Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Våra hjärtan klappar för djuren och deras bästa

Idag: 07:00–21:00

Varmt välkomna till våra team och deras mottagningar!

Till höger ser ni ett antal rubriker som vi gärna vill hjälpa er att navigera i, så att ni lättare kan finna det ni söker:

Kirurgi

Här finner ni allt som har med operationer att göra. Våra kirurger arbetar både med mjukdelskirurgi, ortopedi, neurokirurgi etc. Det finns ett separat avsnitt med om vårt ”trubbiga team” som jobbar med att hjälpa trubbnosiga hundar som har problem med andningen. Om ni har funderingar kring kastration eller ej, så finns det även information kring det här, som förhoppningsvis kan hjälpa er i beslutet.

Medicin

Medicinrubriken står för väldigt mycket och här kan du läsa om flera olika organsystem och dess sjukdomar. Rubriken inleds med vår akutmottagning och det är mycket bra läsning, som även förklarar hur vi arbetar med att prioritera patienter och vad som kan vara viktigt att tänka på när man söker hit. Andra mottagningar som presenteras är allmän medicin, hud, invärtes medicin såsom gastroenterologi (mag/tarm sjukdomar), urinvägar, kardiologi (hjärta), neurologi (nervsystemets sjukdomar), onkologi (tumörsjukdomar) samt möjligheten för hemodialys vid akut njursvikt.

Rehab

Här presenteras vår fantastiska rehab -och friskvårdsavdelning, som arbetar både förebyggande och rehabiliterande i samband med konvalescens efter operation eller annan behandling. Detta är en mycket viktig pusselbit i behandlingsprocessen.

Bild

Här kan du läsa om våra olika möjligheter till bilddiagnostik, som röntgen, ultraljud, datortomografi (CT eller skiktröntgen) och magnetkameraundersökning.

Vård

Om ditt djur behöver stanna kvar för vidare utredning eller mer avancerad vård, skrivs djuret in på vår vårdavdelning. Under denna rubrik kan du läsa mer om våra olika vårdavdelningar och hur det fungerar att tillfälligt bo hos oss.

Tand

Våra djur säger sällan ifrån när det gör ont i munnen. Men de ska inte behöva leva med tandvärk för det! Så lyder inledningen under denna rubrik. Sedan följer hur vi på bästa sätt kan hjälpa era djur till ett bredare leende.

Ögon

Den här rubriken talar mycket för sig själv och presenterar vårt ögonteam, som både arbetar med mottagning, ögonlysning och kirurgi.

Remiss

Denna rubrik är främst till för våra kära kollegor, som vill remittera patienter till oss. Vi vill att det ska vara enkelt och smidigt och har därför samlat information som vi hoppas ska vara till stor nytta. Tack för förtroendet!

 

Akutmottagning

Vår akutmottagning är öppen 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Vi har alltid som mål att snabbt erbjuda dig och ditt djur bästa möjliga vård och eftersom vi ofta har ett väldigt högt tryck arbetar vi med det man kallar triagering. Triage är en prioriteringsprocess som ger möjlighet att snabbt kunna lägga rätt resurser på rätt patienter. Det innebär att ni så fort ni kommer hit får träffa någon ur vårt akutteam, ofta en sköterska, som gör en första bedömning. Baserat på denna bedömning placeras du och ditt djur i en färgkodad kategori som avgör hur snabbt ni blir tillsedda av en akutveterinär.

Bedömningen är internationellt etablerad och baseras på anamnes, symptom samt kliniska vitalparametrar. Samlat ger detta en klar bild av hur akut dåligt just ert djur är och hur djuret ska prioriteras i förhållande till övriga akutpatienter just där och då.

Grön Ej behov av akut vård och kan därför behöva vänta. Mild smärta. Tex en kloskada, lätt hälta.

Gul Behov av snabb vård men ej livsupprätthållande åtgärder. Måttlig smärta. Tex större bitskador som ej blöder kraftigt, hög feber, mild andningspåverkan.

Röd Behov av akut, eventuellt livsupprätthållande vård. Kraftig smärta. Tex kraftig andningspåverkan, kraftig blödning, magomvridning, hjärtstopp.

Vi som leder akuten är ett väldigt engagerat team som vill hjälpa akut sjuka djur snabbt och noggrant. Vi tar i snitt emot 20-40 akuta patienter per dag, som första instans eller på remiss någonstans från hela Sverige. Vårt mål är att snabbt undersöka djuret och ta de prover som behövs för att tillsammans med er lägga upp en fortsatt plan och vid behov koppla in våra övriga specialister på respektive område.

Dagtid är vi ofta flera veterinärer som tar emot akuta patienter, men kvällar och nätter är det endast den jourhavande veterinären som finns tillgänglig, vilket gör triageringen ännu viktigare i vårt arbete.