Fång hos häst

Fång är en inflammation i lamellagret som sammanbinder läderhuden med hornkapseln i hoven. Orsaker till detta är oftast en tarmrubbning, en sjukdomsprocess någon annan stans i kroppen eller en hormonstörning. Symtom är skritt med förkortat steg, värme i hovarna, puls över kotan och förflyttning av vikt från framhovarna till bakhovarna. Behandling innebär vila och smärtstillande medicin.

Symtom

Symptom på akut fång:

 • Rörelsestörning- hästen verkar stel, vill inte röra sig, belastar ogärna framhovarna. Svårt att vända på snäv volt
 • Ökad värme i hoven/hovarna i det akuta stadiet
 • Förstärkt digitalpuls
 • Öm för tryck med visitertång över sulan vid tån
 • Dubbelslående steg- sätter ned trakten först

När skall jag kontakta veterinär?

Kontakta veterinär om du misstänker att din häst har fått fång. Fång är en mycket smärtsam sjukdom och de flesta hästar behöver smärtstillande medicin under läkningsprocessen.

Vad orsakar fång?

Forskare över hela världen har i åratal försökt komma fram till varför hästar får fång och vad som händer i kroppen på en häst som får fång. Trots detta vet vi i dag mycket lite om sjukdomen.

Oftast uppträder fång sekundärt till ett sjukdomstillstånd någon annan stans i kroppen än just i hovarna. Dessa sjukdomstillstånd kan delas upp i följande kategorier:

 1. Störning i tarmflora
  Detta är den vanligaste orsaken till fång och uppstår vid tex. förätning av kraftfoder eller kraftigt gräs vilket leder till en feljäsning i grovtarmen vilket i sin tur leder till fång.
 2. Andra sjukdomstillstånd/inflammatoriska processer
  Sjukdomstillstånd så som tarmomvridning, transportsjuka, kvarbliven efterbörd och livmoderinflammation kan göra så att toxiner (gifter) tas upp i blodbanan vilket påverkar blodflödet i hovarna och leder till fång.
 3. Hormonrubbning
  Fång som uppstår hos en häst med ämnesomsättningssjukdomar så som tex. Equine Metabolic Syndrom (EMS) och Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID).
 4. Överbelastning
  Fång som uppstår efter kraftig viktbäring på ett ben pga. hälta på motstående ben eller träning på hårt underlag.
 5. Kortisonbehandling
  Det är relativt ovanligt att fång utlöses efter kortisonbehandling av ett annat sjukdomstillstånd men kan ses efter behandling med höga doser kortison eller långvarig kortisonbehandling.
 6. Okänd orsak
  En häst kan få fång utan att ha någon underliggande sjukdom eller predisponerande faktor.

Vad händer i kroppen?

Vad som händer i hoven i starten av sjukdomsprocessen är inte helt kartlagt men man har sett att cellerna i lamellagret dör och dess fina struktur förstörs. Om sjukdomsprocessen får fortgå börjar hovbenet lossna från hovkapseln.

På grund av böjsenornas dragkraft på hovbenet, då benet belastas med vikt, kan hovbenet börja roteras eller sänkas. Vid en sänkning sjunker hovbenet rakt ner medan det vid en rotation är hovbensspetsen som tippar nedåt. Sjukdomen är mycket smärtsam och drabbar oftast flera hovar även om båda framben är de mest utsatta.

Utredning

 1. Veterinären börjar med att inhämta information från dig om din häst och dess historia. Hur har den mått den senaste tiden? Har den någon annan sjukdom? Hur ser foderstaten ut? Går den ute på gräs? Träning?
 2. Om hästen är i en riskgrupp eller har misstänkta symptom, tas prover för ämnesomsättningssjukdom så som EMS och PPID (se ovan).
 3. Hoven undersöks efter tecken på fång (puls, värme) och visiteras med visitertång.
 4. Ofta räcker det med de här undersökningarna för att ställa diagnosen fång.
 5. Ofta tas även röntgenbilder för att undersöka hovbenets placering i hovkapseln och om det finns tecken på rotation eller sänkning. Bilderna är viktiga för att kunna göra en behandlingsplan samt ge en prognos.

Behandling av fång

 • Om du misstänker att din häst fått fång är det viktigt att den direkt sätts på strikt boxvila.
  • Underlaget i boxen skall vara mjukt, tex. fungerar en tjock spånbädd bra. Då kan hästen själv minska dragkraften i från böjsenorna på hovbenet genom att ”gräva ner tån” i det mjuka underlaget och höja hälen och risken för hovbensrotation minskas.
  • Hästen behöver vila på box fram tills det at den är haltfri utan smärtstillande medicin.
  • Eventuell underliggande orsak behandlas.
 • Ofta skriver veterinären ut smärtstillande medicin, så att hästen kan vara så smärtfri som det går under läkningsprocessen.
 • Ta bort allt kraftfoder och ge endast små mängder energifattigt hö.
  • Var noga med att hästen får rätt mängd smältbart råprotein, vitaminer och mineraler.
  • Ge höet i ett hönät upphöjt från marken för att minska belastningen på framhovarna.
 • Om hästen är nyskodd eller skodd med sula, ta om möjligt av skorna. Gör inga andra förändringar på hovarna i det akuta skedet.
 • Studier har visat att nedkylning av nederdelen av benen tidigt under utvecklandet av fång kan motverka sjukdomsprocessen. Dessutom är kylterapi smärtlindrande. Kallt vatten fungerar bäst.

Undvik att transportera en häst med akut fång då detta kan förvärra symtomen!

Då hästens kliniska symptom är borta och hästen är haltfri är det dags för återbesök. Då tas oftast även nya röntgenbilder för att bedöma hovbenets placering i hovkapseln och se om ytterligare rotation eller sänkning skett. Besök med hovslagare bokas in. Vidare plan för utevistelse och rehabilitering görs.

Prognos

Beror på graden av skada på lamellagret mellan hovkapseln och hovbenet. Ökad grad av rotation och/eller sänkning sett på röntgen medför en sämre prognos. Ofta är även smärtgraden sammankopplad med graden skada på lamellagret och därmed prognosen. Tyngre hästar som drabbas av fång har sämre prognos än lättare. Prognosen anses också sämre om hästen inte svarat på behandling efter 7-10 dagar.

Hur kan jag förebygga att min häst får fång?

 • Var försiktig med kraftfoder och bete på kraftigt gräs för hästar i riskgrupper tex. ponnyraser, överviktiga individer och individer med ämnesomsättningssjukdom så som PPID eller EMS (se ovan).
 • Försiktiga foderbyten.
 • Se till att allt foder håller en god hygienisk kvalité
 • Var försiktig med att låta känsliga hästar beta frostnupet gräs.
 • Noggrann hovvård.
 • Undvik övervikt.
 • Var noggrann med val av underlag, var speciellt försiktig med hård träning på hårda underlag.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen