Den livsviktiga råmjölken

Den första mjölken som produceras kallas råmjölken och det pratas ofta om hur viktigt det är att det nyfödda fölet får i sig råmjölken. Här förklarar vi varför råmjölken är så fundamental för fölets hälsa.

Råmjölk ger näring

Stoets juver börjar utvecklas ordentligt ett par veckor innan fölningen och råmjölken bildas. Råmjölken innehåller en sammansättning av elektrolyter, kolhydrater, fett och protein. Nyfödda föl har inte mycket energireserver utan behöver snabbt få i sig näring och råmjölken med sitt höga energiinnehåll och väl avvägda näringssammansättning är helt optimal för ändamålet.

En viktig del av fölets immunförsvar

Förutom näring ger råmjölken fölet ett ordentligt immunförsvar. Till skillnad från många andra djurslag tillåter hästens moderkaka inte att antikroppar förs över från stoets blod till fostrets, utan föl föds utan antikroppsskydd. Antikroppar är en viktig del av kroppens försvar mot infektioner. Antikroppar bildas av vita blodkroppar, men det tar några veckor innan fölets egen antikroppsproduktion har kommit igång. Därför måste fölet få i sig antikroppar från råmjölken för att ha ett fullgott immunförsvar de första veckorna.

Antikropparna bildas i stoets juver, men stoets egna antikroppar förs också över från hennes blod till råmjölken. Det är bra om stoet har mycket antikroppar mot de infektioner som kan drabba fölet. Detta är en anledning till att stoet ska vistas i den miljö där hon ska föla och vaccineras mot stelkramp en månad innan fölningen. Antikroppshalten mot de lokala bakterierna och stelkramp blir då hög i råmjölken och fölet får ett riktat skydd. Förutom antikroppar innehåller råmjölken en rad andra immunskyddande komponenter som verkar dels lokalt i fölets tarm och dels tas upp i fölets blodcirkulation.

Ett friskt föl kommer snabbt på benen efter fölningen och söker sig till juvret. Inom 4-6 timmar ska fölet ha diat ordentligt.

Råmjölkens mängd och kvalitet

Ett halvblodssto producerar kring 5 liter råmjölk. Råmjölken produceras bara en gång, så läcker råmjölken ut innan fölet är fött får fölet sannolikt inte i sig tillräckligt. Mängden och kvaliteten på råmjölken kan variera mellan olika ston. Förstföderskor har ofta mindre mängd råmjölk och vissa ston har av oklar anledning sämre kvalitet på råmjölken. Det finns speciella instrument som mäter kvaliteten på råmjölken och som används framförallt på stora stuterier. Råmjölken tappar snabbt i kvalitet och ett dygn efter fölningen har råmjölken i princip helt ersatts med vanlig stomjölk utan antikroppar.

Fölets upptag av antikroppar

Antikropparna och de andra immunkomponenterna skyddar dels fölet lokalt i tarmen, men de ska också tas upp i blodcirkulationen för att skydda hela fölet under en längre tid. Antikroppar är proteiner och normalt sett bryts proteiner ner till sina beståndsdelar i tarmen innan byggstenarna tas upp i blodcirkulationen. Det är bara de allra första timmarna i livet som fölets magtarmsystem tillåter att hela antikroppar tas upp. Upptaget är bäst de första 6 timmarna för att därefter snabbt sjunka, och efter 12-24 timmar kan inte antikroppar tas upp längre.

Tillräckligt med råmjölk av bra kvalitet

Ett normalstort föl behöver få i sig 3-5 liter råmjölk av god kvalitet under de första 12 -24 timmarna. Eftersom upptaget i tarmen är bäst de första 6 timmarna måste fölet komma ingång och dia tidigt. Om fölet inte får i sig tillräckligt med råmjölk blir det mycket känsligt för infektioner som fölsjuka. Studier visar så mycket som 5 – 40 % av alla föl har otillräckligt med antikroppar och därmed löper ökad risk för infektioner.

I vissa fall är det uppenbart att fölet inte diar och därmed inte får i sig tillräckligt med råmjölk. Det kan bero på att fölet är svagt eller sjukt eller att stoet är oroligt och inte tillåter att fölet diar. Som nämnts tidigare kan ston som läckt mjölk dagarna före förlossningen ha otillräckligt med antikroppar kvar. Vissa ston producerar av okänd anledning för lite råmjölk eller råmjölk med för lågt innehåll av antikroppar.

Eftersom det är så viktigt att fölet kommer igång ordentligt efter fölningen rekommenderar vi att ni kontaktar veterinär omgående om fölet inte reser sig och diar ordentligt. Även om fölet beter sig fullt normalt kan det få bristande antikroppsnivå om stoet läckt råmjölk eller har dålig råmjölkskvalitet. Dessa föl visar inga symtom, men veterinären kan mäta halten i blodet med ett speciellt test. Blodprovet tas lämpligen när fölet är 12-24 timmar gammalt. Det kan göras rutinmässigt på alla föl, men speciellt viktigt på dem där det finns anledning att misstänkta problem, till exempel om stoet läckt råmjölk.

För att säkerställa att fölet får i sig råmjölk kan det ibland vara bra att mata med nappflaska.

Behandling

Om stoet har bra råmjölkskvalitet men fölet inte diar undersöker veterinären fölet och sätter in behandling mot grundorsaken till varför fölet inte kommer upp och diar normalt. Ibland räcker det med att fölet assisteras till juvret, ibland matas fölet med råmjölk i nappflaska eller så sondar veterinären ner råmjölk. Om stoet inte har bra råmjölkskvalitet, eller om fölet är för sjukt eller för gammalt för att kunna ta upp antikropparna, behandlar veterinären med plasma intravenöst. Plasma är ett filtrat av blodet och innehåller antikroppar och andra bra proteiner som fölet behöver och säkerställer ett gott immunförsvar framöver.

Läs mer om fölning

Våra djursjukhus och kliniker är väl förberedda för att hjälpa er med frågor eller vård i de fall det skulle behövas. Läs gärna mer om en av våra stora fölavdelningar och hur du kan förbereda inför fölning.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen