Kirurgi

Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Idag: 07:00 - 00:00

Akut öppettider

Måndag - torsdag kl. 07:00 - 00:00
Fredag - söndag Dygnet runt

Vi utför de flesta kirurgiska ingrepp, från de enklaste till de mest avancerade. Till operationsavdelningen är du välkommen ditt djur för alla typer av mjukdelskirurgiska ingrepp samt majoriteten av vanligt förekommande ortopediska och neurokirurgiska ingrepp.  Verksamheten består av erfarna kirurger och rutinerade sköterskor och djurvårdare med speciell utbildning för hantering av den kirurgiska patienten innan, under och efter operationen. Vi står i nära samarbete med övriga avdelningar på djursjukhuset, allt för att kunna erbjuda ert djur den bästa vården under ett tak.

Vi har en bred tillgänglighet och har bokningsbara operationstider varje dag, samt en stor del akuta tider för patienter som kräver omgående operation. Har ni, som remittent eller djurägare, frågor till oss eller vill boka tid för operation av ert djur så är ni välkomna att kontakta oss!

Anestesi och smärtlindring

Vi har speciellt utbildad och erfaren narkospersonal som tar hand om ditt djur under sin operation. Vi har tillgång till en lång rad olika moderna metoder och övervakningsutrustning för att göra anestesin så säker och trygg som möjligt, skräddarsydd för just ditt djur.

Det är av stor vikt för oss att arbeta med multimodal smärtbehandling utifrån djurets behov, och beroende på typ av ingrepp anpassas valet av läkemedel innan, under och efter anestesin efter just dit djur. Utöver medicinsk behandling arbetar vi också med tekniker som kylbehandling efter ortopediska ingrepp och tidig rehabilitering för att minska smärta och obehag och öka känslan av välbefinnande.

Efter operationen

En från operationsteamet ringer upp dig när operationen är klar. Vid hämtning av ditt djur får du muntlig och skriftlig information om vad vi gjort och eftervårdsråd anpassat för just ditt djur.

Kontakta oss på telefonnr 046-168000 om du har frågor innan eller efter operationen.

Mjukdelskirurgi

Vårt mjukdelskirurgiska team består av Michael Brückner, Europeisk Specialist Kirurgi och Marta Fjällström, legitimerad veterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar. Vi utför allt från vanligt förekommande mjukdelskirurgiska fall till mer avancerad tumörkirurgi med behov av plastikkirurgi. En av de nya tekniker som tillkommit de senare åren är att vi numera erbjuder laparoskopiska kastrationer av tikar, dvs att operationen utförs med hjälp av titthålskirurgi, och att patienten därmed inte får ett stort operationssår på buken. Den andra nyare tekniken som vi kan erbjuda på specialistdjursjukhuset är SUB, Subcutaneus Uretral Bypass. Detta är ett artificiellt system som används för att få en ny passage mellan njure och urinblåsa då stenar i urinledaren stoppar flödet (mer info finns under urinvägar).

Vårt trubbiga team

Hundar med kort nos kallas för brakycefala eller vanligare trubbnosiga. Det är inte alla hundar med kort nos som har problem med andningen men det är ett vanligt problem. Detta kallas för brakycefalt syndrom och är en multifaktoriell sjukdom som påverkar andningen och som ofta även kan ge mag bekymmer , vanligen i form av kräkningar.

 • Upplever du att din hund rosslar och låter från näsan och svalget?
 • Ser du att din hund har en ansträngd andning (andas med hjälp av magen)?
 • Vill din hund sällan ligga ner en längre period?
 • Upplever du att din hund får försämrad andning vid längre promenader, eller när det är varmt ute?
 • Kräks din hund vid upphetsning eller om den springer?

Hör gärna av er om ni har frågor eller undrar om er hund kan lida av brakycefalt syndrom. Vi finns här som stöd och för att förbättra din hunds och din egen livskvalitet.

Ortopedi

Vårt ortopedkirurgiska team består av Yaacob Sharon, legitimerad veterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar och Jens-Ulrik Holegaard, legitimerad veterinär. Vi arbetar både i teamet och individuellt och genomför allt från enklare frakturer till avancerad proteskirurgi. Vi erbjuder också neuro- och ryggkirurgi både på bokade och i de flesta fall även akuta patienter.

Vi tar emot ortopediska patienter för operation från remittenter och vår egen mottagning dagligen. Här utförs bland annat artroskopier, korsbands, patella och frakturoperationer. Vi genomför även de långt flesta mer avancerade ortopediska och neurokirurgiska ingreppen och tar emot patienter av alla storlekar. Exempelvis har vi utfört TPLO på hundar och katter som väger allt mellan 1,5 till 70 kg.

Kastrering av hund

Om du har funderingar på att kastrera ditt djur, kan du läsa om för- och nackdelar här:

Kastration betyder att man tar bort könskörtlarna, dvs äggstockar eller testiklar. I Sverige var det förbjudet att kastrera sin hund fram till 1989, om inte det fanns specifika medicinska skäl. Andelen kastrerade hundar stiger, på Specialistdjursjukhuset i Helsingborg har vi sett en fördubbling av kastrerade patienter de senaste 10 åren.

Det finns en del fördelar med att kastrera sin hund, men även nackdelar, som är viktiga att tänka på innan man beslutar sig. Vid vilken ålder man väljer att kastrera sin hund kan också ha effekt på förebyggandet eller utvecklingen av sjukdomar.

Generellt sett rekommenderar vi att man gör en individuell bedömning. Vissa raser löper högre risk att utveckla vissa typer av besvär och för storvuxna raser (med förväntad vuxenvikt över 25kg) kan det vara en fördel att vänta in minimum första löpet innan man kastrerar.

Tamhundstikar blir könsmogna vid sex till tolv månaders ålder. Tamhundar har inte säsongsbundna löp utan genomgår vanligtvis sin löpcykel i genomsnitt två gånger om året (en till tre gånger). Löpcykeln består av fyra faser med förlöpet (proöstrus), höglöpet (östrus), efterlöpet (metöstrus) och viloperioden (anöstrus). Tiden för viloperioden varierar mellan raser och individer men är vanligtvis mellan fyra och tolv månader lång, avhängig av frekvens och längd av löpcykel. I en tik som löper 2 gånger per året ligger anöstrus vanligt ca 3 månader efter avslutat löp. Återhämtningen av livmodern tar ca 4-5 månader och viloperioden bör vara minst så lång, men det händer att tikarna har enbart en månads lång viloperiod. Viloperioden är den mest lämpliga tidpunkt att kastrera en tik (borttagning av äggstockarna) om ingreppet kan planeras, då det är en inaktiv fas i tikens löpcykel där livmodern återhämtar sig och förbereder tiken för nästa löp och dräktighet. Risken för blödning under operation är mindre under denna fas av löpcykel. Via vaginalcytologi kan man identifiera precis i vilken fas av löpcykel tiken är och därmed planera kastrationstidspunkt.

Härunder finns en del kända för- och nackdelar beskrivna.

Fördelar med kastration:

 • För båda hanar och honor tar man bort fortplantningsförmågan och det beteende som är kopplat härtill, dvs inga oönskade valpar, inget löpbeteende, ingen skendräktighet och en minskning/bortfall av beteendeproblem som är kopplat till sexuell dominans (t ex aggression mellan hanhundar i samband med löptikar).
 • För tikar minskar risken för juvertumörer avsevärt om man kastrerar tidigt, som mest om man kastrerar innan första löpet, och som minst om man kastrerar efter fjärde löpet. Detta har att göra med östrogenets och progesteronets (de kvinnliga könshormonerna) roll i utvecklingen av den juvenila juvervävnaden. Intakta (ej kastrerade) tikar löper stor risk att få juvertumörer med åldern och denna risk är rasberoende.
 • För båda hanar och tikar kan man kastrera antingen som förebyggande eller som en del av behandlingen för sjukdomar i könsorganen, såsom livmoderinflammation, prostatit, cancer i äggstock eller testikel. Detta är sjukdomar som vanligen ses hos den medelålders hunden. Eftersom det först är hos den medelålders hunden detta uppstår är det inte nödvändigt att kastrera hunden som valp eller ung hund, kastrationen kan göras förebyggande eller behandlande senare i livet.
 • Några studier visar att kastrerade hundar lever längre än intakta hundar, medan andra inte gör det. Detta är sannolikt beroende på vilket land undersökningen gjorts i, vilken typ av hundhållning man har i det landet, och rasen. Det finns ingen undersökning som gjorts på svenska hundar av levnadsålder i förhållande till kastration.

Nackdelar vid kastration

 • Testosteron fungerar som ett självsäkerhetshormon. För hundar där beteendeproblem bottnar i rädsla (andra hundar, höga ljud etc) kan kastration vara en nackdel och även förvärra problemet eftersom man tar bort det hormonella stöd som hunden har.
 • Det ses större andel övervikt hos hundar som är kastrerade. Exakt hur sambandet ser ut vet man inte, men för hundar som utvecklar övervikt först efter kastrationen beror det sannolikt på en nedsatt ämnesomsättning. Detta är mest markant för hanhundar. Generellt är det dock flest tikar som är överviktiga, men det har inte med kastrationen att göra.
 •  Urininkontinens efter kastration ses främst hos tikar, men kan även ses hos hanhundar. Detta kan vanligen behandlas medicinskt med gott resultat, men behandling livet ut är nödvändig. För storvuxna raser har tikarna en markant större risk att utveckla urininkontinens om de kastreras innan ett års ålder.
 • Vid tidig kastration (innan könsmogenhet) sker en förändring i växten av skelettet och en försenad slutning av växtzonerna kan ses hos vissa av dessa hundar. För storvuxna raser som är predisponerade för degenerativa ledsjukdomar, såsom korsbandsskador och sannolikt även höftdysplasi, har man sett en ökning om hunden kastreras tidigt, dvs innan den är helt utväxt. Detta samband forskas det fortfarande på, och det kan se olika ut för olika raser.
 • Förutom vissa ledsjukdomar har man också sett en ökning av risken för en del cancersjukdomar (prostatacancer, hudcancer, bencancer och lymfcancer). Förutom hudcancern, som ofta botas med operation, är de övriga cancersjukdomarna mer sällsynta, men med en högre förekomst inom vissa raser.
 • Senilitet (kognitiv dysfunktion) kan ses hos våra gamla hundar. Enstaka studier pekar på att könshormonerna kan skydda mot senilitet och hur fort den utvecklar sig. Som hos människor har intakta hanhundar mindre risk att bli senila.
 • Pälskvalitet. Inga studier är gjorda på detta, men pälskvaliteten beskrivs ibland som sämre efter kastration. Inom vissa raser och uppfödare ser man det som ett stort problem, medan andra aldrig ser det.

Våra recensioner

lisa mattsson

5

Väldigt bra bemötande och kommunikation, både under besök och under tiden mellan återbesök. Vi kom in akut och kände oss trygga med att vår hund blev väl omhändertagen och fick bästa möjliga hjälp. Kompetent och proffsig personal. Tack för er hjälp!

Aisha Raija Säde Blom

5

Väldigt kunnig personal och mycket lyhörda. Mycket empati. Rekommenderas verkligen.

Baserat på recensioner från Google

Våra öppettider

Måndag - torsdag kl. 07:00 - 00:00
Fredag - söndag Dygnet runt
Helgdagar och andra öppettider

Djursjukhuset

Öppettider receptionen
Måndag - fredag kl. 07:30 - 21:00
Lördag - söndag kl. 09:00 - 20:00

Öppettider akutmottagning
Från 4 april 2022 kommer vi behöva stänga akutmottagningens intag mellan kl. 00:00 - 07:00 måndag - torsdag. Under dessa tider har vi endast möjlighet till behandling och stabilisering av redan inneliggande patienter.
 • Måndag
  07:00 - 00:00
 • Tisdag
  07:00 - 00:00
 • Onsdag
  07:00 - 00:00
 • Torsdag
  07:00 - 00:00
 • Fredag
  Öppet dygnet runt
 • Lördag
  Öppet dygnet runt
 • Söndag
  Öppet dygnet runt
 • Butiken

 • Måndag
  08:00 - 20:00
 • Tisdag
  08:00 - 20:00
 • Onsdag
  08:00 - 20:00
 • Torsdag
  08:00 - 20:00
 • Fredag
  08:00 - 20:00
 • Lördag
  10:00 - 17:00
 • Söndag
  10:00 - 17:00
 • Medarbetare

  Eva-Maria Hohneck-Spodsberg

  Team: Internmedicin, Gastroenterologi

  Eva-Maria Hohneck-Spodsberg

  Chefveterinär Poliklinik och Bilddiagnostik

  Resident ECVIM internmedicin.  Eva har studerat på Tierärztliche Hochschule Hannover i Tyskland och har sedan 2004 arbetat som veterinär. De första fem åren har hon jobbat på smådjurskliniker i Köpenhamn. Mellan 2009 och 2012 specialiserade hon sig inom medicinska sjukdomar hos hund och katt (ECVIM-CA Residency i intern medicin) och fortsatte sedan som senior veterinär för internmedicin på Köpenhamns Universitet. Sedan 2014 har hon jobbat som chefveterinär för den polikliniska och bilddiagnostiska avdelningen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och tar hand om patienter med alla olika typer av medicinska sjukdomar (invärtesmedicin). Eva har en stor passion för katter och erbjuder kattkonsultationer en kväll varannan vecka. Tillsammans med Marlene Nilsson, avdelningsansvarig leg. djurskötare på polikliniken, är Eva ansvarig för att vi numera är godkända som Gold standard Cat Friendly Clinic. Eva har en Maine Coon-katt, som är 10 år hemma. Kompetens DVM Board-eligible Resident ECVIM-CA internal medicine Publikationer Platelet aggregometry in dogs using the Multiplate® analyzer performs best with heparinanticoagulated blood and short analyses times Marschner CB, Kristensen AT, Spodsberg EH, Wiinberg B Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 2012 22(1):107–115. Feline disseminated cryptococcosis – a case report Spodsberg EH, Aalbæk B, McEvoy FJ Dansk Veterinærtidsskrift 2012 13:26-29. A Gly98Val Mutation in the N-Myc Downstream Regulated Gene 1 (NDRG1) in Alaskan Malamutes with Polyneuropathy Bruun CS, Jäderlund KH, Berendt M, Jensen KB, Spodsberg EH, Gredal H, Shelton GD, Mickelson JR, Minor KM, Lohi H, Bjerkås I, Stigen Ø, Espenes A, Rohdin C, Edlund R, Ohlsson J, Cizinauskas S, Leifsson PS, Drögemüller C, Moe L, Cirera S, Fredholm M PLoS One. 2013;8(2):e54547. Spontaneous pneumothorax secondary to granulomatous pneumonia caused by Angiostrongylus vasorum in a dog in Denmark Spodsberg EH, Miles JE, McEvoy FJ, Willesen JL Journal of Small Animal Practice 2013 Feb;54(2):114. Endogenous fibrinolytic potential is significantly decreased in dogs suffering from diseases predisposing to thrombosis compared to healthy dogs in tissue-plasminogen activator (t-PA)-modified thromboelastography (TEG) analysis Spodsberg EH, Wiinberg B, Jessen LR, Marschner CB, Kristensen AT Journal of Veterinary Clinical Pathology 2013 42(3):281-90. Spontaneous pneumothorax secondary to granulomatous pneumonia caused by Angiostrongylus vasorum in a dog in Denmark Spodsberg EH, Miles JE, McEvoy FJ, Willesen JL. Dansk Veterinärtidsskrift 2013 12:31-34. Behandling af felin hyperthyroidisme Spodsberg EH. Dansk Veterinärtidsskrift 2013 14:30-33. Insulin detemir treatment in diabetic cats in a practice setting Hoelmkjaer KM, Spodsberg EH, Bjornvad CR. Journal of Feline Medicine and Surgery 2015 Feb;17(2):144-51 Comparison of efficacy of oral and parenteral cobalamin supplementation in normalizing low cobalamin concentrations in dogs: A randomized controlled study Toresson L, Steiner JM, Razdan P, Spodsberg E, Olmedal G, Suchodolski JS, Spillmann T. Veterinary Journal 2018 Feb;232:27-32 Erfarenhet   Sedan 2014 har hon jobbat som chefveterinär för den polikliniska och bilddiagnostiska avdelningen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg 2009-2012 – specialiserade sig inom medicinska sjukdomar hos hund och katt (ECVIM-CA Residency i intern medicin) och sedan fortsatt som senior veterinär för internmedicin på Köpenhamns Universitet. Har sedan 2004 arbetat som veterinär Studerat på Tierärztliche Hochschule Hannover i Tyskland      
  Läs mer om Eva-Maria
  Ulrika Dreimanis

  Team: Vård

  Ulrika Dreimanis

  Legitimerad Veterinär

  Specialist i hundens och kattens sjukdomar, specialist internmedicin. Ulrika har arbetat som veterinär sedan 2001 på djursjukhuset. Efter Ulrika avklarade sin specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. startade hon en ämnesspecialisering inom internmedicin. År 2014 blev Ulrika specialist inom internmedicin. Kompetens Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Specialistkompetens internmedicin Publikationer Anti-Müllerian hormone: a potentially useful biomarker for the diagnosis of canine Sertoli cell tumours Holst BS1,2, Dreimanis U3 BMC Veterinary Research. 2015 Jul 25;11:166. doi: 10.1186/s12917-015-0487-5. Journal of Small Animal Practice 2012 Sep;53(9):536-41. doi: 10.1111/j.1748-5827.2012.01261.x. Epub 2012 Aug 3. Evaluation of preputial cytology in diagnosing oestrogen producing testicular tumours in dogs Dreimanis U, Vargmar K, Falk T, Cigut M, Toresson L. Erfarenhet   Specialist inom internmedicin sedan 2014 Veterinär sedan 2001 på specialdjursjukhuset Helsingborg  
  Läs mer om Ulrika
  Yaacob Sharon

  Team: Kirurgi

  Yaacob Sharon

  Legitimerad Veterinär

  Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Yaacob har jobbat som veterinär sedan 2006. Yaacob jobbar främst som kirurg med fokus på ortopedi, neurokirurgi och laparoskopiska åtgärder men tar också emot kirurgiska patienter på polikliniken. Egna djur: Höns och bin
  Läs mer om Yaacob
  Michael Brückner

  Michael Brückner

  Leg. Veterinär Dipl. ECVS, MRCVS

  Michael har arbetat som veterinär sedan 2007 och innehar sedan 2013 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och sedan 2014 också specialkompetens i kirurgi. År 2014 klarade Michael examen till Europeisk Specialist i kirurgi (Diplomate of the European College of Veterinary Surgeons). Michael intresserade sig tidigt för mjukdelskirurgi och har utvecklat specialkompetens i minimal invasiv kirurgi och interventionell radiologi. De stora intresseområdena är inom alla olika typer av endoskopi, laparoskopi och thoracoskopi, samt placering av stentar i luftrör och urinvägar. Medlemskap: European College of Veteriary Surgeons (ECVS) Veterinary Endoscopy Society (VES) Veterinary Interventional Radiology and Interventional Endoscopy Society (VIRIES) Society of Veterinary Soft Tissue Surgery (SVSTS) Member of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)   KompetensSpecialistkompetens i hundens och kattens sjukdomarSpecialistkompetens i kirurgiEuropeisk SpecialistPublikationer Brückner M, Henrich MGiant thymoma with benign central cystic lesions in a one-year-old pug J Am Anim Hosp Assoc; (accepted 2017)Letter to the Editor, Brückner MEffectiveness of a bipolar vessel sealant device for ovariohysterectomy in cats with pyometra. J Feline Med Surg. 2019 (Epub ahead of print)Brückner MLaparoscopic treatment of hemoperitoneum in a dog with hypotension and ventricular tachycardia Wiener Tieraerztliche Monatsschrift 2019; 106: 95-100Brückner MLaparoscopic omentalization of a pancreatic cyst in a cat J Am Vet Med Assoc; 2019 (in press)Brückner M, Heblinski N, Henrich MUse of a novel vessel-sealing device for peripheral lung biopsies and lung lobectomies in dogs J Small Anim Pract; 2019 (early view, Feb)Brückner MLaparoscopic treatment of hemoabdomen in a dog after prescrotal castration Tieraerztl Prax 2018; 46(6): 181-186Brückner MÜberblick über die Thorakoskopie bei Hund und Katze Overview over thoracoscopy in dogs and cats Kleintierpraxis 2017; 62(8): 497-514Brückner MUse of a newly designed interlocking nail as tie-in configuration in a comminuted femoral fracture Wiener Tieraerztliche Monatsschrift 2017; Ausg 7-8: Art 2Brückner MÜberblick über die Laparoskopie bei Hund und Katze Overview over laparoscopy in dogs and cats Kleintierpraxis 2017; 62(4): 224-246Brückner M, Unger M, Spies MEarly clinical experience with a newly designed interlocking nail system Vet Surg 2016; 45: 754-763 Brückner MLaparoscopy for the treatment of ovarian remnant syndrome in four dogs and two cats Tieraerztl Prax 2016; 44 (K): 86-92Brückner MLaparoscopic cryptorchidectomy in a cat Tieraerztl Prax 2015; 43 (K): 248-252Brückner M, Unger M, Spies M.In Vitro Biomechanical Comparison of a Newly Designed Interlocking Nail System to a Standard DCP: Testing of Cat Femora in an Osteotomy Gap Model. Tieraerztl Prax 2014; 42 (K): 79-87Brückner M, Schwedes CSuccessful treatment of permithrin toxicosis in two cats with an intravenous lipid emulsion. Tieraerztl Prax 2012; 40 (K): 129-134Brückner M, Klumpp S, Kramer M, Thiel CSimple renal ectopia in a cat. Tieraerztl Prax 2010; 38 (K): 163-166Brückner M, Klumpp S, Huisinga M, Kramer M, Ondreka NSolitary Osteochondroma with Evidence of Malignant Transformation in a Dog and Review of the Literature. Tieraerztl Prax 2010; 38 (K): 97-105Brückner M, Wigger A, Peppler C, Kramer M, Thiel C, Henrich MInfiltrative lipoma in dogs – a retrospective study of five cases. Tieraerztl Prax 2009; 37 (K): 305-313Brückner M, Unger M, Schwedes C, Bentele S, Klumpp SFaecal retention due to an intrapelvic lipoma in a 12-year-old female cross breed dog. Tieraerztl Prax 2009; 37 (K): 28-32Heblinski N, Brückner MComparison of two vessel-sealing devices for laparoscopic-assisted ovariohysterectomy in dogs Tieraerztl Prax 2018; 46 (K): 363-369Heblinski N, Doerfelt R, Klopfleisch R, Brückner MSuccessful surgical resection of a functional carotid body tumor in a dog – a case report Aust Vet Pract 2018; 48(1): 8-11Borak D, A. Klang, Brückner MSkeletal solitary osteochondroma of the distal radius in a twelve-year-old European shorthair cat Wiener Tieraerztliche Monatsschrift 2016; Ausg 11-12: Art 4Borak D, Wunderlin N, Brückner M, Schwarz G, Klang ASlipped capital femoral epiphysis in seventeen Maine Coon cats J Feline Med Surg 2015; 8: 1-8Wagner J, Brückner M, Rieker TPrimärer Hyperparathyreoidismus: Retrospektive Betrachtung einer Fallserie von fünf Patienten mit Nebenschilddrüsentumoren im Jahr 2013 Kleintiermedizin 2014; 6: 270-273Brückner MEffectiveness of a bipolar vessel sealant device for ovariehysterectomy in cats with pyometra J Feline Med Surg 2019; 8:801Brückner M, Laparoscopic omentalization of a pancreatic cyst in a cat J Am Vet Med Assoc 2019; (2):213-218Brückner M, Heblinski N, Henrich MUse of a novel vessel-sealing device for peripheral lung biposies and lung lobectomies in dogs J Small Anim Pract 2019; (7):411-416Brückner, MLaparoscopic repositioning of an obstructed ventriculoperitoneal shunt catheter with laparoscopic-assisted partial omentectomy and omentopexy Vet Surg; (accepted 2019)
  Läs mer om Michael
  Våra medarbetare

  Facebook inlägg