Fölavdelning för att kunna ta hand om sto och föl på bästa sätt

Fölsäsongen är en intiensiv tid på djursjukhusen. Helsingborgs Specialisthästsjukhus har en fölavdelning för att kunna ta hand om sto och föl på bästa sätt. Här berättar vi lite mer om hur avdelningen fungerar.

Fölsäsongen är en intensiv tid på djursjukhusen. Många sjukdomar som drabbar sto och föl i samband med fölningen är såväl akuta och allvarliga som speciella för patientgruppen. Det ställer stora krav på verksamheten att kunna mobilisera specialutbildad personal och anpassade lokaler för att möta det säsongsmässigt ökade vårdbehovet.

Våren och fölsäsongen är en intensiv period. Våra hästsjukhus anpassar verksamheten till för denna speciella patientgrupp genom att öppna extra fölavdelning.

På Specialisthästsjukhuset i Helsingborg finns ett stall som är dedikerat till sto med föl. Stallet har nio stora boxar som används uteslutande under fölsäsongen. Det ligger avskilt från övriga vårdavdelningen och vi är mycket måna om att skapa en lugn och harmonisk miljö. I stallet finns all utrustning som behövs för undersökning av sto och föl så det är sällan den nya familjen behöver lämna fölstallet. Sto med äldre föl placeras i ett annat stall med stora uteboxar. Om smittsam sjukdom misstänks ställs hästarna på isoleringsavdelning.

Personal redo under fölsäsongen

Under fölsäsongen arbetar några specialutbildade veterinärer och djursjukskötare enbart med fölen. För optimal vård och kontinuitet i behandlingen eftersträvar vi efter att ha samma personal i fölstallet under vardagar hela säsongen. De nyfödda sjuka fölen tenderar att komma in jourtid och tas då emot av vår akutpersonal som också har stor erfarenhet av intensivvård av föl. Om akut kirurgi behövs finns på Specialisthästsjukhuset i Helsingborg dygnet runt tillgång till specialutbildad veterinär kirurg och narkospersonal.

Djursjukhusen har stor beredskap för att ta hand om alla sjuka föl på bästa sätt. Vi har personal som är specialutbildade för vård av föl, narkos och kirurgi i beredskap dygnet runt.

Nyfödda föl extra känsliga för infektioner

Nyfödda föl är känsliga för infektioner och sjukdomsförloppet kan gå mycket snabbt. Ju tidigare i förloppet fölen kommer under behandling desto bättre är prognosen. Det kan inte nog poängteras vikten av att söka veterinärvård omgående om fölningen eller det nyfödda fölets beteende avviker från det normala. Tidigt insatt behandling minskar risken att fölet blir allvarligt sjukt och förutom en bättre chans att klara sig blir vårdtiden kortare och därmed även kostnaderna för vården.

Om fölen inte diar själv måste de få råmjölk och antikroppar på annat sätt. De föl som kan stå och har sugreflex kan matas med nappflaska, annars används magsond eller intravenös näring.

Så här kan det gå till när svaga föl kommer till oss

Många föl som kommer till djursjukhuset har upplevts som svaga direkt efter födseln. Veterinären undersöker fölet och beslutar om lämplig behandling. Ibland räcker det med att vår erfarna personal hjälper fölet att komma igång och dia. Vi säkerställer också alltid att fölen får i sig tillräckligt med antikroppar. Många gånger har fölen dock redan infektion på gång och är mer påverkade, och då krävs behandling med till exempel intravenöst dropp och antibiotika. Vi har möjlighet att bygga upp en liten box till fölet inuti stoets box så att fölet kan få intravenöst dropp utan att stoet trasslar in sig i slangarna. Då har stoet ändå möjlighet att nosa på fölet hela tiden. Vi strävar alltid efter att sto och föl ska vara tillsammans så mycket som möjligt och att fölet så snabbt som möjligt lär sig dia från stoet. För föl som inte kan dia eller dricka från nappflaska används en tunn magsond eller intravenös näring tills fölet blivit starkare.

De allvarligast sjuka fölen kräver mycket vård och omsorg om de ska ha chans att bli friska.

Intensiv vård så du får med dig ett friskt föl med dig hem

De flesta fölen som behandlas hos oss tillfrisknar förvånansvärt snabbt och diar själva inom några timmar, men några föl behöver mer avancerad vård. Att ta hand om de allvarligast sjuka fölen är ett intensivt arbete då dessa föl kan behöva kontinuerlig passning. De måste övervakas, vändas, hållas rena, matas och få sina mediciner och dropp. För ägarna till dessa föl kan det bli ett par oroliga dagar innan vi ser att fölet säkert kommer att klara sig. Personalen som jobbar så nära fölen blir också väldigt engagerade och känner stor glädje och tillfredställelse när fölen blir friska igen och kan åka hem.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen