Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Våra hjärtan klappar för djuren och deras bästa

Idag: Öppet dygnet runt

Tandavdelningen


I Specialistdjursjukhusets tandteam ingår både veterinärer, tandläkare, och djursjukskötare med intresse och vidareutbildning inom munhålans sjukdomar. Då våra patienter ofta är äldre eller har flera sjukdomar så är våra djursjukskötare erfarna och rutinerade i narkos av riskpatienter.

Vårt mål är att kunna erbjuda högkvalitativ vård för alla munnens bekymmer, från tandsten och rotfyllningar till tumörer och käkfrakturer, med kort väntetid vare sig du är djurägare eller remittent.

Tandavdelningen opererar minst tre dagar i veckan men våra medarbetare finns tillgängliga på sjukhuset för akuta frågor och problem nästan alla vardagar.

Det här kan vi hjälpa dig med

I vårt tandteam ingår legitimerad veterinär och aspirant specialist i hundens och kattens sjukdomar Jacob Eriksson, legitimerad veterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar, Jens Ulrik Hoelgaard, legitimerad veterinär och aspirant specialist i hundens och kattens sjukdomar, Cecilia Odén, legitimerad veterinär och aspirant specialist i hundens och kattens sjukdomar, samt tandläkare Linn Wikhamre.

Parodontit – tandlossning

Parodontit (tandlossning) är en mycket vanlig sjukdom hos hund och katt.
Parodontit börjar med gingivit, tandköttsinflammation. Inflammationen leder till att det bildas en ficka i tandköttskanten längs med tandroten. Om tanden inte hålls ren genom tandborstning så blir fickan djupare i takt med att inflammationen fortskrider. Till slut så når fickan rotspetsen var tandens pulpa blir infekterad och dör.

Hundar och katter med parodontit får en spridning av bakterier ut i blodet. Dessa kan orsaka skador på andra organ, såsom hjärta, njurar, och lever.

Tidigt i förloppet kan sjukdomen stoppas genom daglig tandborstning. Har det gått längre så måste tandfickorna rengöras under narkos. Vid långt gången sjukdom krävs ofta extraktioner, att sjuka tänder tas bort.

Du bör misstänka parodontit om ditt djur luktar illa ur munnen, har rött eller lättblödande tandkött, eller verkar smärtsam runt munnen.
Vid en professionell tandrengöring (PTR) går vi igenom hela ditt djurs mun. Vi rensar tandsten, polerar, och röntgar alla tänder. Därefter gör vi en behandlingsplan för ditt djur. I fall som kräver extraktioner kan det ibland utföras samtidigt, men krävs större åtgärder är det vanligt att djuret får komma på återbesök ett par veckor senare för åtgärd. Detta är för patientens säkerhet då det är mindre påfrestande för kroppen att genomgå två kortare narkoser, än en lång.

Tandfrakturer

En avslagen tand med blottad pulpa är smärtsamt för djuret och en ingångsport för bakterier. Bakterier från munnen infekterar pulpan och infektionen sprids med tiden ut i käkbenet.

En frakturerad tand måste tas bort eller rotfyllas. Vid en rotfyllning kan hunden eller katten äta och leka som vanligt redan dagen efter ingreppet. Rotfyllningen följs upp med röntgen efter ca 6 månader. Vid den uppföljande undersökningen måste djuret sövas.
Rotfyllningar är generellt sett lite dyrare än tandextraktioner. Vi utför främst rotfyllningar på de stora, strategiskt viktiga tänderna för hunden eller katten. Om tandroten är för skadad eller tanden är för ung så kan inte alltid rotfyllning utföras.

Om en tand dras ut så får hunden eller katten endast äta mjuk mat och inte leka med tuggleksaker eller liknande i ungefär 10-14 dagar mens såren i munnen läker. Tuggar patienten på hårda saker riskerar man att stygnen i munnen går upp i förtid och måste sys om.
En frakturerad mjölktand är en inkörsport för bakterier som kan påverka anlagen till de permanenta tänderna. Därför rekommenderar vi alltid att frakturerade mjölktänder dras ut.

Tandresorption – FORL

Tandresorption (TR) förekommer främst hos katter men ses även hos hundar. Bland katter är sjukdomen vanlig, uppemot 30% av våra katter lider av TR. Sjukdomen kan drabba alla åldrar men är vanligare hos äldre.

Vad som ligger bakom utvecklingen av TR är än så länge inte fastställt. Därför finns det heller inget man kan göra för att förebygga problemen. Tänderna hos drabbade djur bryts ner successivt, vilket som regel är förknippat med stor smärta, framförallt vid kraftigare skador som når in till tandpulpan. Djur är väldigt bra på att dölja smärta men ofta visar drabbade katter ett annorlunda beteende. De kan bli mindre sociala, vara mer försiktiga när de äter, få tovig päls, och tappa saker de har i munnen. Det ska mycket till för att ett djur ska matvägra helt.
TR kan upptäckas vid en klinisk undersökning av munnen. Tandköttet runt drabbade tänder är ofta rött och inflammerat, och kan blöda lätt. Ibland växer tandköttet upp på tandkronan i ett försök av kroppen att täcka skadan.

Tandröntgen krävs för att få en fullständig bild av skadorna och upptäcka tidiga förändringar. När man ser skador på tandkronan har sjukdomen redan pågått en tid.

Sjukdomen går ej att bota. Målet med behandlingen är att hålla katten smärtfri. Drabbade tänder extraheras. Vid långt gången sjukdom var tandrötterna är sköra och har växt ihop med käkbenet så är extraktion inte möjlig. Istället görs då kronamputation (att tandkronan tas bort och roten lämnas för att absorberas). För att veta vilken behandling som måste utföras måste tänderna röntgas.

Persisterande mjölktänder

Hundar och katter bör ha tappat alla deras mjölktänder när de är 6 månader gamla. När de permanenta tänderna har brutit igenom ska mjölktanden trilla ut inom två veckor.

Tappar djuret inte mjölktänderna som de ska så ökar risken för smärtsamma bettfel var de vassa hörntänderna skär upp i gommen. Det bildas också fickor var plack och skräp kan fastna och leda till tandlossning (parodontit).

Persisterande mjölktänder (som sitter kvar efter 6 månaders ålder, eller ej blivit lösa två veckor efter att den permanenta tanden brutit igenom) bör dras ut.

Bettfel

När tänder sitter fel så att de biter upp i läppen eller skär in i gommen kan det leda till allvarliga skador och vara mycket smärtsamt för våra djur.

Vi utför flera olika typer av behandlingar för att hantera bettfel. Såsom tandställning, extraktion, eller att tanden kapas och rotfylls. Vilken behandling som passar bäst för ett djur är beroende av djurets ålder, kostnad, och djurägarens engagement.

Observera att det i Sverige inte är tillåtet att utföra ingrepp av kosmetiska skäl. Vi behandlar alltså endast bettfel som är smärtsamma för djuret.