Livmoderomvridning

Livmoderomvridning är en orsak till kolik hos ston i senare delen av dräktigheten och kan äventyra såväl stoet som fostret. Ju tidigare diagnosen fastställs desto bättre chans för en lyckad utgång.

Livmoderomvridning kan misstänkas hos ston som visar tecken på kolik i senare delen av dräktigheten.

Orsaker till livmoderomvridning

Livmoderomvridning innebär att livmodern vrids runt sin egen axel. Omvridningen sker framför livmoderhalsen. Det är något vanligare att livmodern roterar medsols (sett bakifrån). Den bakomliggande orsaken är inte helt klarlagd, men troligen beror det på kraftiga rörelser från fostret i senare delen av dräktigheten.

Symtom på livmoderomvridning

Livmoderomvridning ses oftast från 8:e dräktighetsmånaden, men kan förekomma tidigare. Ston med livmoderomvridning visar symtom på kolik. Beroende på hur mycket livmoder roterat ses olika grad av koliksymtom. Vid mindre omfattande omvridning kan stoet visa lindrig kolik som kommer och går under loppet av några dagar, medan vid mer betydande omvridning blir koliksymtomen kraftigare och mer ihållande.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Livmoderomvridning är akut och det är viktigt att diagnosen konfirmeras så snart som möjligt för att minska negativ påverkan på fostret. Det är bättre att kontakta veterinär en gång för mycket än en gång för lite om det högdräktiga stoet visar koliksymtom.

Vad gör veterinären?

Via rektalundersökning verifierar veterinären diagnosen och försöker bedöma åt vilket håll livmodern roterat och vridningsgraden. Om livmodern roterat mer än 180 grader behöver stoet ofta hjälp att rätta livmodern.

Ibland behöver veterinären göra ytterligare undersökningar för att avgöra om andra förändringar i bukhålan bidrar till stoets koliksymtom. Det förekommer att ston har partiell livmoderomvridning samtidigt med förändringar på tarmen längre in i bukhålan eller att livmoderväggen skadats.

Behandling vid livmoderomvridning

Livmoderomvridning över 180 grader korrigeras kirurgiskt. Operationen är akut och görs i de flesta fall under allmän narkos. Under operationen kan kirurgen gå igenom hela bukhålan och fastställa diagnos, utesluta andra skador i bukhålan och korrigera såväl enklare som mer omfattande omvridningar. Det finns också beskrivet kirurgisk åtgärd av livmoderomvridning på stående, sederad häst, men denna metod bara aktuell vid enklare omvridningar tidigt i dräktigheten där diagnosen är helt säker och annan skada i bukhålan är helt uteslutet. Dessutom måste det finnas tillgängligt personal med erfarenhet av operationsmetoden, så i praktiken åtgärdas den absoluta majoriteten av livmoderomvridningar under allmän narkos.

Vidare finns återgett tillvägagångssätt att rulla stoet så att livmodern roterar tillbaka till rätt läge, men dessa är kontroversiella. För att rulla stoet krävs allmän narkos och nackdelar med metoden är risken för fel diagnos, risken att metoden inte lyckas och att fostret drabbas av syrebrist, eller att livmodern går sönder.

Livmoderomvridning hos ston oftast sker innan förlossningen, men i de fall det sker i samband med fölningen kan rotationen ibland korrigeras vaginalt.

Prognosen varierar med dräktighetslängd, grad och duration av rotationen. Prognosen är sämre när fostret är stort och tungt. Vid över 320 dagars dräktighet har överlevnaden för ston rapporterats till kring 65 % och föl 30 %, medan vid under 320 dagar är överlevnaden för ston kring 90 % och föl 70 %. Dessa siffror är genomsnitt och prognosen för den enskilda hästen beror såklart på fler faktorer än dräkthetslängden.

Om livmoderomvridningen korrigeras i tid finns chans att få ett levande föl.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av livmoderomvridning?

Det är svårt att förhindra livmoderomvridning på något säkert sätt, men för att minska risken för allvarliga konsekvenser är det viktigt att kontakta veterinär i tidigt skede om stoet visar kolik under dräktigheten.

Sannolikheten för att ett sto som genomgått livmoderomvridning ska få problem i framtida dräktigheter är inte helt klarlagd, men under förutsättning att stoet får korrekt behandling och inga komplikationer uppstår verkar inte fertilitet påverkas. Risken för ny livmoderomvridning i framtida dräktigheter är troligen inte heller större hos ett sto som redan haft livmoderomvridning.

Läs mer om fölning

Våra djursjukhus och kliniker är väl förberedda för att hjälpa er med frågor eller vård i de fall det skulle behövas. Läs gärna mer om en av våra stora fölavdelningar och hur du kan förbereda inför fölning.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen