Medicin

Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Idag: 07:00 - 00:00

Akut öppettider

Måndag - torsdag kl. 07:00 - 00:00
Fredag - söndag Dygnet runt

Allmän medicin

Våra patienter kan ha olika orsaker varför dom kommer till oss och arbetsuppgifterna varierar från enklare vaccinationer till avancerade intensivvårdsinsatser. Efter en inledande undersökning kan kompletterande undersökningar som röntgen, ultraljud eller blod- och urinprov behöva göras. Behöver ditt djur specialistvård så blir du remitterad internt inom huset. Om ditt djurs hälsotillstånd kräver stationärvård skrivs det in för vidare utredning och behandling på vårdavdelningen.

De flesta besöken bokas i förväg, och vi försöker boka tider efter djurägarens önskemål. Måndag – torsdag har vi kvällsmottagning fram till 21.00 och varannan vecka en kväll endast för katter (akutmottagningen undantag). Det finns alltid en veterinär som tar hand om akut sjuka patienter.

Trots att vi är ett stort djursjukhus har du ändå möjlighet att välja samma veterinär vid dina besök.

Hos våra specialutbildade omsorgssköterskor kan du boka tid för kloklippning, vaccination, kostrådgivning, viktminskning m.m. Det finns också möjlighet att komma på Drop In vaccination måndag-fredag mellan 8.00 – 16.30.

Du kan även boka tid hos vår beteendekonsultation om din hund t.ex har hanhundsaggressivitet, separationsångest eller om du är nybliven valpägare och behöver råd.

 

Hudmottagning (Dermatologi)

Vårt hudteam består av legitimerad veterinär Lina Jerrebo Blondaux och djurvårdare Agneta Lindeberg.

Till oss kommer du till exempel om ditt djur har klåda, håravfall eller öronproblem. Vi behöver massor av information om hur just ditt djurs problem har utvecklat sig och ställer därför många frågor, undersöker hela djuret och tar ofta olika typer av prover från hud och öron och undersöker i mikroskop för att leta efter t ex parasiter, bakterier och svamp. Ibland tar vi blodprover. Vi utför även intradermaltester (”pricktest”) på allergiska patienter.  Ett besök hos oss tar ofta en stund. Om du lämnar din mailadress vid bokning av en hudutredning kan vi skicka ett frågeformulär som du kan fylla i innan för att underlätta utredningen.

 

Invärtesmedicin (Intern medicin)

Denna specialistmottagning är en del av den polikliniska avdelningen och här görs utredningar av medicinska sjukdomar hos hundar och katter. Invärtesmedicin omfattar sjukdomar av luftvägar (med symptom som t ex hosta, kronisk näsflöde), njur- och urinvägssjukdomar (symptom som t ex ökad urinering och törst, avmagring, blod i urinen), lever- och gallgångssjukdomar (symptom som gula slemhinnor, kräkningar, smärta i buken), blodsjukdomar som t ex att hitta orsaken till blodbrist, hormonella sjukdomar (som t ex Diabetes mellitus, sockersjuka) samt mag- och tarmsjukdomar.

Beroende av vilka symptom din hund eller katt har och i samband med fynd på den kliniska undersökningen beslutas om vidare utredning (diagnostik), som oftast innefattar undersökningar som tex. blod- och urinprov, bakterieodling, röntgen och ultraljud.

Stabila patienter kommer vanligtvis på återbesök och då tas t ex. uppföljande blodprov för att säkerställa att patienten får rätt behandling, eller om något bör justeras.

Vår invärtesmedicin mottagning består av chefveterinär Eva H. Spodsberg och legitimerad veterinär Gunilla Ölmedal.

 

Urinvägar

På Specialistdjursjukhuset i Helsingborg har vi ett njur- och urinvägsteam bestående av veterinärer med både medicinsk och kirurgisk inriktning. Vår målsättning är att med hjälp av de senaste rönen inom veterinärmedicinsk vetenskap hjälpa hundar och katter som drabbas av sjukdomar i urinvägarna.

Den medicinska delen av teamet består av Gunilla Ölmedal, legitimerad veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, och Eva H Spodsberg, veterinär, resident i internmedicin. De tar båda hand om patienter med alla olika typer av sjukdomar i urinvägarna.

Den kirurgiska delen av teamet består av Marta Fjällström och Yaacob Sharon, båda veterinärer med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Dessa veterinärer utför bl a SUB-operationerna.

Förutom ovan nämnda veterinärer ingår även vårt dialysteam i gruppen, som består av legitimerade veterinärerna Johanna Gustafsson och Anna Bank. 

Hemodialys

Vi kan som enda djursjukhus i Sverige ta emot hundar och katter för hemodialys. Hemodialys öppnar upp nya möjligheter för behandling av patienter med akut njursvikt av olika anledningar, där vi tidigare stått utan behandlingsalternativ.
Hemodialys är ett alternativ för patienter med akut njursvikt som inte svarar bra på medicinsk behandling, som upphör med att producera urin, har livshotande elektrolytrubbningar eller om patienten fått mycket dropp och börjat samla på sig vätska.
Då maskinen arbetar med ett filter som fungerar som en konstgjord njure skapad för människor, finns vissa krav på djuret för att det skall vara möjligt. Djuret måste väga över 3kg och inte ha kronisk njursvikt i botten.

Subcutaneus Uretral Bypass SUB

Många katter, men även hundar drabbas av stenar i urinledarna. Då det är väldigt komplicerat och riskfyllt att operera i urinledarna har ett nytt system utvecklats för att låta urinen passera från njuren till urinblåsan i ett eget slutet artificiellt system. Detta system kallas för SUB Subcutaneus Uretral Bypass (SUB). Urinen passerar därmed från njuren till urinblåsan i separata plastslangar. Av de resultat som finns så här långt så visar denna teknik på ett mycket fint långtidsresultat. För att vara en aktuell kandidat för ett SUB-implantat måste njurbäckenet vara utvidgat minst 5 mm.

Hjärtsjukdomar (Kardiologi)

Kardiologi betyder läran om hjärtat och dess sjukdomar. I nuläget har vi 3 veterinärer som arbetar på kardiologimottagningen med fler under utbildning.

Till oss på hjärtmottagningen kommer ni med Ert djur oftast när veterinären misstänker att det är något fel när man lyssnar på hjärtat, det hörs ett s.k. blåsljud. Vi kan också undersöka hjärtat vid andra typer av utredningar, exempelvis vid trötthetssymptom eller tumörsjukdomar. Katter kan vi även erbjuda HCM-screening, som en del i Pawpeds hälsoprogram.

För att få bästa bilden av hur hjärtat ser ut och fungerar så gör vi ett ultraljud. Vi kan då se om det finns några förändringar i hjärtats väggtjocklek, läckage i klaffar eller medfödda fel. Ibland kan vi även behöva göra ett EKG om vi misstänker att det är något onormalt med hjärtrytmen. Vi har även möjlighet till 24 timmars EKG, s.k. Holter som är till stor hjälp vid vissa typer av hjärtsjukdomar.

Vi har personal på hjärtmottagningen flera dagar i veckan och arbetar hela tiden för att utöka tillgängligheten då fler veterinärer utbildas kontinuerligt.

I nuläget så kan Ni på mottagningen träffa legitimerade veterinärerna Sofia Honkavaara, specialist i hundens och kattens sjukdomar, Mia Nilsson, specialist i hundens och kattens sjukdomar, och Ditte Ljungquist, specialist i hundens och kattens sjukdomar, Stine Hoelgaard, specialist i hundens och kattens sjukdomar och Anna Frennesson, Steg 1 aspirant. hela teamet utbildar sig fortlöpande inom området.

 

Sjukdomar i mag/tarm kanalen (Gastroenterologi)

Vårt gastro-team består av fem legitimerade veterinärer med mycket hög kompetens och ett brinnande intresse för gastroenterologi. Vi deltar regelbundet i utbildningar och kongresser inom området, och har regelbundna interna utbildningsmöten med genomgång av nya forskningsrön. Vår teamledare Linda Toresson är en flitig föreläsare inom gastroenterologin både nationellt och internationellt. Vi bedriver internationellt erkänd forskning, och samarbetar med världsledande gastroenterologer och institut.

Gastromottagningen är tillgänglig minst fyra dagar i veckan. Vi brukar kunna erbjuda en tid inom någon vecka. Som djurägare är du välkommen med eller utan remiss. Har du sökt för liknande besvär på någon annan klinik tidigare är vi tacksamma om du skickar eller mailar in journalkopior på dessa besök till vår reception i god tid före besöket.

Gastroteamet leds av veterinärmedicine doktor Linda Toresson, som blev färdig veterinär vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 1995. Linda har specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar (sedan 2002) och specialistkompetens i internmedicin hos hund och katt (2008). Hösten 2018 disputerade Linda i gastroenterologi vid Helsingfors universitet.

Övriga medlemmar är:

 • Eva Hohneck-Spodsberg: Eva blev färdig veterinär vid Tierärztliche Hochschule Hannover i Tyskland 2004. Eva har specialiserat sig inom medicinska sjukdomar hos hund och katt (ECVIM-CA Residency i intern medicin) på Köpenhamns Universitet. Sen 2014 har hon arbetat som chefveterinär för den polikliniska och bilddiagnostiska avdelningen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och tar hand om patienter med alla olika typer av medicinska sjukdomar (invärtesmedicin), däribland patienter med akuta och kroniska magtarmsjukdomar.
 • Ulrika Ludvigsson: Ulrika blev legitimerad veterinär 2009 vid Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet vid Københavns Universitet. Hon och har sedan 2012 arbetat på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg. Ulrikas huvudsakliga intresse är internmedicin, framförallt sjukdomar i magtarmkanalen. Dessutomhar Ulrika ett stort intresse för beteendeproblem, framförallt hos hund. Ulrika är under utbildning för Specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar.
 • Josefine Hellgren: Josefine tog veterinärexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala 2018 och kommer att påbörja utbildning för Specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar under 2019.

Vårt mål är att kunna hjälpa dig och ditt djur med en individuellt anpassad behandlingsplan så att din hund/katt ska kunna ha ett bra liv med en god livskvalitet och så låg sjukdomsaktivitet som möjligt. De allra flesta hundar och katter med kroniska sjukdomar i magtarmkanalen kan leva ett bra liv med specialkost och (oftast) medicinering. För att kunna nå dit krävs en utredning, som anpassas efter ditt djurs ålder och er situation.

Under slutet av 2018 och början 2019 kommer vi att börja med så kallade fekala transplantationer (FMT) hos hund från friska, väl undersökta donatorhundar. Målet med detta är att överföra en frisk tarmflora till en sjuk hund, eftersom tarmfloran oftast blir väldigt rubbad hos hundar med kroniska tarminflammationer eller hundar som haft långvariga och svårbehandlade parasitinfektioner. Tre behandlingar ges under loppet av några veckor. Fekal transplantation är inget undermedel som kommer att bota alla hundar med kroniska mag-tarmproblem, men är ett värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen.

Välkommen att kontakta våra remisskoordinatorer (för remittenter) eller receptionen för att boka tid!

 

Sjukdomar i nervsystemet (Neurologi)

Patienter med neurologiska sjukdomar har ofta dramatiska symtom som t.ex. epileptiska anfall, förlamningar, balanssvårigheter och ryckiga ögonrörelser. Det är därför viktigt att dessa hundar och katter tas om hand av veterinärer och djursjukskötare med specialintresse och extra utbildning inom ämnet. På Specialistdjursjukhuset Helsingborg har vi därför ett Neurologiteam som involveras i såväl akut-, vård-, bild- och poliklinikavdelning när det finns behov av neurologisk utvärdering. På djursjukhuset har vi en välutrustad rehabiliteringsavdelning som är av stort värde då många av våra patienter kräver rehabilitering efter t.ex. ryggmärgsskador. Vi är dessutom det enda djursjukhuset i södra Sverige som har tillgång till såväl skiktröntgen (DT) som magnetkamera (MR), två diagnostiska hjälpmedel som är av stor vikt för många av våra neurologiska patienter. Vi har därför alla möjligheter att hantera dessa patienter från första till sista besök då patienten ofta friskförklaras.

Neurologiteamet består idag av Abtin Mojarradi, legitimerad veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar, Aspirant Spec Neurologi och ansvarig för neurologiteamet, Lina Nowak, legitimerad veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar, Aspirant Spec Neurologi och Susanne Pettersson, legitimerad djursjukskötare. Teamet har neurologimottagning minst två dagar i veckan då bokade patienter och remisser undersöks, utreds och behandlas. Samtliga i teamet arbetar även ofta på vårdavdelningen vilket är viktigt då många av våra patienter skrivs in för vidare utredning och behandling. På vårdavdelningen är vår neurologisköterska Susanne en stor tillgång då flera av våra patienter kräver extra omsorg vilket Susanne uppmärksammar.

Varje patient som kommer till oss hanteras initialt efter ett par grundläggande principer. Många andra sjukdomar och symtom kan påminna om neurologiska problem så i första hand avgör vi om vi har med ett neurologiskt problem att göra. Är vi övertygande om att det är ett neurologiskt problem så lokaliserar vi var problemet sitter. Med detta menas att genom undersökning kan vi säga om problemet utgår från hjärnan, ryggmärgen eller perifera nerver och muskler. Först därefter lägger vi ihop alla pusselbitar (historik, symtom, lokalisation etc) för att lägga upp en lista med tänkbara diagnoser och diskutera diagnostik som kan bekräfta och/eller utesluta dessa diagnoser.

Även om många av fallen har fruktansvärda symtom vid första anblick så kan många av dessa fall ha en god prognos efter korrekt hantering. Vi finns här för dig som djurägare men också dig som remittent som önskar hjälp med specifika fall.

Tumörsjukdomar (Onkologi)

Cancer hos djur blir allt vanligare hos båda människor och våra familjedjur. Undersökningar har visat att cancer är den vanligaste dödsorsaken bland hundar och att över hälften av alla hundar över 10 år insjuknar i cancer. Vissa typ av cancer kan botas med kirurgi och medicinsk behandling, medan andra typer har en sämre prognos. För vissa tumörsjukdomar kan detta innebära att inte gå vidare med behandling ifall prognosen bedöms vara för dålig samt om det löper risk att djuret kommer att må dåligt av behandlingen. Det viktigaste för varje patient är att hitta balansen och se hela djurets välbefinnande. Vårt mål är att kunna hjälpa dig och ditt djur med en behandling som är individuellt anpassad för ditt djurs och er situation.
 
Specialistdjursjukhuset Helsingborg har igenom de senare åren byggd upp en välrenommerat onkologisk avdelning som tar emot egna patienter och remisser från hela Skåne. Vi erbjuder utredning, rådgivning, onkologisk kirurgi och cellgiftsbehandling.

Onkologiteamet består av leg veterinärer teamansvarig Majbritt M E Larsen, specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar och ECVIM-CA resident, djurvårdare Sabina Nielsen och leg djursjukvårdare Marlene Nilsson.

Vi lägger mycket stor vikt vid utveckling och hög kompetens hos medarbetarna för att ständigt vara uppdaterade inom olika diagnosmetoder och behandlingar. Som ett led i detta deltar vi regelbundet i konferenser och forskning kring cancer hos hund och katt. Onkologimottagningen är tillgänglig 4 dagar i veckan. Då cancersjuka djur ofta kan vara i behov av akut vård prioriterar vi att vara flexibla och erbjuder konsultation inom en vecka. Till oss vänder du dig tryggt med ditt djur i frågor rörande cancersjukdomar.
 
Har ni, som remittent eller djurägare, frågor till oss eller vill besöka oss med ert djur så är ni varmt välkomna att kontakta oss!
 

 

Våra recensioner

lisa mattsson

5

Väldigt bra bemötande och kommunikation, både under besök och under tiden mellan återbesök. Vi kom in akut och kände oss trygga med att vår hund blev väl omhändertagen och fick bästa möjliga hjälp. Kompetent och proffsig personal. Tack för er hjälp!

Aisha Raija Säde Blom

5

Väldigt kunnig personal och mycket lyhörda. Mycket empati. Rekommenderas verkligen.

Baserat på recensioner från Google

Våra öppettider

Måndag - torsdag kl. 07:00 - 00:00
Fredag - söndag Dygnet runt
Helgdagar och andra öppettider

Djursjukhuset

Öppettider receptionen
Måndag - fredag kl. 07:30 - 21:00
Lördag - söndag kl. 09:00 - 20:00

Öppettider akutmottagning
Från 4 april 2022 kommer vi behöva stänga akutmottagningens intag mellan kl. 00:00 - 07:00 måndag - torsdag. Under dessa tider har vi endast möjlighet till behandling och stabilisering av redan inneliggande patienter.
 • Måndag
  07:00 - 00:00
 • Tisdag
  07:00 - 00:00
 • Onsdag
  07:00 - 00:00
 • Torsdag
  07:00 - 00:00
 • Fredag
  Öppet dygnet runt
 • Lördag
  Öppet dygnet runt
 • Söndag
  Öppet dygnet runt
 • Butiken

 • Måndag
  08:00 - 20:00
 • Tisdag
  08:00 - 20:00
 • Onsdag
  08:00 - 20:00
 • Torsdag
  08:00 - 20:00
 • Fredag
  08:00 - 20:00
 • Lördag
  10:00 - 17:00
 • Söndag
  10:00 - 17:00
 • Medarbetare

  Eva-Maria Hohneck-Spodsberg

  Team: Internmedicin, Gastroenterologi

  Eva-Maria Hohneck-Spodsberg

  Chefveterinär Poliklinik och Bilddiagnostik

  Resident ECVIM internmedicin.  Eva har studerat på Tierärztliche Hochschule Hannover i Tyskland och har sedan 2004 arbetat som veterinär. De första fem åren har hon jobbat på smådjurskliniker i Köpenhamn. Mellan 2009 och 2012 specialiserade hon sig inom medicinska sjukdomar hos hund och katt (ECVIM-CA Residency i intern medicin) och fortsatte sedan som senior veterinär för internmedicin på Köpenhamns Universitet. Sedan 2014 har hon jobbat som chefveterinär för den polikliniska och bilddiagnostiska avdelningen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och tar hand om patienter med alla olika typer av medicinska sjukdomar (invärtesmedicin). Eva har en stor passion för katter och erbjuder kattkonsultationer en kväll varannan vecka. Tillsammans med Marlene Nilsson, avdelningsansvarig leg. djurskötare på polikliniken, är Eva ansvarig för att vi numera är godkända som Gold standard Cat Friendly Clinic. Eva har en Maine Coon-katt, som är 10 år hemma. Kompetens DVM Board-eligible Resident ECVIM-CA internal medicine Publikationer Platelet aggregometry in dogs using the Multiplate® analyzer performs best with heparinanticoagulated blood and short analyses times Marschner CB, Kristensen AT, Spodsberg EH, Wiinberg B Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 2012 22(1):107–115. Feline disseminated cryptococcosis – a case report Spodsberg EH, Aalbæk B, McEvoy FJ Dansk Veterinærtidsskrift 2012 13:26-29. A Gly98Val Mutation in the N-Myc Downstream Regulated Gene 1 (NDRG1) in Alaskan Malamutes with Polyneuropathy Bruun CS, Jäderlund KH, Berendt M, Jensen KB, Spodsberg EH, Gredal H, Shelton GD, Mickelson JR, Minor KM, Lohi H, Bjerkås I, Stigen Ø, Espenes A, Rohdin C, Edlund R, Ohlsson J, Cizinauskas S, Leifsson PS, Drögemüller C, Moe L, Cirera S, Fredholm M PLoS One. 2013;8(2):e54547. Spontaneous pneumothorax secondary to granulomatous pneumonia caused by Angiostrongylus vasorum in a dog in Denmark Spodsberg EH, Miles JE, McEvoy FJ, Willesen JL Journal of Small Animal Practice 2013 Feb;54(2):114. Endogenous fibrinolytic potential is significantly decreased in dogs suffering from diseases predisposing to thrombosis compared to healthy dogs in tissue-plasminogen activator (t-PA)-modified thromboelastography (TEG) analysis Spodsberg EH, Wiinberg B, Jessen LR, Marschner CB, Kristensen AT Journal of Veterinary Clinical Pathology 2013 42(3):281-90. Spontaneous pneumothorax secondary to granulomatous pneumonia caused by Angiostrongylus vasorum in a dog in Denmark Spodsberg EH, Miles JE, McEvoy FJ, Willesen JL. Dansk Veterinärtidsskrift 2013 12:31-34. Behandling af felin hyperthyroidisme Spodsberg EH. Dansk Veterinärtidsskrift 2013 14:30-33. Insulin detemir treatment in diabetic cats in a practice setting Hoelmkjaer KM, Spodsberg EH, Bjornvad CR. Journal of Feline Medicine and Surgery 2015 Feb;17(2):144-51 Comparison of efficacy of oral and parenteral cobalamin supplementation in normalizing low cobalamin concentrations in dogs: A randomized controlled study Toresson L, Steiner JM, Razdan P, Spodsberg E, Olmedal G, Suchodolski JS, Spillmann T. Veterinary Journal 2018 Feb;232:27-32 Erfarenhet   Sedan 2014 har hon jobbat som chefveterinär för den polikliniska och bilddiagnostiska avdelningen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg 2009-2012 – specialiserade sig inom medicinska sjukdomar hos hund och katt (ECVIM-CA Residency i intern medicin) och sedan fortsatt som senior veterinär för internmedicin på Köpenhamns Universitet. Har sedan 2004 arbetat som veterinär Studerat på Tierärztliche Hochschule Hannover i Tyskland      
  Läs mer om Eva-Maria
  Ulrika Dreimanis

  Team: Vård

  Ulrika Dreimanis

  Legitimerad Veterinär

  Specialist i hundens och kattens sjukdomar, specialist internmedicin. Ulrika har arbetat som veterinär sedan 2001 på djursjukhuset. Efter Ulrika avklarade sin specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. startade hon en ämnesspecialisering inom internmedicin. År 2014 blev Ulrika specialist inom internmedicin. Kompetens Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar Specialistkompetens internmedicin Publikationer Anti-Müllerian hormone: a potentially useful biomarker for the diagnosis of canine Sertoli cell tumours Holst BS1,2, Dreimanis U3 BMC Veterinary Research. 2015 Jul 25;11:166. doi: 10.1186/s12917-015-0487-5. Journal of Small Animal Practice 2012 Sep;53(9):536-41. doi: 10.1111/j.1748-5827.2012.01261.x. Epub 2012 Aug 3. Evaluation of preputial cytology in diagnosing oestrogen producing testicular tumours in dogs Dreimanis U, Vargmar K, Falk T, Cigut M, Toresson L. Erfarenhet   Specialist inom internmedicin sedan 2014 Veterinär sedan 2001 på specialdjursjukhuset Helsingborg  
  Läs mer om Ulrika
  Yaacob Sharon

  Team: Kirurgi

  Yaacob Sharon

  Legitimerad Veterinär

  Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Yaacob har jobbat som veterinär sedan 2006. Yaacob jobbar främst som kirurg med fokus på ortopedi, neurokirurgi och laparoskopiska åtgärder men tar också emot kirurgiska patienter på polikliniken. Egna djur: Höns och bin
  Läs mer om Yaacob
  Michael Brückner

  Michael Brückner

  Leg. Veterinär Dipl. ECVS, MRCVS

  Michael har arbetat som veterinär sedan 2007 och innehar sedan 2013 specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och sedan 2014 också specialkompetens i kirurgi. År 2014 klarade Michael examen till Europeisk Specialist i kirurgi (Diplomate of the European College of Veterinary Surgeons). Michael intresserade sig tidigt för mjukdelskirurgi och har utvecklat specialkompetens i minimal invasiv kirurgi och interventionell radiologi. De stora intresseområdena är inom alla olika typer av endoskopi, laparoskopi och thoracoskopi, samt placering av stentar i luftrör och urinvägar. Medlemskap: European College of Veteriary Surgeons (ECVS) Veterinary Endoscopy Society (VES) Veterinary Interventional Radiology and Interventional Endoscopy Society (VIRIES) Society of Veterinary Soft Tissue Surgery (SVSTS) Member of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)   KompetensSpecialistkompetens i hundens och kattens sjukdomarSpecialistkompetens i kirurgiEuropeisk SpecialistPublikationer Brückner M, Henrich MGiant thymoma with benign central cystic lesions in a one-year-old pug J Am Anim Hosp Assoc; (accepted 2017)Letter to the Editor, Brückner MEffectiveness of a bipolar vessel sealant device for ovariohysterectomy in cats with pyometra. J Feline Med Surg. 2019 (Epub ahead of print)Brückner MLaparoscopic treatment of hemoperitoneum in a dog with hypotension and ventricular tachycardia Wiener Tieraerztliche Monatsschrift 2019; 106: 95-100Brückner MLaparoscopic omentalization of a pancreatic cyst in a cat J Am Vet Med Assoc; 2019 (in press)Brückner M, Heblinski N, Henrich MUse of a novel vessel-sealing device for peripheral lung biopsies and lung lobectomies in dogs J Small Anim Pract; 2019 (early view, Feb)Brückner MLaparoscopic treatment of hemoabdomen in a dog after prescrotal castration Tieraerztl Prax 2018; 46(6): 181-186Brückner MÜberblick über die Thorakoskopie bei Hund und Katze Overview over thoracoscopy in dogs and cats Kleintierpraxis 2017; 62(8): 497-514Brückner MUse of a newly designed interlocking nail as tie-in configuration in a comminuted femoral fracture Wiener Tieraerztliche Monatsschrift 2017; Ausg 7-8: Art 2Brückner MÜberblick über die Laparoskopie bei Hund und Katze Overview over laparoscopy in dogs and cats Kleintierpraxis 2017; 62(4): 224-246Brückner M, Unger M, Spies MEarly clinical experience with a newly designed interlocking nail system Vet Surg 2016; 45: 754-763 Brückner MLaparoscopy for the treatment of ovarian remnant syndrome in four dogs and two cats Tieraerztl Prax 2016; 44 (K): 86-92Brückner MLaparoscopic cryptorchidectomy in a cat Tieraerztl Prax 2015; 43 (K): 248-252Brückner M, Unger M, Spies M.In Vitro Biomechanical Comparison of a Newly Designed Interlocking Nail System to a Standard DCP: Testing of Cat Femora in an Osteotomy Gap Model. Tieraerztl Prax 2014; 42 (K): 79-87Brückner M, Schwedes CSuccessful treatment of permithrin toxicosis in two cats with an intravenous lipid emulsion. Tieraerztl Prax 2012; 40 (K): 129-134Brückner M, Klumpp S, Kramer M, Thiel CSimple renal ectopia in a cat. Tieraerztl Prax 2010; 38 (K): 163-166Brückner M, Klumpp S, Huisinga M, Kramer M, Ondreka NSolitary Osteochondroma with Evidence of Malignant Transformation in a Dog and Review of the Literature. Tieraerztl Prax 2010; 38 (K): 97-105Brückner M, Wigger A, Peppler C, Kramer M, Thiel C, Henrich MInfiltrative lipoma in dogs – a retrospective study of five cases. Tieraerztl Prax 2009; 37 (K): 305-313Brückner M, Unger M, Schwedes C, Bentele S, Klumpp SFaecal retention due to an intrapelvic lipoma in a 12-year-old female cross breed dog. Tieraerztl Prax 2009; 37 (K): 28-32Heblinski N, Brückner MComparison of two vessel-sealing devices for laparoscopic-assisted ovariohysterectomy in dogs Tieraerztl Prax 2018; 46 (K): 363-369Heblinski N, Doerfelt R, Klopfleisch R, Brückner MSuccessful surgical resection of a functional carotid body tumor in a dog – a case report Aust Vet Pract 2018; 48(1): 8-11Borak D, A. Klang, Brückner MSkeletal solitary osteochondroma of the distal radius in a twelve-year-old European shorthair cat Wiener Tieraerztliche Monatsschrift 2016; Ausg 11-12: Art 4Borak D, Wunderlin N, Brückner M, Schwarz G, Klang ASlipped capital femoral epiphysis in seventeen Maine Coon cats J Feline Med Surg 2015; 8: 1-8Wagner J, Brückner M, Rieker TPrimärer Hyperparathyreoidismus: Retrospektive Betrachtung einer Fallserie von fünf Patienten mit Nebenschilddrüsentumoren im Jahr 2013 Kleintiermedizin 2014; 6: 270-273Brückner MEffectiveness of a bipolar vessel sealant device for ovariehysterectomy in cats with pyometra J Feline Med Surg 2019; 8:801Brückner M, Laparoscopic omentalization of a pancreatic cyst in a cat J Am Vet Med Assoc 2019; (2):213-218Brückner M, Heblinski N, Henrich MUse of a novel vessel-sealing device for peripheral lung biposies and lung lobectomies in dogs J Small Anim Pract 2019; (7):411-416Brückner, MLaparoscopic repositioning of an obstructed ventriculoperitoneal shunt catheter with laparoscopic-assisted partial omentectomy and omentopexy Vet Surg; (accepted 2019)
  Läs mer om Michael
  Våra medarbetare

  Facebook inlägg