Förkylning hos unghästar, symtom och behandling

När unghästarna kommer in från betet eller sätts i träning träffar de ofta nya hästar och därmed nya smittämnen. De flesta unghästar drabbas av förkylning vid några tillfällen. Det finns flera olika sorters virus som orsakar liknande symtom och ibland avlöser det ena viruset det andra så att ägaren upplever att förkylningen blir väldigt utdragen.

Orsak till förlylning hos unghästar

Det finns flera olika sorters virus som orsakar förkylningssymtom på häst. Några av de vanligaste är:
·      Herpesvirus typ 1 och typ 4
·      Influensavirus
·      Rhinitvirus
·      Adenovirus
·      Virusarterit

Unga hästar som inte exponerats tidigare för ett virus är mer känsliga än äldre, delvis immuna individer. Därför ser vi ofta tydliga kliniska symtom på våra unghästar medan vuxna hästar i samma stall inte behöver visa några symtom alls.

Majoriteten av våra hästar vaccineras mot influensa. Vaccination minskar smittspridningen och mildrar symtomen, men influensavaccinet hindrar inte helt infektionen och även vaccinerade individer kan få symtom. Läs mer om smitta i stallet.​

Förkylning hos unghästUnga individer som inte tidigare träffat på virus är mer känsliga för infektion och drabbas hårdare.

Symtom på förkylning hos unghästar

De klassiska symtomen på övre luftvägsinfektion är:
·      Feber
·      Nedsatt aptit
·      Näsflöde som initialt är genomskinligt men senare kan bli vitt/gult
·      Hosta
·      Svullna ben
·      Reaktiva lymfknutor

Förkylning hos unghästar innebär ofta hög feber, över 40 grader, och tydliga symtom för övrigt. Många viroser ger en bifasisk feber; hästen får initialt hög feber som går ner efter ett par dagar för att sedan komma tillbaka i en andra våg. På en unghäst kan febern vara upp till 10 dagar och virus kan finnas kvar i hästens kropp upp till 3 veckor. 

Vissa hästar får diffus prestationsnedsättning efter genomgången infektion. Troligen förekommer det att hästar utvecklar kronisk postviral trötthet med längre tids nedsatt arbetskapacitet, men tillståndet är dåligt definierat och svårt att diagnosticera. 

Även äldre hästar drabbas och kan få ett snabbt övergående, lindrigare förlopp med marginell temperaturstegring som snabbt går över utan andra symtom. Vissa av luftvägsviroserna kan ge andra symtom också. Herpesvirus typ 1 har till exempel en allvarlig neurologisk form och kan även orsaka smittsam abort (virusabort).
 

Förkylning hos unghästarÖvre luftvägsinfektioner ger ofta näsflöde som till en början är klart men efterhand övergår till mer vit- eller gulaktigt.

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om hästen har feber och inte äter och dricker normalt rekommenderar vi att du kontaktar veterinär för rådfrågning. Feber och nedsatt allmäntillstånd kan ha många olika orsaker och vissa behöver medicinsk behandling varför veterinärundersökning inte ska fördröjas.

Vad gör veterinären när en unghäst får en förkylning?

Veterinären gör en allmän klinisk undersökning och lyssnar på hästens lungor.

Förkylningsvirus är vanligen inte speciellt farliga, men det är viktigt med veterinärundersökning också för att utesluta andra sjukdomar. Ibland räcker en allmän klinisk undersökning, men ibland behövs kompletterande diagnostik.

Viruspartiklar påvisas lättast genom ett nässvabbprov som tas i det akuta skedet av sjukdomen. För att utesluta andra sjukdomar kan veterinären till exempel ta blodprov, titta i halsen med endoskop och ta prov för bakteriologisk odling från luftvägarna.

 Symtom på förkylning hästVeterinären lyssnar på hästens lungor för att säkerställa att hästen inte utvecklat sekundär lunginflammation.

Behandling av förkylning hos unghästar

Många virusinfektioner läker av sig själv utan behandling, men det är viktigt att veterinär får följa förloppet då sekundära bakteriella infektioner förekommer. Om hästen blir allmänpåverkad och inte vill äta kan understödjande behandling med febernedsättande och vätskeersättning behövas.

Det viktigaste i behandlingen av unga hästar med övre luftvägsinfektion är nog tålamod! Som nämnt ovan är det inte ovanligt att hästar har feber i upp mot 10 dagar och näsflödet och hostan kan sitta i betydligt längre än så. Det är inte heller ovanligt att unghästar drabbas av flera olika virusinfektioner efter varandra. Symtomen från de olika infektionerna kan överlappa och som ägare är det lätt att tro att det är en infektion som aldrig går över.

Vi rekommenderar alltid att hästar får vila minst en månad efter att symtomen avklingat. Detta är för att minska risken för komplikationer som sekundära bakteriella infektion eller postviral utmattning.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av övre luftvägsviros?

Risken för virusinfektioner minskas om nya hästar placeras i ett karantänstall 3 veckor innan de släpps ihop med övriga hästar i besättningen.

Hästar som har symtom på förkylning bör isoleras så snart som möjligt för att minska spridningen i gruppen. Viruspartiklar kan smitta via små partiklar i luften så för att hindra smittspridning behövs ett separat stall eller utebox/hage med ett avstånd på minst 50 meter till friska hästar. Det är viktigt att använda hårskydd samt separata kläder och utrustning vid arbete med de sjuka hästarna, och att tvätta händerna noggrant mellan grupperna.

Hästar i den friska gruppen tempas dagligen så att eventuellt nya sjukdomsfall upptäcks.

Hela besättningen, alltså även de hästar som inte visat symtom, isoleras från andra besättningar i minst tre veckor efter sista febertopp. Det är viktigt att informera besökare till stallet om smittan och säkerställa att de följer reglerna.

Beroende på besättningens sammansättning och vilken sjukdom som i första hand misstänks löses smittskyddsåtgärderna bäst på olika sätt så rådgör med din veterinär om hur du lämpligen går vidare.

Läs gärna mer om smittskydd här.

Hästar som genomgått övre luftvägsinfektion ska isoleras från andra hästar i minst tre veckor efter att sista hästen haft feber. De ska också vilas minst en månad efter att alla symtom försvunnit för att minska risken för komplikationer och ännu mer långdraget förlopp.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen