Vanliga sjukdomar hos nyfödda föl

De allra flesta fölningar går bra. Samtidigt är den första tiden känslig för det nyfödda fölet och det kan vara bra att känna till lite om de vanligaste sjukdomarna som kan drabba de nyfödda fölet första veckorna.

När fölen inte följer det normala perinatala förloppet är någonting fel. Symtomen på de olika sjukdomarna är ofta liknande i början. Fölen verkar svaga och trötta och kommer inte upp och diar som de ska. Oavsett vad som är det initiala problemet kan det i sin tur predisponera fölet för ytterligare sjukdomar, så många föl som kommer in till djursjukhuset har flera problem samtidigt.

”Svaga föl”

Det finns ett sjukdomskomplex som på engelska kallas ”neonatal syndrome”, ”dummy” eller ”neonatal encephalopathy” och som gör att fölen blir svagare än normalt. Orsaken till symtomen är inte helt klarlagd. Ibland, men inte alltid, finns det bakomliggande orsaker som sjukdom hos stoet under dräktigheten, infektion i fosterhinnorna, eller svår fölning, vilket kan orsaka att syretillförseln till fostrets hjärna inte varit optimal hela tiden, men även andra bakomliggande orsaker kan förekomma. Fölen kan antingen födas svaga, eller så föds de normala med tacklar av efter 24-48 timmar. Fölen får ofta inte i sig tillräckligt med råmjölk och det är stor risk att de också drabbas av fölsjuka. Symtomen är också ofta omöjliga att skilja från fölsjuka.

Nyfödda föl som blir sjuka kan snabbt blir väldigt dåliga. Många av sjukdomarna har likande symtom och ofta leder ett problem till ett annat.

Prematura föl = för tidigt födda föl

Ston är i genomsnitt dräktiga 343 dygn, men normalvariationen är stor (ca 310-374 dygn). Det gör att ett föl som föds på dygn 310 kan vara fullt utvecklat, medan ett annat föl som föds på dygn 350 kan vara prematur om det stoet egentligen skulle gått 370 dygn. För tidigt födda föl är små och har dåligt hull, de har ofta buktande panna, veka böjsenor och saknar styrsel på öronen. Fölfoster mognar sent jämfört med andra djur. De sista 24 timmarna under dräktigheten sker för fölet helt nödvändiga omställningar inför livet utanför stoet. Detta gör att om fostret på något sätt är förberett på den för tidiga fölningen är prognosen bättre än om det kommer väldigt plötsligt. Även om det låter konstigt kan ett föl som föds 20 dagar för tidigt på grund av sjukdom hos stoet som pågått några veckor ha mycket större chans att klara sig än ett föl som föds 2 dagar för tidigt på grund av akut kolik hos stoet. Eftersom de prematura fölen är omogna har de stor risk att drabbas av de andra sjukdomarna som beskrivs här också.

Felaktig benställning

Att föl föds med veka böjsenor, senkontraktur eller avvikelser i sidled är inte så ovanligt. I de flesta fall är det lindriga förändringar som rättar sig snabbt i takt med att fölen växer och blir starkare. Om det är väldigt lindriga förändringar och fölet är obesvärat och pigg för övrigt kan man avvakta och se hur det utvecklas, men i de flesta fall är det bäst att rådfråga sin veterinär eftersom vissa förändringar ska behandlas så snart som möjligt. Det förekommer också så kraftigt avvikande benställningar att fölet inte kan stå upp och då är det ett livshotande tillstånd som kan vara svårt att rätta till även med behandling.

Fölsjuka

Fölsjuka innebär bakteriell infektion hos nyfödda föl. Det är bakterier som normalt finns i omgivningen som orsakar sjukdom hos de nyfödda fölen som ännu inte har fullt utvecklat immunförsvar. Risken ökar om fölet får i sig mycket bakterier eller om fölet inte får tillräckligt med antikroppar från råmjölken, men ibland finns ingen uppenbar bakomliggande orsak. Fölet kan få i sig bakterier genom munnen, luftvägarna, naveln eller sår i huden. Bakterierna sprids sedan i kroppen. Vissa föl får direkt symtom på blodförgiftning och blir kraftigt allmänpåverkade och kan ibland dö inom några timmar. Hos andra föl kommer symtomen senare när bakterierna landat i något organ och orsakat en mer lokal infektion där. Ledinfektion, navelinfektion och inre bölder är exempel på detta. Dessa föl blir ofta dämpade och får feber, och om de har ledinfektion blir de akut halta på det drabbade benet.

Fölsjuka kan manifesteras som ledinfektioner. Här är ett föl som behandlats för ledinfektion och nu börjar må bättre.

Mekoniumförstoppning

Mekonium, eller tarmbecket som det också kallas, är den träcken som finns i fölet när det föds. Det är mörkt i färgen och har fast konsistens. Tarmbecket passerar normalt ut under det första levnadsdygnet, men ibland har fölen svårt att få ut det och det orsakar förstoppning. Om fölet krystar och viftar på svansen kan receptfria medel mot förstoppning på barn underlätta för fölet att passera tarmbecket, men ibland finns det större mängder som ligger längre in och då får fölet kolik och måste behandlas av veterinär. Mekoniumförstoppning är den absolut vanligaste orsaken till kolik hos nyfödda föl, men det förkommer såklart andra orsaker också.

Diarré

När tarmbecket gått kommer normalt den mjukare ljusa fölträcken. Diarré är ett vanligt problem hos föl. Om fölet är helt piggt och bara har lite lös träck kan man ofta avvakta då det kan bero på att stoet har kraftig mjölk eller fölbrunst. Men om fölet är det minsta allmänpåverkat bör veterinär kontaktas. Diarré kan hos små föl vara en manifestation av fölsjuka och det finns även specifika sjukdomsorsakande bakterier så som Clostridier eller Salmonella som kan drabba föl. Rotavirus är ett smittsamt virus som orsakar diarré hos föl och som ses framförallt i större besättningar. Diarré på häst är alltid allvarligt, och kanske speciellt på små föl som snabbt kan bli uttorkade.

Urinblåseruptur

Urinblåseruptur är lite mindre vanligt än ovanstående sjukdomar, men förekommer ändå så pass ofta att det är värt att berätta lite om. Urinblåsan är under fosterstadiet kopplad till naveln och i samband med fölningen eller vid infektioner i naveln kan urinblåsan skadas och urin läcker då ut i bukhålan. Symtomen kommer ofta smygande efter 1-3 dagar då fölet blir gradvis mer dämpad. De kan visa koliksymtom eller vara besvärad och försöka urinera ofta. Ibland blir buken påtagligt rund eftersom den successivt fylls med urin. Urinblåseruptur måste åtgärdas kirurgiskt.

Sjukdomar på föl har ofta ett snabbt förlopp, och som nämnts ett flertal gånger leder ofta ett problem till andra. Det kan därför inte nog betonas vikten av att omgående reagera om fölet inte följer normalförloppet. Prognosen för fölet är oändligt mycket bättre om behandling sätts in i tidigt skede.

Prognosen för fölet är mycket bättre om behandlingen sätts in i ett tidigt skede av förloppet.

Läs mer om fölning

Våra djursjukhus och kliniker är väl förberedda för att hjälpa er med frågor eller vård i de fall det skulle behövas. Läs gärna mer om en av våra stora fölavdelningar och hur du kan förbereda inför fölning.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen