Smitta i stallet

I mars är det högaktuellt att gå igenom de smittskyddsrutiner och förebyggande åtgärder man har i stallet för att undvika att få in olika smittor till sina hästar. Men det är också väldigt viktigt att tänka igenom, och ta fram rutiner för vad man ska göra om man får in en smitta i stallet för att minimera antalet hästar som blir sjuka och för att hindra smittan från att spridas till andra stall.

Hur undviker man att få in en smitta till stallet?

 • Vaccinera
  En mycket smittsam sjukdom som går att vaccinera mot är hästinfluensa. Det man ska vara medveten om är att även vaccinerade hästar kan drabbas av hästinfluensa, men risken för sjukdom är mindre och symtomen blir oftast lindrigare hos vaccinerade hästar än hos ovaccinerade. Ovaccinerade hästar har även betydligt längre återhämtningstid.
 • Tänk på hygienen vid tävlingar och träningar
  Att åka med sin häst till ett annat stall, stuteri eller veterinärklinik, eller att låta andra hästar komma till stallet för träning och tävling innebär alltid en risk för att smitta förs in till stallet. Låt inte din häst nosa på någon annan häst, hälsa själv inte på andra hästar, låna inte någon annans hinkar eller krubbor, och undvik att ta in hästen i stallet om det inte är nödvändigt. Åk endast med din häst till stall som du vet inte har någon känd smitta, och låt endast hästar komma till ditt eget stall från andra stall som inte har någon känd smitta.
 • Kläder och skor
  Ha som rutin att byta kläder och skor om man vistas i olika stall. Ställ även krav på besökare till stallet att de ska ha rena kläder och skor på sig.
 • Karantän
  Ha alltid nyanlända hästar i ett separat karantänstall/hage i minst 3 veckor efter ankomst. Det stallet ska inte ha någon kontakt med boxarna som övriga hästar står i. Byt även kläder och skor samt tvätta händerna mellan hantering av hästen i karantän och övriga hästar. Använd även separat utrustning och redskap till hästen i karantän.
 • Hygien
  Se till att det finns goda möjligheter att tvätta händerna i stallet
 • Status på hästarna
  Ta hästarnas temperatur regelbundet.  Börja med att ta hästens temperatur en gång om dagen i en vecka, så att du lär dig vad din hästs normala temp ligger på. Tänk på att ta tempen samma tid på dygnet samt när hästen är lugn, då det kan påverka tempen. Genom att regelbundet fortsätta kontrollera hästarnas temperatur kan man snabbt upptäcka om någon häst har feber.
 • Gruppering
  I möjligaste mån ska olika typer av hästgrupper hållas separat för att undvika smittspridning mellan grupperna. Ha tex dräktiga ston, unghästar och tävlingshästar separerade.

Den senaste tiden har vi sett ett antal utbrott av smittsamma sjukdomar och det är ett bra tillfälle att se över sina rutiner för att minska risken att bli drabbad.

Om en smitta har drabbat stallet:

 • Isolera alltid hästar direkt när en misstanke om en smittsam sjukdom finns för att minimera smittspridningen. Exempel på tecken på smittsam sjukdom är feber (>38,2 grader), näsflöde, diarré, neurologiska symtom och förstorade lymfknutor. Är du det minsta tveksam om din häst kan ha symtom på en smittsam sjukdom – kontakta veterinär. Isolerade hästar ska skötas separat för att undvika att människor för smittan från de sjuka hästarna till de friska. Det innebär att man ska ha separata redskap och separat utrustning till hästarna samt att man byter kläder och skor, eller använder skyddskläder, och tvättar händerna mellan hästgrupperna. Det är självklart allra bäst om separat personal eller en enskild person sköter den eller de sjuka hästarna, men går inte det att uppnå är det bäst att sköta de isolerade hästarna efter de friska hästarna.
 • Kontrollera dagligen de friska hästarna för sjukdomssymtom och temperatur för att snabbt kunna flytta nyinsjuknade hästar till isoleringen.
 • Kontakta veterinär för rådfrågning, undersökning och eventuell behandling av den sjuka hästen. Beroende på vilken sjukdom hästen drabbats av ser behandling, isolering och rengöring efteråt olika ut. Luftburna sjukdomar kräver till exempel en annan typ av isolering än ett infekterad sår gör.
 • Informera besökare och personal om att smitta finns i stallet, och se till att obehöriga inte kommer i kontakt med de sjuka hästarna. I vissa fall kan det även vara aktuellt att stänga stallet.

Att ha möjlighet att gruppera och isolera en eller flera hästar är önskvärt när det gäller såväl att minska risken att få in smittsamma sjukdomar som att begränsa spridningen i besättningen om man ändå har oturen att drabbas.

När hästen är frisk

När en veterinär har friskförklarat hästen och isolerings tiden har gått ut behöver stallet och allt som den sjuka hästen varit i kontakt med under sjuktiden saneras. Det inkluderar redskap, krubbor, hinkar, hästtransport med mera.

När stall och utrustning rengörs är det viktigt att först tvätta bort all synlig smuts. I smutsen kan nämligen smittoämnen gömma sig. Det görs lämpligen mekaniskt med såpvatten eller liknande. Därefter ska allt desinficeras. Det finns en rad olika desinfektionsmedlen på marknaden, och de är verksamma mot olika agens och används på olika sätt. Rådfråga alltid kunnig personal om vad just du behöver och hur det används.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen