Vi finns här för er dygnet runt! Ni når oss på 042 - 16 80 00

Medicin - Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Medicin Specialistdjursjukhuset Helsingborg

Allmän medicin

Våra patienter kan ha olika orsaker varför dom kommer till oss och arbetsuppgifterna varierar från enklare vaccinationer till avancerade intensivvårdsinsatser. Efter en inledande undersökning kan kompletterande undersökningar som röntgen, ultraljud eller blod- och urinprov behöva göras. Behöver ditt djur specialistvård så blir du remitterad internt inom huset. Om ditt djurs hälsotillstånd kräver stationärvård skrivs det in för vidare utredning och behandling på vårdavdelningen.

De flesta besöken bokas i förväg, och vi försöker boka tider efter djurägarens önskemål. Det finns alltid en veterinär som tar hand om akut sjuka patienter.

Trots att vi är ett stort djursjukhus har du ändå möjlighet att välja samma veterinär vid dina besök.

Hos våra specialutbildade omsorgssköterskor kan du boka tid för kloklippning, vaccination, kostrådgivning, viktminskning m.m. 

Du kan även boka tid hos vår beteendekonsultation om din hund t.ex har hanhundsaggressivitet, separationsångest eller om du är nybliven valpägare och behöver råd.

 

Hudmottagning (Dermatologi)

Vårt hudteam består av Jenny Lilja, legitimerad veterinär och Karoline Dunér, legitimerad veterinär

Till oss kommer du till exempel om ditt djur har klåda, håravfall eller öronproblem. Vi behöver massor av information om hur just ditt djurs problem har utvecklat sig och ställer därför många frågor, undersöker hela djuret och tar ofta olika typer av prover från hud och öron och undersöker i mikroskop för att leta efter t ex parasiter, bakterier och svamp. Ibland tar vi blodprover. Vi utför även intradermaltester (”pricktest”) på allergiska patienter.  Ett besök hos oss tar ofta en stund. Om du lämnar din mailadress vid bokning av en hudutredning kan vi skicka ett frågeformulär som du kan fylla i innan för att underlätta utredningen.

 

Invärtesmedicin (Intern medicin)

Denna specialistmottagning är en del av den polikliniska avdelningen och här görs utredningar av medicinska sjukdomar hos hundar och katter. Invärtesmedicin omfattar sjukdomar av luftvägar (med symptom som t ex hosta, kronisk näsflöde), njur- och urinvägssjukdomar (symptom som t ex ökad urinering och törst, avmagring, blod i urinen), lever- och gallgångssjukdomar (symptom som gula slemhinnor, kräkningar, smärta i buken), blodsjukdomar som t ex att hitta orsaken till blodbrist, hormonella sjukdomar (som t ex Diabetes mellitus, sockersjuka) samt mag- och tarmsjukdomar.

Beroende av vilka symptom din hund eller katt har och i samband med fynd på den kliniska undersökningen beslutas om vidare utredning (diagnostik), som oftast innefattar undersökningar som tex. blod- och urinprov, bakterieodling, röntgen och ultraljud.

Stabila patienter kommer vanligtvis på återbesök och då tas t ex. uppföljande blodprov för att säkerställa att patienten får rätt behandling, eller om något bör justeras.

Vår invärtesmedicin mottagning består av chefveterinär Eva H. Spodsberg och legitimerad veterinär Gunilla Ölmedal.

 

Urinvägar

På Specialistdjursjukhuset i Helsingborg har vi ett njur- och urinvägsteam bestående av veterinärer med både medicinsk och kirurgisk inriktning. Vår målsättning är att med hjälp av de senaste rönen inom veterinärmedicinsk vetenskap hjälpa hundar och katter som drabbas av sjukdomar i urinvägarna.

Den medicinska delen av teamet består av Gunilla Ölmedal, legitimerad veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, och Eva H Spodsberg, veterinär, resident i internmedicin. De tar båda hand om patienter med alla olika typer av sjukdomar i urinvägarna.

Den kirurgiska delen av teamet består av Marta Fjällström och Yaacob Sharon, båda veterinärer med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Dessa veterinärer utför bl a SUB-operationerna.

Förutom ovan nämnda veterinärer ingår även vårt dialysteam i gruppen, som består av legitimerade veterinär Johanna Gustafsson.

Hemodialys

Vi kan som enda djursjukhus i Sverige ta emot hundar och katter för hemodialys. Hemodialys öppnar upp nya möjligheter för behandling av patienter med akut njursvikt av olika anledningar, där vi tidigare stått utan behandlingsalternativ.
Hemodialys är ett alternativ för patienter med akut njursvikt som inte svarar bra på medicinsk behandling, som upphör med att producera urin, har livshotande elektrolytrubbningar eller om patienten fått mycket dropp och börjat samla på sig vätska.
Då maskinen arbetar med ett filter som fungerar som en konstgjord njure skapad för människor, finns vissa krav på djuret för att det skall vara möjligt. Djuret måste väga över 3kg och inte ha kronisk njursvikt i botten.

Subcutaneus Uretral Bypass SUB

Många katter, men även hundar drabbas av stenar i urinledarna. Då det är väldigt komplicerat och riskfyllt att operera i urinledarna har ett nytt system utvecklats för att låta urinen passera från njuren till urinblåsan i ett eget slutet artificiellt system. Detta system kallas för SUB Subcutaneus Uretral Bypass (SUB). Urinen passerar därmed från njuren till urinblåsan i separata plastslangar. Av de resultat som finns så här långt så visar denna teknik på ett mycket fint långtidsresultat. För att vara en aktuell kandidat för ett SUB-implantat måste njurbäckenet vara utvidgat minst 5 mm.

Hjärtsjukdomar (Kardiologi)

Kardiologi betyder läran om hjärtat och dess sjukdomar. I nuläget har vi 3 veterinärer som arbetar på kardiologimottagningen med fler under utbildning.

Till oss på hjärtmottagningen kommer ni med Ert djur oftast när veterinären misstänker att det är något fel när man lyssnar på hjärtat, det hörs ett s.k. blåsljud. Vi kan också undersöka hjärtat vid andra typer av utredningar, exempelvis vid trötthetssymptom eller tumörsjukdomar. Katter kan vi även erbjuda HCM-screening, som en del i Pawpeds hälsoprogram.

För att få bästa bilden av hur hjärtat ser ut och fungerar så gör vi ett ultraljud. Vi kan då se om det finns några förändringar i hjärtats väggtjocklek, läckage i klaffar eller medfödda fel. Ibland kan vi även behöva göra ett EKG om vi misstänker att det är något onormalt med hjärtrytmen. Vi har även möjlighet till 24 timmars EKG, s.k. Holter som är till stor hjälp vid vissa typer av hjärtsjukdomar.

Vi har personal på hjärtmottagningen flera dagar i veckan och arbetar hela tiden för att utöka tillgängligheten då fler veterinärer utbildas kontinuerligt.

I nuläget så kan Ni på mottagningen träffa legitimerade veterinärerna Sofia Honkavaara, specialist i hundens och kattens sjukdomar, Mia Nilsson, specialist i hundens och kattens sjukdomar, och Ditte Ljungquist, specialist i hundens och kattens sjukdomar, Stine Hoelgaard, specialist i hundens och kattens sjukdomar. Hela teamet utbildar sig fortlöpande inom området.

 

Sjukdomar i mag/tarm kanalen (Gastroenterologi)

Vårt gastro-team består av legitimerade veterinärer med mycket hög kompetens och ett brinnande intresse för gastroenterologi. Vi deltar regelbundet i utbildningar och kongresser inom området, och har regelbundna interna utbildningsmöten med genomgång av nya forskningsrön. Vår teamledare Linda Toresson är en flitig föreläsare inom gastroenterologin både nationellt och internationellt. Vi bedriver internationellt erkänd forskning, och samarbetar med världsledande gastroenterologer och institut.

Gastromottagningen är tillgänglig minst fyra dagar i veckan. Vi brukar kunna erbjuda en tid inom någon vecka. Som djurägare är du välkommen med eller utan remiss. Har du sökt för liknande besvär på någon annan klinik tidigare är vi tacksamma om du skickar eller mailar in journalkopior på dessa besök till vår reception i god tid före besöket.

Gastroteamet leds av veterinärmedicine doktor Linda Toresson, som blev färdig veterinär vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 1995. Linda har specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar (sedan 2002) och specialistkompetens i internmedicin hos hund och katt (2008). Hösten 2018 disputerade Linda i gastroenterologi vid Helsingfors universitet.

Övriga medlemmar är:

 • Eva Hohneck-Spodsberg: Eva blev färdig veterinär vid Tierärztliche Hochschule Hannover i Tyskland 2004. Eva har specialiserat sig inom medicinska sjukdomar hos hund och katt (ECVIM-CA Residency i intern medicin) på Köpenhamns Universitet. Sen 2014 har hon arbetat som chefveterinär för den polikliniska och bilddiagnostiska avdelningen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och tar hand om patienter med alla olika typer av medicinska sjukdomar (invärtesmedicin), däribland patienter med akuta och kroniska magtarmsjukdomar.
 • Ulrika Ludvigsson: Ulrika blev legitimerad veterinär 2009 vid Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet vid Københavns Universitet. Hon och har sedan 2012 arbetat på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg. Ulrikas huvudsakliga intresse är internmedicin, framförallt sjukdomar i magtarmkanalen. Dessutomhar Ulrika ett stort intresse för beteendeproblem, framförallt hos hund. Ulrika är under utbildning för Specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar.
 • Josefine Hellgren: Josefine tog veterinärexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala 2018 och kommer att påbörja utbildning för Specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar under 2019.

Vårt mål är att kunna hjälpa dig och ditt djur med en individuellt anpassad behandlingsplan så att din hund/katt ska kunna ha ett bra liv med en god livskvalitet och så låg sjukdomsaktivitet som möjligt. De allra flesta hundar och katter med kroniska sjukdomar i magtarmkanalen kan leva ett bra liv med specialkost och (oftast) medicinering. För att kunna nå dit krävs en utredning, som anpassas efter ditt djurs ålder och er situation.

Under slutet av 2018 och början 2019 kommer vi att börja med så kallade fekala transplantationer (FMT) hos hund från friska, väl undersökta donatorhundar. Målet med detta är att överföra en frisk tarmflora till en sjuk hund, eftersom tarmfloran oftast blir väldigt rubbad hos hundar med kroniska tarminflammationer eller hundar som haft långvariga och svårbehandlade parasitinfektioner. Tre behandlingar ges under loppet av några veckor. Fekal transplantation är inget undermedel som kommer att bota alla hundar med kroniska mag-tarmproblem, men är ett värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen.

Välkommen att kontakta våra remisskoordinatorer (för remittenter) eller receptionen för att boka tid!

 

Sjukdomar i nervsystemet (Neurologi)

Patienter med neurologiska sjukdomar har ofta dramatiska symtom som t.ex. epileptiska anfall, förlamningar, balanssvårigheter och ryckiga ögonrörelser. Det är därför viktigt att dessa hundar och katter tas om hand av veterinärer och djursjukskötare med specialintresse och extra utbildning inom ämnet. På Specialistdjursjukhuset Helsingborg har vi därför ett Neurologiteam som involveras i såväl akut-, vård-, bild- och poliklinikavdelning när det finns behov av neurologisk utvärdering. På djursjukhuset har vi en välutrustad rehabiliteringsavdelning som är av stort värde då många av våra patienter kräver rehabilitering efter t.ex. ryggmärgsskador. Vi är dessutom det enda djursjukhuset i södra Sverige som har tillgång till såväl skiktröntgen (DT) som magnetkamera (MR), två diagnostiska hjälpmedel som är av stor vikt för många av våra neurologiska patienter. Vi har därför alla möjligheter att hantera dessa patienter från första till sista besök då patienten ofta friskförklaras.

Neurologiteamet består idag av Abtin Mojarradi, legitimerad veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar, Aspirant Spec Neurologi och ansvarig för neurologiteamet, Lina Nowak, legitimerad veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar, Aspirant Spec Neurologi och Susanne Pettersson, legitimerad djursjukskötare. Teamet har neurologimottagning minst två dagar i veckan då bokade patienter och remisser undersöks, utreds och behandlas. Samtliga i teamet arbetar även ofta på vårdavdelningen vilket är viktigt då många av våra patienter skrivs in för vidare utredning och behandling. På vårdavdelningen är vår neurologisköterska Susanne en stor tillgång då flera av våra patienter kräver extra omsorg vilket Susanne uppmärksammar.

Varje patient som kommer till oss hanteras initialt efter ett par grundläggande principer. Många andra sjukdomar och symtom kan påminna om neurologiska problem så i första hand avgör vi om vi har med ett neurologiskt problem att göra. Är vi övertygande om att det är ett neurologiskt problem så lokaliserar vi var problemet sitter. Med detta menas att genom undersökning kan vi säga om problemet utgår från hjärnan, ryggmärgen eller perifera nerver och muskler. Först därefter lägger vi ihop alla pusselbitar (historik, symtom, lokalisation etc) för att lägga upp en lista med tänkbara diagnoser och diskutera diagnostik som kan bekräfta och/eller utesluta dessa diagnoser.

Även om många av fallen har fruktansvärda symtom vid första anblick så kan många av dessa fall ha en god prognos efter korrekt hantering. Vi finns här för dig som djurägare men också dig som remittent som önskar hjälp med specifika fall.

Tumörsjukdomar (Onkologi)

Cancer hos djur blir allt vanligare hos båda människor och våra familjedjur. Undersökningar har visat att cancer är den vanligaste dödsorsaken bland hundar och att över hälften av alla hundar över 10 år insjuknar i cancer. Vissa typ av cancer kan botas med kirurgi och medicinsk behandling, medan andra typer har en sämre prognos. För vissa tumörsjukdomar kan detta innebära att inte gå vidare med behandling ifall prognosen bedöms vara för dålig samt om det löper risk att djuret kommer att må dåligt av behandlingen. Det viktigaste för varje patient är att hitta balansen och se hela djurets välbefinnande. Vårt mål är att kunna hjälpa dig och ditt djur med en behandling som är individuellt anpassad för ditt djurs och er situation.
 
Specialistdjursjukhuset Helsingborg har igenom de senare åren byggd upp en välrenommerat onkologisk avdelning som tar emot egna patienter och remisser från hela Skåne. Vi erbjuder utredning, rådgivning, onkologisk kirurgi och cellgiftsbehandling.

Onkologiteamet består av leg veterinärer teamansvarig Majbritt M E Larsen, specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar och ECVIM-CA resident, djurvårdare Sabina Nielsen och leg djursjukvårdare Marlene Nilsson.

Vi lägger mycket stor vikt vid utveckling och hög kompetens hos medarbetarna för att ständigt vara uppdaterade inom olika diagnosmetoder och behandlingar. Som ett led i detta deltar vi regelbundet i konferenser och forskning kring cancer hos hund och katt. Onkologimottagningen är tillgänglig 4 dagar i veckan. Då cancersjuka djur ofta kan vara i behov av akut vård prioriterar vi att vara flexibla och erbjuder konsultation inom en vecka. Till oss vänder du dig tryggt med ditt djur i frågor rörande cancersjukdomar.
 
Har ni, som remittent eller djurägare, frågor till oss eller vill besöka oss med ert djur så är ni varmt välkomna att kontakta oss!
 

 

Våra recensioner

5

Vi var där med vår lilla hund efter vi blev remitterade hit, jag är så otroligt glad över all hjälp som vi har fått på kliniken. Specialist veterinären Eva är otroligt kunnig och satte diagnos på Nelly på första besöket och vi kunde börja med medicinering samma dag, Nelly har nu blivit väldigt pigg och glad och behandlingen ser ut att fungera. Veterinärerna och djursjukvårdarna tar tid på sig att undersöka samt lyssna på oss, fin klinik i fina lokaler och alla är jättetrevliga. Fem stjärnor!

4

Var inne med min katt som blev hastig väldigt sjuk och dom tog väl hand om honom.. Väldigt bra veterinär dom vi hade kontakt med under hans vård! Tack för ni vårdade min Rufus 🙏❤️

5

Lugn och välkomnande miljö. Kompetent personal.

5

Tack för att ni gjorde allt för Måns som kom in igår den 9/2.Tyvärr var det för sent. MVH Susanne

Baserat på recensioner från Google

Öppettider

 • Måndag
  Öppet dygnet runt
 • Tisdag
  Öppet dygnet runt
 • Onsdag
  Öppet dygnet runt
 • Torsdag
  Öppet dygnet runt
 • Fredag
  Öppet dygnet runt
 • Lördag
  Öppet dygnet runt
 • Söndag
  Öppet dygnet runt

Butiken

 • Måndag
  08:00 - 20:00
 • Tisdag
  08:00 - 20:00
 • Onsdag
  08:00 - 20:00
 • Torsdag
  08:00 - 20:00
 • Fredag
  08:00 - 20:00
 • Lördag
  10:00 - 17:00
 • Söndag
  10:00 - 17:00

Medarbetare

Abtin Mojarradi

Team: Neurologi

Abtin Mojarradi

Leg. Veterinär. Specialist i neurologi samt specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Specialist i hundens och kattens sjukdomar och Specialist i Neurologi Abtin tog examen från Sveriges Lantbruksuniversitet 2013, innehar sedan 2017 Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar samt sedan 2022 Specialistkompetens i Neurologi. Han har sedan 2015 arbetat på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg och blev snabbt involverad i Neurologimottagning som han kort därefter blev ansvarig för att driva framåt. De neurologiska patienterna har ofta dramatiska symtom men med rätt handläggning kan många av dessa patienter återhämta sig bra efter korrekt diagnos och behandling. Kompetens Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar Specialistkompetens i Neurologi Aspirant ESAVS Neurologi Publikationer Mojarradi A, Van Meervenne S, Suarez-Bonnet A, De Decker S. Diagnosis, treatment and postsurgical complications in a dog with epileptic seizures and a naso-ethmoidal meningoencephalocele. Acta Vet Scand. 2021 Jul 8;63(1):26. Mojarradi A, De Decker S, Bäckström C, Bergknut N. Safety of early postoperative hydrotherapy in dogs undergoing thoracolumbar hemilaminectomy. J Small Anim Pract. 2021 Dec;62(12):1062-1069. Pilkington EJ, De Decker S, Mojarradi A, Rossanese M, Brockman DJ, Van den Steen N, Cahalan SD, Fenn JT. Sinonasal mycosis following transfrontal craniotomy in three dogs. J Am Vet Med Assoc. 2022 Jan 4;260(6):643-649. Erfarenhet Examen från Sveriges Lantbruksuniversitet 2013 Innehar sedan 2017 Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar Innehar sedan 2022 Specialistkompetens i Neurologi      
Läs mer om Abtin
default avatar

TEAM: KIRURGI

Alexandra Lindström

Leg. Veterinär

Alexandra har arbetat som veterinär sedan 2011 och med djursjukvård sedan 2000. Alexandra är speciellt intresserad av kirurgi och ortopedi och hon är under utbildning till European Master of Small Animal Medicine - Kirurgi. På Specialisdjursjukhuset arbetar hon sedan september 2022 och har tidigare både arbetat på Evidensia Djursjukhuset i Malmö samt på två mellanstora och en mindre klinik.  Egna husdjur: En Greyhound och en whippet  Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2011 AI-kompetens (artificiell insemination) sedan 2017. 
Läs mer om Alexandra
default avatar

TEAM: AKUT/OP

Antonia Skog Candemo

Leg. Veterinär

Antonia började på djursjukhuset 2022 och arbetar huvudsakligen på akutmottagningen och operationsavdelningen. Hon har tidigare arbetat på lite olika mellanstora kliniker i Stockholm. Hemma hos Antonia bor två Whippets, Solo och Jabba. Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2018
Läs mer om Antonia
Casandra Nors

Casandra Nors

Leg. Veterinär

Under utbildning till specialist i hundens och kattens sjukdomar.  Casandra har arbetat som veterinär sedan 2019 och intresserade sig tidigt i sin utbildning för neurologi och akutvård. Ni träffar henne framför allt på akutmottagningen, men hon arbetar även på övriga avdelningar på djursjukhuset  Egna djur:  En Podenco Ibicenco.  Erfarenhet Arbetat som veterinär sedan 2019  
Läs mer om Casandra
Våra medarbetare

Facebook inlägg