Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Medfödda defekter på föl

Medfödda defekter är förändringar som finns när fölet föds. Medfödda defekter betyder inte att de är ärftliga, och även om de finns vid födseln är det inte alltid de uppmärksammas förrän fölet blir äldre.

Det finns medfödda defekter som inte syns eller märks på fölet förrän det blir äldre. 

Orsak till medfödda defekter på föl

Många medfödda defekter beror på att organ inte utvecklats normalt i fosterstadiet. Det kan handla om hypoplasi (=ofullständig utveckling av ett organ eller kroppsdel) eller atrofi/atresi (=total avsaknad av ett organ eller kroppsdel). Vissa defekter har en känd ärftlighet, men i många fall kan genetiska faktorer spela roll men definitiv ärftlighet är inte fastställd. Andra faktorer som kan orsaka medfödda defekter är toxiska och metabola störningar under dräktigheten eller fostrets position i livmodern. 

Exempel på medfödda defekter

Medfödda defekter är inte vanligt på föl, men här listas några av de vi ser med viss regelbundenhet: 

Över- och underbett är relativt vanligt och räknas som ärftligt hos vissa raser. 

Felplacerade tandanlag innebär att ett område med tandvävnad hamnar fel, ofta sitter det nedanför örat på hästen. Förändringen ses ofta inte förrän hästen blivit äldre och kan då orsaka svullnad och ibland bildas en fistelgång så det kommer sekret på huden. Tillståndet går att åtgärda kirurgiskt. 

Gomspalt innebär att gommen inte är sluten som den ska. När fölet diar rinner mjölk ur näsan. Fölet får inte i sig tillräckligt med näring utan magrar av och blir svagare. Mjölk kan även hamna fel och komma i lungorna. Ibland kan en operation hjälpa fölet, men prognosen är tyvärr ofta dålig.  

Atresi av kolon eller anus är livshotande tillstånd där ingen passage genom tarmen finns. Tillståndet orsakar allvarlig kolik som ses första dygnet efter födseln. I enstaka fall går det att korrigera kirurgiskt om det bara är ett mindre membran som hindrar normal passage, men för majoriteten av fallen är prognosen dålig. 

Navelbråck kan ha en ärftlig komponent eller orsakas av drag i navelsträngen vid förlossningen. I de flesta fall läker de av sig själv inom några veckor, men de bör alltid undersökas av veterinär för att konfirmera diagnosen. Infektion måste till exempel uteslutas och i vissa fall rekommenderas operation av navelbråcket direkt. 

Pungbråck kan vara medfödda och anses också ha en ärftlighet. I de flesta fall är pungbråcket ofarligt och går att massera tillbaka. Dessa läker vanligen spontant inom några månader, men på samma sätt som för navelbråck bör de undersökas av veterinär då det förekommer allvarligare pungbråck där hinnorna är skadade eller tarm omvriden, och dessa kan snabbt bli livshotande och kräver operation. 

Pungbråck på nyfödda föl kan vara allvarligt och bör undersökas av veterinär. 


Medfödda hjärtfel kan också ha en ärftlig komponent och vissa tillstånd är vanligare i specifika raser. Allvarliga missbildningar ger symtom direkt, medan mindre defekter inte behöver ge symtom alls. Den vanligaste defekten är kammarseptumdefekt vilket innebär en  onormal öppning mellan vänster och höger kammare, och detta upptäcks ibland vid besiktning av äldre hästar utan symtom, men kan också orsaka kliniska symtom redan hos det nyfödda fölet om det är omfattande. 

Persisterande urachus innebär att de inre navelstrukturerna inte slutits på ett normalt sätt vid förlossningen så urin droppar från fölets navel. Det ska alltid undersökas av veterinär då infektion och risk för fölsepsis är vanligt. 

Felaktig benställning är vanligt på föl och kan vara medfödda men kan också uppstå efterhand som fölet växer. De vanligaste medfödda defekterna är x-benthet, kontraherade böjsenor och veka böjsenor och de bör alltid undersökas av veterinär för att snabbt få rätt rekommendationer om lämplig åtgärd. 

Vattenskalle och andra missbildningar i kraniet orsakar ofta fosterdöd och abort, men det förekommer att fölen föds levande men inte utvecklas normalt. Likaså förekommer medfödda missbildningar och avsaknad av ögon, men även detta är mycket ovanligt. 

 Även felaktiga benställningar bör uppmärksammas och åtgärdas så tidigt som möjligt. 

När ska jag söka vård hos veterinär?

Medfödda defekter är som tur är ovanliga hos föl, men det finns en lång rad olika tillstånd och vi rekommenderar helst en hälsoundersökning av det nyfödda fölet för att i tid upptäcka eventuella avvikelser, i annat fall rekommenderas undersökning av veterinär i de fall ägaren noterar något onormalt.

Vad gör veterinären vid medfödda defekter hos föl?

I första hand gör veterinären en allmän klinisk undersökning för att avgöra om det är en medfödd defekt och därefter kan specifika undersökningar bli aktuellt beroende på fynden. 

Behandling av föl vid medfödda defekter

Behandlingen av medfödda defekter beror på vilken diagnos det handlar om. 

Mindre navelbråck kan läka spontant inom några veckor, men i vissa fall krävs operation. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att få ett föl med medfödda defekter?

Det går inte alltid att undvika att få ett föl med medfödda defekter men genom att säkerställa god skötsel med tillräcklig näring och motion till stoet och minska risken för stress och sjukdomar minskas risken. Det är såklart också viktigt att inte avla på hästar som har kända genetiska sjukdomar.

Läs mer om fölning

Våra djursjukhus och kliniker är väl förberedda för att hjälpa er med frågor eller vård i de fall det skulle behövas. Läs gärna mer om en av våra stora fölavdelningar och hur du kan förbereda inför fölning.  

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen