Ekvint coronavirus (ECoV-1)

Ekvint corinavirus har de senaste åren seglat upp som en av de vanligaste diagnosticerade orsakerna till feber på häst. Troligen har sjukdomen funnits längre, men vi har inte haft möjlighet att testa för den tidigare. Coronavirus hos häst orsakar hög feber, kolik och diarré och är smittsamt mellan hästar. Det är inte samma virus som orsakar Covid-19 hos människa (SARS-CoV-2), så ingen smittsamhet föreligger mellan människa och häst. 

Ekvint coronavirus (ECoV-1)Coronavirusinfektion hos häst är en mycket smittsam sjukdom som ger feber, kolik och diarré hos hästar framför allt under den kalla årstiden. Viruset finns i träcken från smittade hästar. 

Orsak till Ekvint coronavirus (ECoV-1)

Ekvint coronavirus är ett för häst artspecifikt virus som är smittsamt mellan hästar. Hästens coronavirus har varit känt sedan tidigare, men det är först på senare år det upptäckts hur vanligt det faktiskt är att viruset orsakar sjukdom. 

Ekvint coronavirus har en så kallad fekal-oral smittspridning, vilket innebär att hästar blir sjuka när de får i sig virus från infekterad träck via munnen. Smittan kan föras över via föremål, omgivande miljö och människors händer. Viruset kan utsöndras i träcken i upp till 25 dagar även hos hästar som inte visar kliniska symtom. 

Eftersom många utbrott har varit på gårdar där hästarna inte träffat andra hästar kan det finnas smittvägar som inte är kartlagda än. Andra coronavirus av samma typ kan till exempel ha gnagare eller fladdermöss som reservoarvärdar. Det är inte klarlagt hur länge ekvint coronvirus överlever i miljön. 

Viruset angriper slemhinnan i tarmen och orsakar kraftig inflammation. 

Symtom på Ekvint coronavirus (ECoV-1)

Ekvint coronavirus verkar främst vara en vintersjukdom och de flesta fallen ser vi mellan november och maj. Inkubationstiden är 2 - 3 dygn och sjukdomen är mycket smittsam. Ofta drabbas flera hästar i samma stall och upp till 80% av hästarna kan bli sjuka. Vissa hästar smittas och utsöndrar virus men får inga symtom, men majoriteten blir hängiga och får hög feber (upp till 41 grader C), kolik och lös träck eller diarré. I de flesta fall är symtomen relativt milda och hästen blir frisk utan behandling inom en vecka, men i enstaka fall drabbas hästarna hårdare. I riktigt allvarliga fall kan hästarna få livshotande diarré eller komplikationer i form av blodförgiftning, lunginflammation, tromboflebit (allvarlig infektion och trombos i blodkärl), eller neurologiska symtom. 

Från flera drabbade besättningar finns beskrivet att det kan gå flera veckor, ibland månader, mellan sjukdomsfallen under en säsong. Troligen är det beroende på att vissa hästar bär på viruset utan symtom i upp mot en månad. 

Ekvint coronavirus (ECoV-1)Vissa hästar som smittas med ekvint coronavirus visar inga symtom men sprider smittan med träcken ändå. 

När ska jag söka vård hos veterinären?

Om din häst har feber och kolik eller diarré rekommenderar vi att du kontaktar veterinär direkt. Dels kan den enskilda hästen behöva medicinsk vård, men det är också viktigt att identifiera eventuell sjukdom i så tidigt skede som möjligt för att minska risken för spridning. Förutom att fler hästar då blir sjuka kan ekvint coronavirus, precis som andra smittsamma sjukdomar, orsaka stora ekonomiska förluster på grund av inställd verksamhet. 

Vad gör veterinären?

Om veterinären misstänker ekvint coronavirus tas ett träckprov för PCR-analys av ekvint coronavirus. Ibland måste flera prov tas för att påvisa viruset. Det förekommer besättningar där hästar insjuknat med typiska symtom utan att smittämnet påvisats trots upprepad provtagning. Det är oklart ifall detta är ekvint coronavirus eller något annat hittills oidentifierat smittämne, men isoleringsförfarandena måste vara desamma oavsett. 

Behandling vid Ekvint coronavirus (ECoV-1)

Behandlingen är understödjande och består ofta av antiinflammatorisk medicin, vätska och elektrolyter. Som nämnts ovan tillfrisknar många hästar utan behandling eller efter enklare åtgärder, medan enstaka hästar kräver intensivvård på djursjukhus. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av ekvint coronavirus?

När det gäller smittsamma sjukdomar är det viktigt att ha ett bra tänk för besättningen som helhet. Hästar som kommer nya till besättningen bör isoleras i 3 - 4 veckor innan de släpps ihop med övriga hästar. Detta förfarande minskar risken, men som nämnts ovan förekommer utbrott även i besättningar där ingen kontakt med andra hästar funnits på mycket länge. 
I stallet bör också finnas möjlighet att isolera sjuka hästar och separera grupper av hästar vid behov. 
Det finns inget vaccin mot ekvint coronavirus.  

Om besättningen drabbas

Om ett fall av ekvint coronavirus diagnosticeras rekommenderas att hela anläggningen isoleras och om möjligt isoleras sjuka djur från friska. Byt kläder och skor mellan hästgrupper, dela ingen utrustning och var strikt med handhygienen. Viruset är mycket smittsamt och det kan vara väldigt svårt att stoppa smittspridningen på en anläggning trots alla åtgärder. Smittan finns också ofta kvar under lång tid. 

Isoleringen rekommenderas till dess att alla hästar varit symtomfria i minst 4 veckor. 

Det är okänt hur länge viruset lever i miljön, men eftersom det sprids med träck är en av de viktigaste åtgärderna vid sanering att få bort just träcken. Mocka och skrubba med vanliga desinfektionsmedel. Läs mer om smitta i stallet.

Ekvint coronavirus (ECoV-1)Efter en genomgången infektion med ekvint coronavirus rekommenderas att besättningen isoleras tills alla hästar varit symtomfria minst 4 veckor. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen