Vi finns här för er dygnet runt! Ni når oss på 042 - 16 80 00

Kirurgi - Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Kirurgi Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Vi utför de flesta kirurgiska ingrepp, från de enklaste till de mest avancerade. Till operationsavdelningen är du välkommen ditt djur för alla typer av mjukdelskirurgiska ingrepp samt majoriteten av vanligt förekommande ortopediska och neurokirurgiska ingrepp.  Verksamheten består av erfarna kirurger och rutinerade sköterskor och djurvårdare med speciell utbildning för hantering av den kirurgiska patienten innan, under och efter operationen. Vi står i nära samarbete med övriga avdelningar på djursjukhuset, allt för att kunna erbjuda ert djur den bästa vården under ett tak.

Vi har en bred tillgänglighet och har bokningsbara operationstider varje dag, samt en stor del akuta tider för patienter som kräver omgående operation. Har ni, som remittent eller djurägare, frågor till oss eller vill boka tid för operation av ert djur så är ni välkomna att kontakta oss!

Anestesi och smärtlindring

Vi har speciellt utbildad och erfaren narkospersonal som tar hand om ditt djur under sin operation. Vi har tillgång till en lång rad olika moderna metoder och övervakningsutrustning för att göra anestesin så säker och trygg som möjligt, skräddarsydd för just ditt djur.

Det är av stor vikt för oss att arbeta med multimodal smärtbehandling utifrån djurets behov, och beroende på typ av ingrepp anpassas valet av läkemedel innan, under och efter anestesin efter just dit djur. Utöver medicinsk behandling arbetar vi också med tekniker som kylbehandling efter ortopediska ingrepp och tidig rehabilitering för att minska smärta och obehag och öka känslan av välbefinnande.

Efter operationen

En från operationsteamet ringer upp dig när operationen är klar. Vid hämtning av ditt djur får du muntlig och skriftlig information om vad vi gjort och eftervårdsråd anpassat för just ditt djur.

Kontakta oss på telefonnr 046-168000 om du har frågor innan eller efter operationen.

Mjukdelskirurgi

Vårt mjukdelskirurgiska team består Alexandra Lindström, legitimerad veterinär, och Marta Fjällström, legitimerad veterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar. Vi utför allt från vanligt förekommande mjukdelskirurgiska fall till mer avancerad tumörkirurgi med behov av plastikkirurgi. En av de nya tekniker som tillkommit de senare åren är att vi numera erbjuder laparoskopiska kastrationer av tikar, dvs att operationen utförs med hjälp av titthålskirurgi, och att patienten därmed inte får ett stort operationssår på buken. Den andra nyare tekniken som vi kan erbjuda på specialistdjursjukhuset är SUB, Subcutaneus Uretral Bypass. Detta är ett artificiellt system som används för att få en ny passage mellan njure och urinblåsa då stenar i urinledaren stoppar flödet (mer info finns under urinvägar).

Vårt trubbiga team

Hundar med kort nos kallas för brakycefala eller vanligare trubbnosiga. Det är inte alla hundar med kort nos som har problem med andningen men det är ett vanligt problem. Detta kallas för brakycefalt syndrom och är en multifaktoriell sjukdom som påverkar andningen och som ofta även kan ge mag bekymmer , vanligen i form av kräkningar.

 • Upplever du att din hund rosslar och låter från näsan och svalget?
 • Ser du att din hund har en ansträngd andning (andas med hjälp av magen)?
 • Vill din hund sällan ligga ner en längre period?
 • Upplever du att din hund får försämrad andning vid längre promenader, eller när det är varmt ute?
 • Kräks din hund vid upphetsning eller om den springer?

Hör gärna av er om ni har frågor eller undrar om er hund kan lida av brakycefalt syndrom. Vi finns här som stöd och för att förbättra din hunds och din egen livskvalitet.

Ortopedi

Vårt ortopedkirurgiska team består av Yaacob Sharon, legitimerad veterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar och Anna Ström, legitimerad veterinär. Vi arbetar både i teamet och individuellt och genomför allt från enklare frakturer till avancerad proteskirurgi. Vi erbjuder också neuro- och ryggkirurgi både på bokade och i de flesta fall även akuta patienter.

Vi tar emot ortopediska patienter för operation från remittenter och vår egen mottagning dagligen. Här utförs bland annat artroskopier, korsbands, patella och frakturoperationer. Vi genomför även de långt flesta mer avancerade ortopediska och neurokirurgiska ingreppen och tar emot patienter av alla storlekar. Exempelvis har vi utfört TPLO på hundar och katter som väger allt mellan 1,5 till 70 kg.

Kastrering av hund

Om du har funderingar på att kastrera ditt djur, kan du läsa om för- och nackdelar här:

Kastration betyder att man tar bort könskörtlarna, dvs äggstockar eller testiklar. I Sverige var det förbjudet att kastrera sin hund fram till 1989, om inte det fanns specifika medicinska skäl. Andelen kastrerade hundar stiger, på Specialistdjursjukhuset i Helsingborg har vi sett en fördubbling av kastrerade patienter de senaste 10 åren.

Det finns en del fördelar med att kastrera sin hund, men även nackdelar, som är viktiga att tänka på innan man beslutar sig. Vid vilken ålder man väljer att kastrera sin hund kan också ha effekt på förebyggandet eller utvecklingen av sjukdomar.

Generellt sett rekommenderar vi att man gör en individuell bedömning. Vissa raser löper högre risk att utveckla vissa typer av besvär och för storvuxna raser (med förväntad vuxenvikt över 25kg) kan det vara en fördel att vänta in minimum första löpet innan man kastrerar.

Tamhundstikar blir könsmogna vid sex till tolv månaders ålder. Tamhundar har inte säsongsbundna löp utan genomgår vanligtvis sin löpcykel i genomsnitt två gånger om året (en till tre gånger). Löpcykeln består av fyra faser med förlöpet (proöstrus), höglöpet (östrus), efterlöpet (metöstrus) och viloperioden (anöstrus). Tiden för viloperioden varierar mellan raser och individer men är vanligtvis mellan fyra och tolv månader lång, avhängig av frekvens och längd av löpcykel. I en tik som löper 2 gånger per året ligger anöstrus vanligt ca 3 månader efter avslutat löp. Återhämtningen av livmodern tar ca 4-5 månader och viloperioden bör vara minst så lång, men det händer att tikarna har enbart en månads lång viloperiod. Viloperioden är den mest lämpliga tidpunkt att kastrera en tik (borttagning av äggstockarna) om ingreppet kan planeras, då det är en inaktiv fas i tikens löpcykel där livmodern återhämtar sig och förbereder tiken för nästa löp och dräktighet. Risken för blödning under operation är mindre under denna fas av löpcykel. Via vaginalcytologi kan man identifiera precis i vilken fas av löpcykel tiken är och därmed planera kastrationstidspunkt.

Härunder finns en del kända för- och nackdelar beskrivna.

Fördelar med kastration:

 • För båda hanar och honor tar man bort fortplantningsförmågan och det beteende som är kopplat härtill, dvs inga oönskade valpar, inget löpbeteende, ingen skendräktighet och en minskning/bortfall av beteendeproblem som är kopplat till sexuell dominans (t ex aggression mellan hanhundar i samband med löptikar).
 • För tikar minskar risken för juvertumörer avsevärt om man kastrerar tidigt, som mest om man kastrerar innan första löpet, och som minst om man kastrerar efter fjärde löpet. Detta har att göra med östrogenets och progesteronets (de kvinnliga könshormonerna) roll i utvecklingen av den juvenila juvervävnaden. Intakta (ej kastrerade) tikar löper stor risk att få juvertumörer med åldern och denna risk är rasberoende.
 • För båda hanar och tikar kan man kastrera antingen som förebyggande eller som en del av behandlingen för sjukdomar i könsorganen, såsom livmoderinflammation, prostatit, cancer i äggstock eller testikel. Detta är sjukdomar som vanligen ses hos den medelålders hunden. Eftersom det först är hos den medelålders hunden detta uppstår är det inte nödvändigt att kastrera hunden som valp eller ung hund, kastrationen kan göras förebyggande eller behandlande senare i livet.
 • Några studier visar att kastrerade hundar lever längre än intakta hundar, medan andra inte gör det. Detta är sannolikt beroende på vilket land undersökningen gjorts i, vilken typ av hundhållning man har i det landet, och rasen. Det finns ingen undersökning som gjorts på svenska hundar av levnadsålder i förhållande till kastration.

Nackdelar vid kastration

 • Testosteron fungerar som ett självsäkerhetshormon. För hundar där beteendeproblem bottnar i rädsla (andra hundar, höga ljud etc) kan kastration vara en nackdel och även förvärra problemet eftersom man tar bort det hormonella stöd som hunden har.
 • Det ses större andel övervikt hos hundar som är kastrerade. Exakt hur sambandet ser ut vet man inte, men för hundar som utvecklar övervikt först efter kastrationen beror det sannolikt på en nedsatt ämnesomsättning. Detta är mest markant för hanhundar. Generellt är det dock flest tikar som är överviktiga, men det har inte med kastrationen att göra.
 •  Urininkontinens efter kastration ses främst hos tikar, men kan även ses hos hanhundar. Detta kan vanligen behandlas medicinskt med gott resultat, men behandling livet ut är nödvändig. För storvuxna raser har tikarna en markant större risk att utveckla urininkontinens om de kastreras innan ett års ålder.
 • Vid tidig kastration (innan könsmogenhet) sker en förändring i växten av skelettet och en försenad slutning av växtzonerna kan ses hos vissa av dessa hundar. För storvuxna raser som är predisponerade för degenerativa ledsjukdomar, såsom korsbandsskador och sannolikt även höftdysplasi, har man sett en ökning om hunden kastreras tidigt, dvs innan den är helt utväxt. Detta samband forskas det fortfarande på, och det kan se olika ut för olika raser.
 • Förutom vissa ledsjukdomar har man också sett en ökning av risken för en del cancersjukdomar (prostatacancer, hudcancer, bencancer och lymfcancer). Förutom hudcancern, som ofta botas med operation, är de övriga cancersjukdomarna mer sällsynta, men med en högre förekomst inom vissa raser.
 • Senilitet (kognitiv dysfunktion) kan ses hos våra gamla hundar. Enstaka studier pekar på att könshormonerna kan skydda mot senilitet och hur fort den utvecklar sig. Som hos människor har intakta hanhundar mindre risk att bli senila.
 • Pälskvalitet. Inga studier är gjorda på detta, men pälskvaliteten beskrivs ibland som sämre efter kastration. Inom vissa raser och uppfödare ser man det som ett stort problem, medan andra aldrig ser det.

Våra recensioner

Sabina Björk

5

Jag och min dobermanntik fick ett jättefint bemötande av förtroendeingivande och kompetent personal. Rekommenderas varmt!

Öppettider

Öppettider receptionen
Måndag - fredag kl. 07:30 - 21:00
Lördag - söndag kl. 09:00 - 20:00

 • Måndag
  Öppet dygnet runt
 • Tisdag
  Öppet dygnet runt
 • Onsdag
  Öppet dygnet runt
 • Torsdag
  Öppet dygnet runt
 • Fredag
  Öppet dygnet runt
 • Lördag
  Öppet dygnet runt
 • Söndag
  Öppet dygnet runt

Butiken

 • Måndag
  08:00 - 20:00
 • Tisdag
  08:00 - 20:00
 • Onsdag
  08:00 - 20:00
 • Torsdag
  08:00 - 20:00
 • Fredag
  08:00 - 20:00
 • Lördag
  10:00 - 19:00
 • Söndag
  10:00 - 19:00

Medarbetare

Abtin Mojarradi

Team: Neurologi

Abtin Mojarradi

Leg. Veterinär. Specialist i neurologi samt specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar och Specialist i Neurologi Abtin tog examen från Sveriges Lantbruksuniversitet 2013, innehar sedan 2017 Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar samt sedan 2022 Specialistkompetens i Neurologi. Han har sedan 2015 arbetat på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och blev snabbt involverad i Neurologimottagning som han kort därefter blev ansvarig för att driva framåt. De neurologiska patienterna har ofta dramatiska symtom men med rätt handläggning kan många av dessa patienter återhämta sig bra efter korrekt diagnos och behandling. Kompetens Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar Specialistkompetens i Neurologi Aspirant ESAVS Neurologi Publikationer Mojarradi A, Van Meervenne S, Suarez-Bonnet A, De Decker S. Diagnosis, treatment and postsurgical complications in a dog with epileptic seizures and a naso-ethmoidal meningoencephalocele. Acta Vet Scand. 2021 Jul 8;63(1):26. Mojarradi A, De Decker S, Bäckström C, Bergknut N. Safety of early postoperative hydrotherapy in dogs undergoing thoracolumbar hemilaminectomy. J Small Anim Pract. 2021 Dec;62(12):1062-1069. Pilkington EJ, De Decker S, Mojarradi A, Rossanese M, Brockman DJ, Van den Steen N, Cahalan SD, Fenn JT. Sinonasal mycosis following transfrontal craniotomy in three dogs. J Am Vet Med Assoc. 2022 Jan 4;260(6):643-649. Erfarenhet Examen från Sveriges Lantbruksuniversitet 2013 Innehar sedan 2017 Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar Innehar sedan 2022 Specialistkompetens i Neurologi      
Läs mer om Abtin
default avatar

TEAM: KIRURGI

Alexandra Lindström

Leg. Veterinär

Alexandra har arbetat som veterinär sedan 2011 och med djursjukvård sedan 2000. Alexandra är speciellt intresserad av kirurgi och ortopedi och hon är under utbildning till European Master of Small Animal Medicine - Kirurgi. På Specialisdjursjukhuset arbetar hon sedan september 2022 och har tidigare både arbetat på Evidensia Djursjukhuset i Malmö samt på två mellanstora och en mindre klinik.  Egna husdjur: En Greyhound och en whippet  Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2011 AI-kompetens (artificiell insemination) sedan 2017. 
Läs mer om Alexandra
default avatar

TEAM: AKUT/OP

Antonia Skog Candemo

Leg. Veterinär

Antonia började på djursjukhuset 2022 och arbetar huvudsakligen på akutmottagningen och operationsavdelningen. Hon har tidigare arbetat på lite olika mellanstora kliniker i Stockholm. Hemma hos Antonia bor två Whippets, Solo och Jabba. Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2018
Läs mer om Antonia
Casandra Nors

Casandra Nors

Leg. Veterinär

Under utbildning till specialist i hundens och kattens sjukdomar.  Casandra har arbetat som veterinär sedan 2019 och intresserade sig tidigt i sin utbildning för neurologi och akutvård. Ni träffar henne framför allt på akutmottagningen, men hon arbetar även på övriga avdelningar på djursjukhuset  Egna djur:  En Podenco Ibicenco.  Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2019  
Läs mer om Casandra
Våra medarbetare

Facebook inlägg