetens i internmedicin Publikationer Cyclosporine Treatment in Cats with Presumed Chronic Pancreatitis-A Retrospective Study Animals 2021 https://www.mdpi.com/2076-2615/11/10/2993 Association of clinical characteristics and lifestyle factors with fecal S100/calgranulin concentrations in healthy dogs. Veterinary Medicine and Science 2021 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/vms3.469 Effects of oral cobalamin supplementation on serum cobalamin concentrations in dogs with exocrine pancreatic insufficiency: A pilot study The Veterinary Journal 2021 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023321000149?via%3Dihub Cholestyramine treatment in two dogs with presumptive bile acid diarrhoea: a case report Canine Medicine and Genetics 2021 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7814458/ Longitudinal assessment of microbial dysbiosis, fecal unconjugated bile acid concentrations, and disease activity in dogs with steroid-responsive chronic inflammatory enteropathy Journal of Veterinary Internal Medicine 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6524081/ Effects of oral versus parenteral cobalamin supplementation on methylmalonic acid and homocysteine concentrations in dogs with chronic enteropathies and low cobalamin concentrations The Veterinary Journal 2019 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023318301655?via%3Dihub Nutritional assessment in a dog with chronic enteropathy Clinician’s brief 2018 https://www.cliniciansbrief.com/article/nutritional-assessment-dog-chronic-enteropathy Comparison of efficacy of oral and parenteral cobalamin supplementation in normalising low cobalamin concentrations in dogs: A randomised controlled study The Veterinary Journal 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29428088 Oral cobalamin supplementation in cats with hypocobalaminaemia: a retrospective study Journal of feline Medicine and Surgery 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28128683 Oral cobalamin supplementation in dogs with chronic enteropathy and hypocobalaminemia– a retrospective study Journal of Veterinary Internal Medicine 2016 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26648590 Zoonotic transmission of Cryptosporidium felis in a household Infection, Ecology and Epidemiology 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26446304 Association between fecal S100A12 concentration and histologic, endoscopic, and clinical disease severity in dogs with idiopathic inflammatory bowel disease Veterinary Immunology and Immunopathology 2014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24518653 The fecal microbiome in dogs with acute diarrhea and idiopathic inflammatory bowel disease PLoS ONE 2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23300577 Evaluation of preputial cytology in diagnosing oestrogen producing testicuar tumours in dogs Journal of Small Animal Practice. 2012 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22861159 Reducing the dilution of breath samples for breath hydrogen testing Research in Veterinary Science 2009 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19095274 Erfarenhet Veterinärmedicine doktor sedan 2018 Antagen som extern doktorand i gastroenterologi vid Helsingfors Universitet 2013 Innehar sedan 2008 specialistkompetens i internmedicin Innehar sedan 2002 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Veterinär sedan 1995  
Läs mer om Linda
Majbritt M E Larsen

Team: Onkologi

Majbritt M E Larsen

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Majbritt har arbetat som veterinär sedan 2001 och på Specialistdjursjukhuset i Helsingborg sedan 2005. Hon fick sin specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2011. Majbritts hjärta brinner för onkologin och hennes patienter, och sedan 2011 har hon varit ansvarig för vår onkologiavdelning. Under perioden 2013-2016 var Majbritt resident i onkologi på Universitet i Köpenhamn. Nu arbetar hon främst klinisk med patienter och en mindre del med klinisk forskning. Hemma hos Majbritt finns det två ouppfostrade (hennes egna ord) men glada hundar och två hittekaniner. Kompetens ECVIM-CA Resident (onkologi) Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Publikationer Combined hyperpolarized 13C-pyruvate MRS and 18F-FDG PET (hyperPET) estimates of glycolysis in canine cancer patients Hansen AE, Gutte H, Holst P, Johannesen HH, Rahbek S, Clemmensen AE, Larsen MME, Schøier C, Ardenkjaer-Larsen J, Klausen TL, Kristensen AT, Kjaer A. Eur J Radiol. 2018 Oral cobalamin supplementation in cats with hypocobalaminaemia: a retrospective study  Toresson L, Steiner JM, Olmedal G, Larsen M, Suchodolski JS, Spillmann T. J Feline Med Surg. 2017 Simultaneous Hyperpolarized 13C-Pyruvate MRI and 18F-FDG PET (HyperPET) in 10 Dogs with Cancer  Gutte H, Hansen AE, Larsen MM, Rahbek S, Henriksen ST, Johannesen HH, Ardenkjaer-Larsen J, Kristensen AT, Højgaard L, Kjær A. J Nucl Med. 2015 Erfarenhet Veterinär sedan 2001
Läs mer om Majbritt
Marta Fjällström

Team: Kirurgi

Marta Fjällström

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Marta har arbetat som veterinär sedan 2009 och innehar sedan 2018 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. År 2019 avklarade hon engelska GPcertSAS-examen inom kirurgi. Martas stora intresse är kirurgi, med fokus på mjukdelskirurgi och hon ansvarar för urinvägsteamet på Specialistdjursjukhuset. Hemma hos Marta bor en dansk-svensk gårdshundstik och två nordsvenska halvblod Kompetens Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar GPCertSAS. (internationellt certifikat inom kirurgi) Erfarenhet Innehar sedan 2018 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Veterinär sedan 2009  
Läs mer om Marta
Mia Nilsson

Team: Bild, Kardiologi

Mia Nilsson

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar, under utb. till spec. bilddiagnostik. Mia har arbetat som veterinär sedan 2005 och innehar sedan 2011 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Mia har ett brinnande intresse för all typ av bilddiagnostik och kardiologi (läran om hjärtsjukdomar). Mia arbetar som seniorveterinär på bildavdelningen och ni kan möta henne vid alla typer av ultraljud och vid undersökning av patienter med datortomografi och magnetkamera såväl som på vår hjärtmottagning. Hemma hos Mia bor Leo och Sam, två härliga tabbymönstrade katter från Tassebo.  Kompetens Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Under utbildning till ämnesspecialist inom bild (steg2 specialist) HCM-screening Publikationer "Ultrasonographic features of the uncomplicated postoperative abdomen in dogs treated for pyometra by ovariohysterectomy", sammanfattning presenterades på EAVDI kongressen 2022 i Edinburg "Hjälp, min katt kissar blod", Doggy Rapport 2012 "Routines in abdominal ultrasonography: a web-based survey in veterinary and human medicine",  sammanfattning presenterades på EAVDI kongressen 2005 i Napoli Erfarenhet Innehar sedan 2011 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Veterinär sedan 2005
Läs mer om Mia
Michaela Toni

TEAM: GASTROENTEROLOGI

Michaela Toni

Leg. Veterinär

Michaela tog veterinärexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet 2020. Hon kom till oss på Specialistdjursjukhuset Helsingborg 2021. Ni träffar henne främst på akutmottagningen, vårdavdelningen eller som en del av vårt gastroenterologteam, vilket är ett av hennes större intresseområde. Tidigare har Michaela arbetat som djurvårdare på Hallandsdjursjukhus och som tillförordnad veterinär på en mindre klinik i Uppsala.   Hemma hos Michaela bor två japanska spetsar. Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2020
Läs mer om Michaela
Rebecka Jambrisak

TEAM: AKUT/VÅRD

Rebecka Jambrisak

Leg. Veterinär

Rebecka tog sin veterinär examen i februari 2021. Hon har arbetat hos oss på Specialistdjursjukhuset sedan dess. Rebecka har påbörjat sin specialist steg 1 utbildning. Ni träffar henne på akuten (dag/natt), vård och ultraljud.  Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2021
Läs mer om Rebecka
Sofia Honkavaara

Team: Bild, Kardiologi

Sofia Honkavaara

Chefsveterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Sofia har arbetat som veterinär sedan 2008 och innehar sedan 2013   specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Sofia intresserade sig tidigt för ultraljudsdiagnostik och sedan 2015 arbetar hon som ansvarig för den bilddiagnostiska avdelningen på Specialistdjursjukhuset Helsingborg. Då de stora intresseområdena är inom alla de olika typerna av bilddiagnostik kan ni möta Sofia såväl på hjärtmottagningen som vid andra typer av ultraljud och även vid undersökningar av patienterna med datortomografi och magnetkamera. Egna djur: Två Norwichterrierpojkar i lagom ålder. Publikationer Kinematic and spatiotemporal assessment of habituation to treadmill walk-ing in Labrador retrievers Acta Veterinaria Scandinavica volume 58, Article number: 87 (2016) Erfarenhet Arbetar sedan 2015 som ansvarig för den bilddiagnostiska avdelningen på Specialistdjursjukhuset Helsingborg Innehar sedan 2013 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Veterinär sedan 2008
Läs mer om Sofia
Stine Hoelgaard

TEAM: BILD OCH KARDIOLOGI

Stine Hoelgaard

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Stine arbetar med vårdhygien och är ansvarig för hygiengruppen på djursjukhuset, vilket går hand i hand med intresset för antibiotika-användandet. Stine träffar ni främst på ultraljudsavdelningen oavsett om det är för en undersökning av buken eller hjärtat. Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2004 Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar sedan 2019
Läs mer om Stine
Ulrika Dreimanis

Team: INTERNMEDICIN

Ulrika Dreimanis

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar samt specialist i internmedicin.

Specialist i hunden och kattens sjukdomar och Specialist i Internmedicin Ulrika har arbetat som veterinär sedan 2001 på djursjukhuset. Efter Ulrika avklarade sin specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, startade hon en ämnesspecialisering inom internmedicin. År 2014 blev Ulrika specialist inom internmedicin. Kompetens Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Specialistkompetens internmedicin Publikationer Anti-Müllerian hormone: a potentially useful biomarker for the diagnosis of canine Sertoli cell tumours Holst BS1,2, Dreimanis U3 BMC Veterinary Research. 2015 Jul 25;11:166. doi: 10.1186/s12917-015-0487-5. Journal of Small Animal Practice 2012 Sep;53(9):536-41. doi: 10.1111/j.1748-5827.2012.01261.x. Epub 2012 Aug 3. Evaluation of preputial cytology in diagnosing oestrogen producing testicular tumours in dogs Dreimanis U, Vargmar K, Falk T, Cigut M, Toresson L. Erfarenhet Veterinär sedan 2001 Specialist i hunden och kattens sjukdomar sedan Specialist inom internmedicin sedan 2014    
Läs mer om Ulrika
Ulrika Ludvigsson

Team: Gastroenterologi

Ulrika Ludvigsson

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Fear free certifierad.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar Ulrikas största intresse är medicinska sjukdomar och beteenderelaterade problem och sjukdomar. Ni möter henne främst på poliklinikavdelningen när ni bokat tid för ett medicinskt eller beteenderelaterat problem. Egna djur: Hund och getter. Publikationer I like my dog, does my dog like me? Animal Behaviour Science, 2014, Vol.150, pp.65-73 Erfarenhet Arbetar på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg sedan 2012 Arbetade sina första år på Evidensia Djursjukhuset i Malmö Legitimerad veterinär sedan 2009 Utbildad på Köpenhamns Universitet Specialist i hundens och kattens sjukdomar sedan 2020
Läs mer om Ulrika
Wiktor Nowak

TEAM: AKUT

Wiktor Nowak

Leg. Veterinär

Wiktor är ursprungligen från Polen. Han flyttade till Sverige direkt efter examen 2019. Wiktor har varit en del av Evidensias Veterinär team sedan mars 2022. Hans största intresseområden är kirurgi och odontologi. Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2019
Läs mer om Wiktor
Yaacob Sharon

Team: Kirurgi

Yaacob Sharon

Leg. Veterinär. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar Yaacob har arbetat som veterinär sedan 2006. Yaacob arbetar främst som kirurg med fokus på ortopedi, neurokirurgi och laparoskopiska åtgärder men tar också emot kirurgiska patienter på polikliniken för utredningar. Egna djur: Bin Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2006 Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar sedan 2011
Läs mer om Yaacob