Diarré hos häst

Diarré är vanligt förekommande hos hästar. Oftast rör det sig om att avföringen är lösare än normalt men att hästen i övrigt mår ganska bra. Vanliga orsaker till diarré är stress och foderrelaterade orsaker. Ofta krävs miljöförändringar för att komma tillrätta med problemet.

Symtom

Hästens avföring är lösare än normalt och konsistensen kan variera. Ibland kommer det först några normala träckbollar och efter det tunn rinnande avföring. I övrigt är hästen oftast pigg och obesvärad.

Ibland ses även avmagring, vätskesvullnader (ödem) i benen och under magen, hudproblem och dålig päls.

När skall jag kontakta veterinär?

Oftast är diarré ofarligt och går över om man gör ändringar i miljön men mycket kraftig diarré som kommer plötsligt kan bli allvarlig.
Kontakta veterinär om din häst har diarré och samtidigt något av nedanstående symtom:

 • Kraftig vattentunn diarré som varat i över åtta till 12 timmar
 • Hästen har förlorat mycket vätska och verkar uttorkad
 • Nedstämdhet, nedsatt aptit eller andra beteende avvikelser
 • Feber
 • Tecken på kolik
 • Förhöjd puls
 • Tecken på fång

Kontakta även veterinär direkt om du misstänker att din häst fått diarré till följd av medicinering (tex. med smärtstillande medicin eller antibiotika).

Tecken på vätskebrist

 • Hästen har inte urinerat på länge eller avsätter mörk urin
 • Torra munslemhinnor som är mörkare än normalt
 • Om man drar i en hudflik på halsen faller den inte omedelbart tillbaka på plats. Detta test är dock inte lika säkert som de två ovanstående.

Vad orsakar diarré?

Den vanligaste orsaken till diarré är en obalans i hästens tarmflora. Orsaker till detta kan vara foderbyte eller dålig foderkvalité. Vissa hästar är mer känsliga än andra gällande foder. En annan vanlig orsak till lös avföring är stress.

Även intag av sand eller lera kan ge en inflammation i tarmslemhinnan vilket ger lös avföring. Parasiter så som stora och lilla blodmasken kan också ge diarré.

Mer kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar och cancer är ovanligt och fram för allt om hästen i övrigt verkar frisk. En del läkemedel som tex. fenylbutazon kan också vara en orsak.

Utredning

Om din häst mår bra bortsett från den lösa avföringen, kan du först prova hemma med att exkludera allt kraftfoder och endast fodra med hö av god kvalité under en period.

Om avföringen normaliseras kan man utesluta att det rör sig om någon sjukdom i hästen utan det är en miljöförändring som måste till för att hästen skall må bra. Om avföringen inte normaliseras kan du kontakta veterinär som kan hjälpa med att ta reda på vad som är fel.

Veterinären startar oftast med en klinisk undersökning och tar prov för inälvsparasiter om detta inte redan gjorts. Andra delar i utredningen kan vara rektalundersökning, blodprover, bukröntgen, bukultraljud och prov på bukvätskan.

Behandling

Behandlingen beror på underliggande orsak.

 • Hästen sätts oftast över på en diet som endast innehåller hö (dvs. inget kraftfoder, inga tillskott, inget ensilage, inget gräs). Enslige har visat sig vara en vanlig orsak till diarré hos hästar.
 • Om träckproverna visar på inälvsparasiter ges avmaskningsmedel.
 • Man kan prova att behandla med probiotika (levande bakteriekultur som är bra för tarmfloran) som tex. ProEquo.
 • Ibland görs en transplantation av tarmbakterier genom sk. transfaunation (överföring av tarmbakterier från en frisk donator häst till en sjuk häst).
 • Om hästen har sand i tarmen ges psylliumfrö som både hjälper till med att skölja ut sand från tarmen men som också innehåller fibrer som hjälper till att återfå en god sammansättning av bakterier i tarmen.
 • Om hästen visat sig ha en inflammation i tarmen ges ibland kortison/kortikosteroider.

När diarré blir riktigt allvarligt

En annan typ av diarré är då hästen av någon anledning får en kraftig inflammation i grovtarmen, vilket dels stör upptag av vätska men även skadar den naturliga skyddsbarriären som finns mellan tarminnehållet och kroppen.

Toxiner (gifter) från bakterier i tarmen kan nu ta sig ut i blodbanan och kan göra hästen mycket sjuk.  Hästen blir ofta dämpade, får feber och slutar äta. Tillståndet blir ofta mycket allvarligt och hästen behöver ofta vård på ett hästsjukhus.

Har din häst diarré och du är osäker på hur den mår- kontakta då veterinär.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen