Smittsamma sjukdomar hos häst

Som stall- eller hästägare är det viktigt att känna till vilka smittsamma sjukdomar som förekommer hos häst så att du kan förebygga sjukdom och agera snabbt för att hindra smittspridning om din häst drabbas. Här listar vi de vanligaste smittsamma sjukdomarna och det finns länkar för den som vill veta mer detaljer. 

Smittsamma sjukdomar hos hästSom stallägare är det viktigt att ha en plan för att förhindra att smittsamma sjukdomar sprider sig i besättningen. 

Vilka symtom indikerar smittsam sjukdom på häst? 

Exempel på symtom på smittsam sjukdom är feber, hosta, näsflöde, diarré, hårlösa fläckar i pälsen, vinglighet och kastning av föl. Om du misstänker smittsam sjukdom på din häst bör du omedelbart kontakta veterinär och isolera häst och besättning. Läs gärna mer här.

Vanligt förekommande smittsamma sjukdomar på häst

Nedan nämns några vanliga smittsamma sjukdomar vi ser på häst i Sverige. Det är inte en fullständig lista på alla smittsamma sjukdomar som förekommer och det finns smittsamma sjukdomar i andra länder som vi också måste vara vaksamma för.

Bakterier

•    Rhodococcer orsakar en specifik lunginflammation hos föl som påminner lite om tuberkulos. Det är en långsamt fortskridande sjukdom där fölen smittas som nyfödda men symtomen ses efter några månader. Läs mer om rhodococcer här: Rhodococcus equi | Evidensia

•    Salmonella är en smittsam bakterie som orsakar allvarlig kolit hos häst. Den kan också orsaka sepsis och lunginflammation hos föl. Salmonella kan överföras mellan olika djurslag, inklusive människa. Den är anmälningspliktig och eftersom det är såväl en zoonos som en sjukdom som kan överföras via livsmedel till människa regleras den hårt och vid utbrott tar myndigheterna över hanteringen för att begränsa smittan. Länk till 2024-02 Akut kolit (som ersätter Diarré hos häst | Evidensia)

•    Kvarka och streptokocker Kvarka är en anmälningspliktig sjukdom som orsakar feber och bölder mellan ganascherna. Det är en kontaktsmitta, men kan vara svår att skydda sig emot när man tar in nya hästar i besättningen, eftersom bakterien kan gömma sig i luftsäckarna på hästen flera veckor (månader). Att ha ett karantänstall där nyanlända hästar isoleras 3 veckor minskar betydligt risken att få in smitta. Det är också bra att vaccinera sina hästar om smittrisken bedöms hög. Läs mer om kvarka här.

•    MRSA och ESBL är exempel på resistenta bakterier som förekommer hos häst. De orsakar inte alltid infektion, men i de fall de gör det blir de mer svårbehandlade. MRSA finns främst på slemhinnor och i sår, medan ESBL finns i träcken och sprids via direkt och indirekt kontakt. 

Rhodococcer är en smittsam sjukdom som drabbar föl. 

Virus

•    Herpesvirus EHV-1 och EHV-4 orsakar förkylning men EHV-1 (och i enstaka fall EHV-4) kan även orsaka virusabort och neurologisk sjukdom. Smittan sker genom direkt eller indirekt kontakt, men kan även spridas kortare sträckor i luften via nysningar. Herpesvirus är vanligt förekommande. Herpesvirus kan ligga latent hos hästar och aktiveras i samband med att hästen utsätts för stress. För att minska risken för smitta i besättningen är igen möjligheten att isolera nyanlända hästar en viktig faktor. Plus att inte ha tävlingshästar tillsammans med avelshästar.  EHV-1 är anmälningspliktig. Läs mer om herpesvirus och smittor i stall.

•    Influensa leder till hög feber, hosta och näsflöde hos känsliga individer. Hästar som är vaccinerade får vanligen mildare symtom och det är ett krav med fullgod vaccination hos hästar som tävlas och många stallägaren har samma krav för uppstallning. Influensa är anmälningspliktig. Läs mer här.

•    Andra förkylningsvirus som rhinitvirus, adenovirus och virusarterit drabbar främst unga hästar som inte utvecklat full immunitet än. Läs mer här om förkylning hos unghästar och smittor i stall.

•    Ekvint coronavirus är en sjukdom som diagnosticeras allt oftare som orsak till hög feber, diarré och kolik hos häst. Den är mycket smittsam och vi rekommenderar minst 4 veckors isolering. Läs mer här om ekvint coronavirus och smittor i stall.

•    Rotavirus orsakar mycket smittsam diarré hos föl. Hos väldigt unga föl kan sjukdomen vara livshotande, medan äldre föl kanske bara får diarré utan att bli allmänpåverkade. Länk - planerar skriva artikel om rotavirus senare i år så lägger till länk då.

Svamp

•    Ringorm är en mycket smittsam sjukdom som ger runda hårlösa fläckar i pälsen. Ringorm smittar också människa och andra djur, varför den är speciellt viktig att uppmärksamma. Läs mer om ringorm här.

Parasiter 

Parasiter är smittsamma eftersom de kan överföras mellan individer. De ger ofta inte den typen av symtom att de föranleder isolering av besättningar, men det är ändå väl värt att beakta parasiter som smittsamma och t.ex. hindra stor blodmask från att kontaminera betena. 
 
•    Invärtes parasiter räknas till smittsamma sjukdomar då de överförs mellan individer. För att minska parastittrycket och hindra sjukdom hos dina hästar på grund av parasiter är det viktigt att ha ett bra parasitkontrollarbete i besättningen. När det gäller inackorderningsstall rekommenderar vi att det står med i avtalet att de som har sina hästar där ska följa besättningens parasitkontrollprogram och bekosta nödvändiga träckprov och avmaskning.  Mycket av parasitkontollen handlar mer om att minska smittan i hagarna än att behandla den enskilda individen. Läs gärna mer om parasiter och avmaskning.

•    Ektoparasiter som löss är också smittsamma. Läs mer om löss här.

Smittsamma sjukdomar hos hästRådfråga alltid veterinär om du noterar att din häst visar symtom som skulle kunna tyda på smittsam sjukdom. 

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen