Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Våra hjärtan klappar för djuren och deras bästa

Idag: Öppet dygnet runt

Trygghet och omvårdnad

Om ditt djur behöver stanna kvar för vidare utredning eller mer avancerad vård, skrivs djuret in på vår vårdavdelning. På avdelningen finns personal dygnet runt. Dagtid arbetar tre veterinärer och sju djursjukskötare eller djurvårdare. På kvällstid arbetar en veterinär och tre djursjukskötare eller djurvårdare på avdelningen.

Vårdavdelningen hos oss består av:

Intensivvårdsavdelning

Djur som kräver extra övervakning och behandling vårdas på vår intensivvårdsavdelning. Här finns extra avancerad utrustning som t ex syrgasbehandling, EKG, dialys och kuvös. Intensivvårdsavdelningen är uppdelad i en kattavdelning och en hundavdelning. Våra mest kritiskt sjuka djur ligger i upphöjda burar som har höj- och sänkbara gallerväggar så flera personer kan behandla djuren samtidigt. På vår intensivvårdsavdelning arbetar veterinärer och djursjukskötare med speciellt intresse för och kunskap inom intensivvård.

Medicinsk avdelning

På den medicinska avdelningen placeras djur som är inne för medicinska utredningar, olika skador eller som återhämtar sig efter en operation. Vi ser till att djuren alltid har det rent och fint i sin burar.

Våra djursjukskötare och djurvårdare pysslar om djuren och försöker ge dem mycket kärlek så att saknaden efter matte och husse inte blir för stor.

Kirurgisk avdelning

Djur som genomgått ortopedisk kirurgi, till exempel operation av diskbråck eller benbrott får sin eftervård på den kirurgiska avdelningen. Burarna är inredda med halkmattor och upphöjda matskålar. Det finns en travers för att kunna lyfta större djur eller djur som inte kan gå själva.

Våra sjukgymnaster lägger upp individuellt anpassade rehabiliteringsprogram för de djur som är i behov av det. Allt för att djuren ska återhämta sig så snabbt som möjligt.

Kattavdelning

Vi är stolta över att vara godkända som en Feline Friendly Clinic. För att få den utmärkelsen måste kattavdelningen vara specialanpassad så att katterna ska kunna bete sig naturligt och utsättas för så lite stress som möjligt.

Katterna har ett eget stall avskilt från övriga djur. Varje katt har en egen bur med sovkorg, klösmatta och en låda som de kan krypa in i eller hoppa upp på om deras sjukdomstillstånd tillåter det. I anslutning till kattstallet har katterna ett eget litet behandlingsrum där vi tar ut dem om vi ska ta blodprover eller utföra behandlingar.

Infektion/Antibiotika

Evidensia Specialistdjursjukhuset i Helsingborg har i flera år satsat mycket på att vara i framkant avseende essentiella frågor kring infektionskontroll. Detta innefattar båda tidsaktuelle hygienrutiner samt fokus på en målriktad användning av antibiotika. Djursjukhusets hygiengrupp omfattar alla husets avdelningar och räknar 12 medlemmar varav en är certifierad hygienombud. Eftersom hygien och antibiotika går hand i hand är delar av gruppen även involverat i djursjukhusets antimicrobial stewardship program.

Infektionsavdelning

Vi har en stor, toppmodern infektionsavdelning speciellt anpassad för de patienter som kan ha en smittsam sjukdom eller en infektion med en multiresistent bakterie. Infektionsavdelningen har egna mottagningsrum för att inte patienter med olika  smittsamma sjukdomar ska sitta i samma väntrum och riskera att smitta varandra. Djuren som skrivs in på infektionsavdelningen får ett eget stall. Avdelningen har även en intensivvårdsavdelning, ett stall för djur med extra smittsamma sjukdomar och en operationsavdelning. I takt med att antibiotikaresistens och vissa smittsamma sjukdomar ökar är det av yttersta vikt att vi arbetar på ett sätt som minimerar risken att föra en smitta vidare.

Vi på vårdavdelningen är ett engagerat team som varje dag har som mål att ge den trygghet och omsorg som varje enskilt djur och djurägare har behov av.