Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Våra hjärtan klappar för djuren & deras bästa

Idag: Öppet dygnet runt

Onkologi på Specialistdjursjukhuset Helsingborg

På Specialistdjursjukhuset i Helsingborg har vi ett onkologiteam, bestående av två veterinärer och en djursjukskötare, som har specialiserad kompetens och intresse för onkologi. Vi lägger mycket stor vikt vid utveckling och hög kompetens hos medarbetarna för att ständigt vara uppdaterade inom olika diagnosmetoder och behandlingar. Som ett led i detta deltar vi regelbundet i konferenser och forskning kring cancer hos hund och katt. Onkologimottagningen är tillgänglig minst tre dagar i veckan. Då cancersjuka djur ofta kan vara i behov av akut vård prioriterar vi att vara flexibla och erbjuder konsultation inom någon vecka. Till oss vänder du dig tryggt med ditt djur i frågor rörande cancersjukdomar. Hos oss arbetar bland andra leg. Veterinär Majbritt E Larsen, Veterinärutbildning, Köpenhamns Universitet 2001. Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar, resident i Onkologi.

Vårt mål är att kunna hjälpa dig och ditt djur med en behandling som är individuellt anpassad för ditt djurs och er situation. För vissa tumörsjukdomar kan detta innebära att inte gå vidare med behandling ifall prognosen bedöms vara för dålig samt om det löper risk att djuret kommer att må dåligt av behandlingen. Det viktigaste för varje patient är att hitta balansen och se hela djurets välbefinnande.

Har ni, som remittent eller djurägare, frågor till oss eller vill besöka oss med ert djur så är ni välkomna att kontakta oss!

Sjukdomar i njurar och urinvägar

Hundar och katter drabbas ofta av sjukdomar i njurar och urinvägar. Detta kan vara allt ifrån en okomplicerad urinvägsinfektion till kronisk njursvikt, återkommande urinstenar och missbildningar. Det är av största vikt att man vid dessa sjukdomar får en korrekt diagnos och behandling. Det finns idag många olika diagnostiska metoder och behandlingsstrategier för denna grupp av patienter.

Välkommen till nefrologigruppen på Specialistdjursjukhuset Helsingborg
På Djursjukhuset i Helsingborg finns en grupp med veterinärer med särskilt intresse och kunskap om sjukdomar i njurar och urinvägar. Till oss vänder du dig om din hund eller katt uppvisar följande symtom eller har problem med nedanstående sjukdomar.

Symtom på sjukdomar i njurar och urinvägar:

• Ökad törst
• Ökad urinering
• Oförmåga att urinera
• Urinträngningar
• Urinläckage
• Blod i urinen
• Återkommande urinvägsinfektioner
• Förhöjda njurvärden
• Återkommande urinstenar
• Trötthet, ovilja att äta, viktnedgång, illamående/kräkning kan också vara symtom på njursjukdom.

Exempel på sjukdomar i njurar och urinvägar:

• Akut och kronisk njursvikt
• Urinsten i njurar, urinledare, blåsa och urinrör.
• FUS/FLUTD, urinvägsproblem hos katt
• Urinvägsinfektion
• Njurbäckeninflammation
• Prostatit
• Förgiftningar, glykol, mediciner, växter mm
• Ärftliga njursjukdomar
• Medfödda missbildningar i urinvägarna

Diagnostik
Beroende på vilka bekymmer din hund eller katt uppvisar kan olika diagnostiska metoder vara nödvändiga. Vid tillexempel njursvikt är det utöver blodprov för njurvärden viktigt att kontrollera syra bas status, elektrolyter (salter), fosfat, blodtryck och ett urinprov. Det är viktigt att man vid urinprovet även analyserar proteiner och letar efter bakterier. På Djursjukhuset i Helsingborg har vi ett fullutrustat laboratorie som kan utföra detta på plats.

Tecken på njursjukdom uppkommer inte förrän mer än 75 % av njurarna är skadade. För att upptäcka njursjukdom tidigare har vi möjlighet att analysera njurens filtrationshastighet (GFR) via blodprov. Vid behov finns även möjlighet att utföra ultraljud samt ta njurbiopsier. Endoskopi (kameraundersökning) av urinblåsa och urinvägar kan ibland vara nödvändigt för att diagnostisera vissa sjukdomar.

Lider djuret av urinstenar är det viktigt att analysera dessa då olika stenar har olika behandlingsstrategier. Vi har numera möjlighet att utföra en helt ny behandlingsmetod för hundar och katter med stenar i urinledaren så kallat stentar. Se beskrivning nedan.

Behandling
Beroende på diagnos kan olika behandlingar vara aktuella för just ditt djur. Exempel på behandlingar som kan vara aktuella är:

• Specialdiet
• Blodtrycksänkande
• Fosfatbindare
• Kaliumtillskott
• I vissa fall antibiotika
• Smärtstillande/antiiflammatoriskt
• Medicin för urineringsbekymmer
• Operation
• Stentar
• Mm

Det är mycket viktigt att använda ovanstående behandlingar på rätt sätt, då olika diagnoser kan kräva helt olika behandlingar.

Stentar
Många katter men även hundar drabbas av stenar i urinledaren. Detta har tidigare varit mycket svårbehandlat även vid operation då det är risk för skador i urinledaren och återfall. Vi har nu möjlighet att erbjuda en ny behandlingsmetod för dessa patienter med bättre långtidsresultat. Via operation läggs en stent (permanent plaströr) från njurbäckenet till urinblåsan så att urinen kan passera förbi stenen. Detta rör lämnas kvar och förhindrar därmed att nya stenar fastnar. Eftersom urinledaren inte öppnas minskar risken för ärrbildning.

Hemodialys
Vi har glädjen att meddela att vi som första djursjukhus i Sverige har möjlighet att ta emot hundar och katter för hemodialys. Hemodialys öppnar upp nya möjligheter för behandling av patienter med akut njursvikt av olika anledningar, där vi tidigare stått utan behandlingsalternativ.
Hemodialys är ett alternativ för patienter med akut njursvikt som inte svarar bra på medicinsk behandling, som upphör med att producera urin eller som har livshotande elektrolytrubbningar eller om patienten fått mycket dropp och börjat samla på sig vätska.
Då maskinen arbetar med ett filter som fungerar som en konstgjord njure skapad för människor, finns vissa krav på djuret för att det skall vara möjligt. Djuret måste väga över 3kg och inte ha kronisk njursvikt i botten .