Diarré hos häst - akut kolit

Akut kolit är ett tillstånd som ger livshotande diarré och inflammation i hästens tarm. Drabbade hästar blir kraftigt allmänpåverkade med feber och diarré. Akut kolit kan orsakas av omfattande störning i hästens tarmflora, men det finns också några specifikt sjukdomsframkallande bakterier. I de flesta fallen hittar vi dock ingen specifik bakomliggande orsak. 

Akut kolitAkut kolit är ett allvarligt tillstånd hos häst. Symtomen är nedsatt allmäntillstånd, feber, kolik och diarré. 

Orsak till diarré hos häst

Akut kolit innebär en inflammation i hästens grovtarm som initieras av bakterier i tarmfloran. Hästen är en grovtarmsjäsare, vilket innebär att den har miljarder bakterier i sin grovtarm som normalt sett lever i balans och hjälper hästen att spjälka maten. Om denna balans rubbas och skadliga bakterier ökar i antal kan det leda till en negativ spiral där miljön i tarmen snabbt ändras så att mängder av normalt sett goda bakterier dör; vilket i sin tur leder till frisättning av att toxiska bakteriella produkter som skadar tarmslemhinnan och tas upp blodbanorna. En kraftig inflammatorisk reaktion uppstår såväl i lokalt tarmen som systemiskt (sepsis). Den skadade tarmen kan inte ta upp näring och vätska normalt varvid hästen får diarré. 

En specifik orsak till att så pass allvarliga störningar i tarmfloran uppstår kan vara behandling med antibiotika. Hästens tarmflora är känslig för antibiotika och därför kan vi inte använda alla sorters antibiotika till häst. Antibiotikainducerad diarré har bland annat uppstått hos ston vars föl behandlats mot rhodococcer. Stona har då oavsiktligt fått i sig av fölens medicin, kanske genom att de använt samma vattenspann. Stona drabbas eftersom vuxna hästar har en mycket mer utvecklad tarmflora jämfört med fölen.

Det förekommer också specifikt sjukdomsframkallande bakterier som leder till akut colit hos häst. Salmonella och olika typer av Clostridietoxiner kan orsaka samma förlopp med diarré och sepsis. 

Diarré hos hästNär föl behandlas för rhodococcer måste djurägaren vara mycket försiktig så att inte stoet får i sig något av fölets mediciner av misstag eftersom detta kan orsaka akut kolit hos stoet. Mediciner utanför boxen, tvätta av fölets mun och ha munkorg på fölet en stund efter medicinering.  

Symtom på akut kolit

En häst med akut kolit blir mycket sjuk. Den blir påtagligt dämpad, vill inte äta och får feber. Många gånger får hästen koliksymtom, som kan vara kraftiga, i det initiala skedet. Därefter kommer vattentunn diarré. 

När ska jag söka vård hos veterinär?

Akut kolit är livshotande och hästen behöver veterinärvård omgående. Om din häst har symtom på akut kolit med feber, diarré och nedsatt allmäntillstånd bör du också isolera den från övriga hästar, samt isolera besättningen tills vidare eftersom dessa symtom kan vara orsakade av smittsamma sjukdomar som salmonella och ekvint coronavirus

Akut kolit är allvarligt, men som tur är ganska ovanligt. Däremot är det vanligt att hästar har lös träck. Det är alltid ett observandum att hästen har lös träck, och tveka inte att kontakta veterinär ifall du är tveksam till situationens allvarlighetsgrad eftersom förloppet vid akut kolit kan vara så snabbt. 

Vad gör veterinären?

Akut kolit leder snabbt till uttorkning och störningar i hästens metabola funktioner. Det kraftiga inflammatoriska påslaget ökar också risken för komplikationer som septisk fång, och koagulationsstörningar som trombos vid intravenösa kanyler.  

Veterinären undersöker hästen och kan ta blodprover för att kontrollera saker som inflammationsmarkörer, blodprotein, vätske- och elektrolytstatus. Ibland tas prover för specifika sjukdomar som ekvint coronavirus och salmonella. Behandlingen för den enskilda hästen är samma oavsett bakomliggande orsak, så ibland tas prover bara om det finns specifik misstanke, som i de fall flera hästar drabbats. Oavsett provtagning gäller rekommendationerna kring isolering av häst och besättning som för smittsam sjukdom. 
 

Behandling med kramplösande och antiinflammatorisk medicin kan vara aktuell vid akut kolit. 

Behandling

Behandlingen består av att ersätta förluster av vätska och elektrolyter genom intravenöst dropp och sondning. Det kan gå åt stora mängder dropp för att kompensera förlusterna vid diarré hos häst, så behandlingen blir ofta kostsam. Hästen får också ofta inflammationsdämpande och kramplösande mediciner och mediciner som skyddar magsäckens och tarmens slemhinna samt i vissa fall probiotika och diarréhämmande substanser. 

Prognosen för en häst med akut kolit är avvaktande och behandlingen krävande. Beroende på hur dålig hästen är och hur den svarar på initial terapi bedöms prognosen för överlevnad fortlöpande. I de flesta fall blir hästen snabbt bättre, medan i andra fall är tillståndet så pass allvarligt att det inte bedöms möjligt att få hästen frisk igen, och då måste man tyvärr avliva. Akut kolit kan vara svårbedömt då förloppet ibland blir mer långdraget än vad man initialt trodde, komplikationer tillstöter och behandlingskostnaderna stiger. Här kan det ibland vara svårt att dra gränsen, både för veterinären och djurägaren, för när man bör avbryta behandlingen.  En tät och öppen dialog kring prognos och ekonomi är nödvändig. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av akut kolit?

De flesta fall av akut kolit som vi ser har ingen uppenbar orsak. Det är sporadiska fall; en häst i en besättning drabbas plötsligt, men inga andra blir sjuka. I andra fall handlar det om smittsamma sjukdomar som ekvint coronavirus eller salmonella, eller antibiotikainducerad diarré. 

För att minska risken för smitta rekommenderas att alla nyanlända hästar hålls i karantän i minst tre till fyra veckor innan de släpps ihop med övriga hästar. 

Vidare gäller att försöka förhindra att hästarna kommer åt något som kan föra med sig smitta, eller orsaka tarmflorestörning. Gnagare, fåglar och katter kan sprida Salmonella via träcken och de bör inte göra sina behov i närheten av hästarnas foder eller vatten. Just Salmonella smittar mellan djurslag (inklusive människa) så hästar bör inte ha kontakt med några djur som bär på smittan. 

När det gäller antibiotikainducerad kolit handlar det om att inte behandla en häst med antibiotika i onödan, använda godkända preparat med minimal risk, och att iaktta extrem noggrannhet vid behandling av föl mot rhodococcer för att skydda stona. 

En häst med akut kolit måste isoleras eftersom det kan röra sig om smittsam sjukdom. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen