Ringorm hos häst

Ringorm är en hudsjukdom hos hästar som ger runda, torra, hårlösa hudförändringar. Sjukdomen orsakas av en mögelsvamp, så kallad dermatofyt. Ringorm läker oftast ut av sig själv, men då ringorm är mycket smittsamt rekommenderas dock behandling för att påskynda läkning och förhindra smittspridning.

Symtom

  • De första symtomen på ringorm är att huden svullnar, håren reser sig och krustor bildas.
  • Förändringarna ses fram för allt på huvud, hals och bål.
  • Krustorna faller sedan av och ovala eller runda hårlösa partier i varierande storlek med torra hudflagor ses.
  • Oftast visar hästen inga tecken på klåda.

När skall jag kontakta veterinär?

Kontakta veterinär om du misstänker att din häst fått ringorm. Ringorm kan misstänkas på hästar med runda, hårlösa hudförändringar. Ett vanligt ställe för ringorm är i sadeljordsläget. Ofta är det flera hästar i stallet som visar samma symtom.

Eftersom infektionen är mycket smittsam mellan hästar men även kan smitta människor, samt att de flesta tävlingsreglementen restriktioner för tävlande, bör hästar med ringorm behandlas. Preparatet är receptbelagt och skrivs ut av veterinär.

Kontakta veterinär om du misstänker att din häst fått ringorm, då sjukdomen är mycket smittsam.

Vad orsakar ringorm?

Ringorm orsakas av mikroskopiska mögelsvampar, så kallade dermatofyter. På häst är det oftast Trichophyton equinum som orsakar sjukdom, men även  Microsporum equinum och Trichophyton mentagrophytes förekommer.

Svamparna smittar direkt mellan hästar, men även indirekt via människors händer, utrustning och inredning. Svamparna bildar sporer vid infektion. Sporerna kan överleva på utrustning eller i miljön i månader till år och infektera mottagliga individer långt senare.

Foto: SVA

Utredning

Ofta kan man misstänka ringorm genom att höra sjukdomshistorien och se på hästens symtom. För att säkerställa diagnos krävs en svampodling på material från hår, hud och krustor.

Behandling

Ringorm hos hästar läker oftast ut på åtta till tolv veckor, även utan behandling. Eftersom infektionen är mycket smittsam mellan hästar och även kan smitta människor, samt att tävlingsreglementen har restriktioner för tävlande, bör infekterade hästar ändå behandlas för att påskynda läkningen och förhindra smittspridning.

Ringorm behandlas med ett svampdödande medel som skrivs ut på recept av veterinär. Hästen behandlas fyra gånger med tre till fyra dagars intervall. En till två gånger badas hela hästen och därefter appliceras lösningen lokalt på de förändrade hudpartierna.

Isolering och stallrengöring

Hästar med misstänk eller konstaterad ringorm bör isoleras från övriga hästar för att förhindras smittspridning. Isoleringen kan oftast hävas 20 dagar efter första behandlingsdag, under förutsättning att behandlingen varit effektiv och att inga nya fall uppträder.

Symtomfria hästar från stall där ringorm förekommer får tävla under vissa förutsättningar i en del tävlingsreglementen, se

http://www.ridsport.se/Tavling/Smittinfo/Ringorm/

https://www.travsport.se/artikel/smittskyddsregler

Håll god hygien, använd handskar samt tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av infekterade hästar.

Eftersom svampsporer överlever länge i miljön är det viktigt att sanera stall och utrustning i samband med behandling av hästarna efter ett ringormsutbrott. En ordentlig mekanisk rengöring är viktig för att få bort all synlig smuts och därmed huvuddelen av sporerna.

När inredningen torkat efter den mekaniska rengöringen kan ett desinfektionsmedel som är verksamt mot svampar och svampsporer användas. Följ anvisningen på förpackningen.

Rengör utrustning mekaniskt, låt torka och desinficera den därefter. Textilier kan tvättas i 60 grader. Släng utrustning som är svår att rengöra.

Hur kan jag undvika att min häst får ringorm?

  • Det finns i dag i Sverige inget tillgängligt vaccin mot ringorm.
  • Var försiktig med lån av vojlockar, borstar och annan utrustning.
  • Se till att nyanlända hästar till ett stall står i karantän tre veckor innan de kommer i kontakt med befintliga hästar. De flesta infektionssjukdomar hinner bryta ut inom denna tid och smittspridning kan undvikas.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen