PPID (fd. Cushings syndrom) hos häst

PPID (Pituitary Pars Intermedia Dysfunction) kallades tidigare för Cushings syndrom hos häst och är en förändring i hypofysen som ger en endokrin (hormonell) sjukdom. Symtom är bland annat nedsatt prestation, trötthet, ändring i kroppsform, regional fettansamling, viktnedgång, utebliven pälsfällning samt fång. Sjukdomen diagnosticeras med ett blodprov. Sjukdomen går att behandla, oftast med god effekt.

 

Förändrad hårrem- kan variera från små ändringar i fällning eller färg i de tidiga stadierna av sjukdomen till en mycket lång lockig päls vid långt fortskriden sjukdom

Symtom

Hästar och ponnyer med PPID kan visa många olika symtom. Dessa orsakas av onormalt höga nivåer av olika hormon i blodet. Studier visar att så mycket som 20% av hästar över 15 år är drabbade.

Symtom på PPID är

  • Fång – återkommande episoder
  • Förändrad hårrem- kan variera från små ändringar i fällning eller färg i de tidiga stadierna av sjukdomen till en mycket lång lockig päls vid långt fortskriden sjukdom
  • Förändrad kroppsbyggnad, hästen blir bukig
  • Muskelförtvining och viktnedgång
  • Onormala fettansamlingar bla. över ögonen
  • Ökat vattenintag samt urinering
  • Trötthet och nedsatt prestation
  • Återkommande infektioner tex. hudinfektioner, hovbölder och bihåleinfektioner

Varför orsakar PPID fång?

PPID är en vanlig orsak till fång. En del studier visar att så mycket som 70% av hästar med fång har PPID som underliggande orsak.

Den exakta kopplingen mellan fång och PPID är okänd och mycket forskning bedrivs på området. Man tror att PPID ökar risken för att utveckla fång eftersom de flesta hästar med PPID har en överdriven insulinrespons (dvs höga insulin nivåer) efter intag av glukos (socker).

Man tror att när en häst med PPID äter gräs med högt socker innehåll, får de höga insulin nivåer i blodet, och dessa höga insulinnivåer i sin tur ger fång. I verkligheten är det dock lite mer komplicerat än såhär och den exakta kopplingen är som sagt okänd.

När skall jag kontakta veterinär?

Kontakta veterinär om du misstänker att din häst har PPID. Pituitary Pars Intermedia Dysfunction kan leda till allvarliga följdsjukdomar så som tex. fång och därför är det viktigt att tidigt upptäcka och behandla sjukdomen.

Vad orsakar PPID?

PPID är en ämnesomsättningssjukdom som orsakas av förändringar i hypofysen. Hypofysen är en liten hormonkörtel som sitter under hjärnan och kontrolleras normalt av en substans som heter dopamin. Hypofysen är kroppens överordnade centrum för hormonproduktion och utsöndrar hormon till blodbanan som styr en rad kroppsfunktioner.

Hästar och ponnyer med PPID producerar inte nog med dopamin som kontrollerar och hämmar hypofysen som i sin tur producerar för mycket hormoner. Ett av de hormoner som det produceras för mycket av är ACTH (Adrenokortikotropt hormon). De höga hormon nivåerna ger de kliniska symtom som ses hos hästar med PPID.

Utredning

PPID diagnosticeras genom blodprov som mäter nivåerna av ACTH. Ibland är ACTH nivåerna normala trots att hästen visar tydliga tecken på PPID. Då kan veterinären ibland välja att ta ett nytt prov några månader senare.

Ibland är resultatet av provet inte helt tydligt positivt eller negativt- utan nivåerna endast är mycket lite förhöjda och hamnar i en sk. ”grå-zon”. Då rekommenderar ofta veterinären att ta ett nytt prov efter 3-6 månader eller göra en annat typ av test sk. TRH stimulationstest.

Ofta mäter även veterinären insulin och glykos nivåer i blodet då detta kan berätta något om vilka risken hästen har att utveckla fång samt prognos.

Behandling av PPID

Samma häst som ovan efter sex månaders behandling med medicin.

PPID behandlas med medicin i tablettformat som ges i munnen. Detta hjälper till att normalisera hormonutsöndringen från hypofysen till blodbanan. De flesta hästar svarar mycket bra på behandlingen och förändringar börjar oftast ses efter 4-12 veckor.

Prognos

De flesta hästar som behandlas med medicin för PPID blir mer eller mindre symptomfria och kan återgå till tidigare användningsområde och nivå. Vid samtidig fång beror prognos för återkomst till arbete på allvarlighetsgrad av fång.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen