Fång hos högdräktiga ston

Fång är en välkänd och fruktad hovsjukdom som orsakas av inflammation i vävnaden som sammanbinder hovkapseln med hovbenet. Symtomen varierar i allvarlighetsgrad från knappt noterbar stelhet till att hästen är oförmögen att förflytta sig. Fång hos dräktiga ston är extra svår att behandla dels på grund av den extra tyngden dräktigheten innebär och att medicineringen måste anpassas så att fostret inte skadas.

Orsaker till fång

Fång orsakas av inflammation i lamellagret mellan hovens hornkapsel och hovbenet. Eftersom utrymmet begränsas av fasta strukturer kan inte vävnaden expandera vid svullnad vilket orsakar tryck och kraftig smärta. Som jämförelse kan vi tänka oss att vi behövde gå på fingrar och tår med blånaglar. Om inflammationen är kraftig eller långvarig kan sambandet mellan hovväggen och hovbenet upplösas och hovbenet kan då sjunka eller rotera inuti hovkapseln.

Det finns en rad olika bakomliggande orsaker till att fång uppstår. Vid systemisk inflammation i samband med till exempel livmoderinflammation eller tarmflorestörning kan toxiska mediatorer frisättas och skada lamellerna. Vidare kan hormonförändringar, framförallt de som involverar insulin, ge upphov till samma skador i hovarna. En tredje principiell underliggande faktor är överbelastning som påverkar blodflödet och genererar inflammation i lamellerna.

Fång är en sjukdom som orsakas av inflammation i vävnaden mellan hovväggen och hovbenet.

Hos högdräktiga ston kan alla de fundamentala faktorerna påverka risken för fång. Själva dräktigheten orsakar såväl ökad belastning på hovarna som hormonella förändringar i kroppen. Finns det dessutom störning i tarmfloran eller en inflammatorisk process någonstans i kroppen ökar risken ytterligare.

Dräktiga ston kan drabbas av fång av varierande anledningar.

Symtom på att hästen har fång

Fång drabbar ofta båda frambenen eller alla fyra hovarna och karakteriseras av att hästen är ovillig att röra sig. Hästen verkar stel och rör sig med korta steg. En fånghäst försöker avlasta tårna. De står gärna med hovarna framför sig och rör sig med dubbelslående steg. Hästar kan få så ont av fång att de väljer att ligga ner istället för att stå.

Jag tror att min häst har fång, när ska jag söka vård hos veterinär?

Fång är en akut sjukdom som dessutom är väldigt smärtsam för hästen så kontakta din veterinär omgående om den visar symtom som skulle kunna vara fång. En häst med fång ska belasta sina hovar så lite som möjligt så ställ hästen i en box med ordentligt med mjukt strö tills veterinären anländer.

Vad gör veterinären för en häst som har fått fång?

Fång är en klinisk diagnos som ställs med ledning av hästens symtom så veterinären gör en grundlig klinisk undersökning och går igenom sjukdomshistorien. För att utröna vad som utlöst fången kan veterinären ta blodprov för inflammationsmarkörer eller specifika hormoner. Speciellt de hormonella proverna tas inte alltid i det akuta skedet. Röntgen av hovbenet görs ofta vid fång för att bedöma hovbenets läge i hornkapseln för att guida lämplig behandling och prognos, men inte heller röntgen görs alltid i det akuta skedet.

Röntgen av en häst vars hovben roterat kraftigt i hovkapseln som en följd av fång.

Behandling av fång hos ett dräktigt sto

Behandlingen av ett högdräktigt sto med fång är komplicerad och kräver noggrann avvägning mellan de olika åtgärderna. I det akuta skedet ska man ställa stoet i en box med djupt strö och inte låta henne gå på de sjuka hovarna. Det är viktigt att hovväggarna inte belastas så veterinären kan rekommendera någon mekanisk support och nära samarbete med hovslagare krävs. Ett högdräktigt sto behöver en balanserad diet för att fostret ska utvecklas normalt, så ändringar i foderstaten ska ske med noggrann omsorg och efter konsultation med veterinären. Att ta bort kraftfodret och ge energifattigt hö, vilket ibland rekommenderas på icke dräktiga hästar med fång är inte lämpligt på högdräktiga ston.

Ett högdräktigt sto med fång måste behandlas med smärtstillande och antiinflammatoriska preparat både för att kontrollera inflammationsförloppet och för stoets välbefinnande. Många av de antiinflammatoriska preparat som används kan dock gå över och påverka fostret negativt, så det krävs en väl avvägd medicinering. För att maximera behandlingseffekten samtidigt som riskerna för fostret hålls nere kombineras ofta olika grupper av preparat. Även om medicinerna kan vara negativa för fostret är det långt större risk för fostret att stoet är sjukt. Att välja att inte behandla stoet för fostrets skull är varken en djurskyddsmässig eller tillrådlig lösning.

Kraftiga fångsmärtor kan leda till avlivning eller att dräktigheten avbryts

Om stoet har kraftiga fångsmärtor som inte kan kontrolleras måste hon avlivas eller dräktigheten avbrytas. Att inducera förlossning på häst är riskfyllt och komplicerat. Det är viktigt att noga överväga alternativen och ha rätt förväntningar. I jämförelse med andra djurslag inklusive människa mognar hästens foster väldigt sent under dräktigheten. De sista 24 timmarna innan förlossningen sker en rad hormonella omställningar som gör att fölet klarar livet utanför livmodern. Det innebär att induktion av förlossning med förhoppningen att få ett överlevande föl endast övervägs om naturlig förlossning förväntas ske inom några timmar.

Efter fölets fötts blir ofta stoet markant bättre

Eftersom det är svårt att förutspå förlossningen är det oftast bättre att vänta tills förlossningen kommer igång spontant i de fall man bedömer att det är så nära förestående. Om förlossningen ligger längre fram i tiden och stoets fångsmärtor är okontrollerbara, kan förlossningen startas i förtid, men då måste man vara beredd på att förlora fölet. Stoet behandlas med hormonella preparat så att förlossningen startar. Risken för fosterfellägen är betydligt större än vid en normal förlossning, så hela förloppet måste övervakas noggrant. Fölet föds ofta levande men för svag för att överleva mer än ett par dagar, och hur hårt det än känns är vanligen det bästa alternativet att avliva fölet direkt i dessa fall. Risken för komplikationer hos stoet som kvarbliven efterbörd är också betydligt större jämfört med en normal fölning. Stoets fångsymtom förbättras vanligen markant direkt efter att dräktigheten avbrutits och det blir också lättare med vidare medicinering och behandlingsåtgärder.

Ett sto som har fång under dräktigheten blir ofta markant bättre när fölet är fött.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas?

Eftersom fång hos högdräktiga ston är så pass svårbehandlad och kan få så tragiska konsekvenser är det viktigt att inte betäcka ston där risken för fång är uppenbar. Detta gäller till exempel om stoet haft mycket problem med fång tidigare i livet eller har andra sjukdomar som ökar risken för fång. Vidare är det viktigt att stoet hålls i bra hull och kondition såväl innan betäckningen som under dräktigheten och att hovarna sköts på ett bra sätt.

Läs gärna mer om fång hos häst här

Läs mer om fölning

Våra djursjukhus och kliniker är väl förberedda för att hjälpa er med frågor eller vård i de fall det skulle behövas. Läs gärna mer om en av våra stora fölavdelningar och hur du kan förbereda inför fölning.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen