Ta hand om sto och föl efter fölningen

När fölningen är över och fölet är uppe på benen och diar kan djurägaren andas ut och ta sig tid att njuta av sitt nya föl. Det är fantastiskt att se hur stoet och det nyfödda fölet samspelar. Lugn och harmoni infinner sig, men ofta kommer frågor upp efterhand om hur sto och föl brukar bete sig och här försöker vi sammanställa det viktigaste.

Stoet efter fölningen

Stoets miljö efter fölningen

Nyförlösta ston har behov av lugn och ro i en trygg miljö. Respektera detta i möjligaste mån och undvik att visa upp fölet för nya människor de första dagarna. Var försiktig vid hantering eftersom oroliga ston kan skada både personer och det lilla fölet.

Livmoder och juver

Efterbörden ska släppa i sin helhet inom 3 timmar efter fölningen. Stoets livmoder drar ihop sig snabbt efter fölningen. Det är normalt med en mindre mängd brunröd flytning de första dagarna. Illaluktande eller rikliga flytningar kan däremot tyda på livmoderinflammation. Det är bra att kontrollera stoets temperatur 1-2 gånger dagligen efter fölningen.

Titta på juvret dagligen så att det är jämnt och kontrollera att fölet diar från båda spenarna.  Juverinflammation är ovanligt hos ston, men förekommer.

Utfodring

Dräktigheten och fölningen innebär en stor omställning för stoets kropp. I samband med fölningen kan stoet få problem med magtarmkanalens funktion och risken för kolik är större än normalt. För att minska risken för kolik är det som alltid viktigt att stoet har fri tillgång till välsmakande vatten. Bra kvalitet grovfoder och tillskott av laxerande foder som mash eller betfor bidrar till god tarmmotorik. Komplettera gärna med laxerande olja i fodret.

Kontrollera dagligen att stoet har normal mängd träck. Det bästa är att jämföra med hur mycket träck hon brukar ha i boxen eftersom det varierar mellan individer. En normal häst har minst 6 träckhögar per dygn.

Lakterande ston behöver mycket energi och protein! De första veckorna är behovet ungefär lika stort som i sen dräktighet, men därefter ökar det ytterligare. Rådgör med er foderrådgivare så att ni säkerställer att stoet får den näring hon behöver för sig själv och fölet.

Betäckning

Första brunsten inträffar vanligen 7-9 dygn efter fölningen. Det går att betäcka om stoet redan på fölbrunsten, men dräktighetsresultatet är sämre än om man väntar till andra brunsten efter fölningen. Det är också stressande för ett föl som bara är en vecka gammalt att transporteras till en ny miljö, så ombetäckning tidigast på andra brunsten är att föredra.

Det växande fölet

Navelvård

För att minska risken för infektion via navel är det bra att doppa den i desinfekterade lösning, till exempel 0,5 % klorhexidinlösning, det första dygnet. Använd en ren kopp och doppa naveln 3-4 gånger det första levnadsdygnet. Därefter lämnas naveln ifred. Den minskar normalt snabbt i storlek, torkar och trillar av inom någon dag. Kontakta veterinär om naveln verkar svullen eller fuktig eftersom detta kan vara tecken på begynnande infektion.

Urin och träck

Håll extra koll på fölet det första dygnet. De flesta föl urinerar och defekerar inom 12-15 timmar. Den första träcken som kommer är tarmbecket. Det är den träcken som finns i fölets tarm under fosterstadiet. Tarmbecket är relativt hårt och mörkbrunt. När tarmbecket gått blir fölets träck ljusbrun och mjuk. Ibland får föl förstoppning av tarmbecket och krystar då intensivt, se vidare artikel om ”Vanliga sjukdomar hos föl”.

Fölets matvanor

Ett normalt föl diar 2-8 gånger per timme den första veckan. Föl ökar snabbt i vikt, ett normalstort halvblodsföl ökar 1-2 kg per dygn den första perioden. Efterhand som fölet blir äldre diar det inte lika ofta, och vid 5-6 veckors ålder diar det kanske två gånger per timme.

Fölet börjar smaka på hö och gräs redan första veckan. Föl äter ibland av stoets träckbollar. Detta är ett normalt beteende som gör att fölet snabbt etablerar en normal tarmflora.

Fölet får gärna smaka på stoets kraftfoder. Det är viktigt att fölet är van att äta kraftfoder vid avvänjningen, så börja i god tid innan planerad avvänjning. Det är svårt att ge generella råd när det gäller mängd kraftfoder eftersom det påverkas av faktorer som ras, individuell tillväxthastighet, stoets mjölkproduktion, betets kvalitet med mera. Rådgör med din foderrådgivare när det gäller utfodring av fölet.

Avvänjning får ske tidigast vid 5 månaders ålder. Ston slutar normalt producera mjölk 3-4 månader innan nästa fölning, så tidpunkten för ”naturlig” avvänjning är troligen kring 8-9 månaders ålder.

Bete och avmaskning

Vissa djurägare låter stona föla utomhus, men de flesta föl föds i stall. Vid bra väderlek kan även dessa sto och föl få komma ut några timmar redan efter ett par dagar och utevistelsen ökas sedan successivt. Bete och fri motion i stora hagar är bra för både sto och föl.

Sto och föl mår båda bra av bete och utevistelse.

När det gäller parasiter på häst är det framförallt spolmasken som är viktigt att tänka på för fölen. Spolmasken kan bli upp till 30 cm lång och 1cm tjock och lever i tunntarmen. De tar näring och energi från fölet som blir magert och får dålig päls. Spolmaskarna kan även orsaka förstoppning i tarmen och koliksymtom.

Det allra bästa är att släppa sto och föl på ett rent bete där inga andra hästar gått föregående säsong. Finns inte denna möjlighet är det bra om det inte gått hästar som är yngre än två år på betet föregående säsong. Vi rekommenderar alltid att man avmaskar fölen mot spolmask när de är 8 och 16 veckor gamla. På hösten bör fölet avmaskas mot blodmask och i de fall besättningen har haft problem med bandmask även mot denna parasit.

Hovvård

Det är viktigt för fölets framtida funktion att avvikande benställning uppmärksammas och åtgärdas snabbt. Kontakta gärna en erfaren hovslagare för hjälp med denna bedömning av fölet. För föl som inte har uppenbar felställning av benen är det lagom att ta ut hovslagare när fölet är 3-4 veckor första gången. Därefter brukar var 6:e vecka vara lagom, men det beror på hur fölets hovar och ben växer.

Vaccination

Under förutsättning att stoet är vaccinerat mot stelkramp och influensa en månad innan fölningen får fölet skydd via råmjölken för de första månaderna. Dessa föl vaccineras lämpligen första gången när det är 5-6 månader gamla och ges ytterligare en dos 4-6 veckor senare. Nästa vaccination sker vid 1 års ålder.

Pass och ID-märkning

Hästägaren ska ansöka om pass för sitt föl innan 31 december födelseåret, eller senast vid 6 månaders ålder för föl födda 1 juli eller senare. Fölet ska ha ett pass senast vid 12 månaders ålder eller när det flyttar till annan anläggning utan sin mamma. Veterinären hjälper er med ID-märkning och konturdiagram.

Varmt lycka till med ditt föl!
 

Läs mer om fölning

Våra djursjukhus och kliniker är väl förberedda för att hjälpa er med frågor eller vård i de fall det skulle behövas. Läs gärna mer om en av våra stora fölavdelningar och hur du kan förbereda inför fölning.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen