Lös träck

Att hästar har problem med lös, oformad träck eller fri fekal vätska är inte helt ovanligt. Ibland är hästen opåverkad av problemet, men eftersom det indikerar obalans i magtarmsystemet är det värt att fundera igenom vilka åtgärder som kan göras för att stabilisera hästens mage. 

Lös träckUnder stallperioden får många hästar problem med lös träck. I artikeln diskuteras vanliga orsaker och lämpliga åtgärder. 

Orsaker till lös träck hos häst

Störningar i tarmfloran: Hästen är en så kallad grovtarmsjäsare, vilket innebär att den är helt beroende av mikroorganismerna som finns i grovtarmen och hjälper till att bryta ner fodret. Det är enorma mängder mikrober som finns i hästens tarm, bortåt 109 mikrober per gram träck. 

Mikroorganismernas huvudsakliga uppgift är att bryta ner fodret till användbara komponenter för hästen. Det finns över 100 olika arter av mikrober i hästens tarm och de har alla olika uppgifter. Vissa utsöndrar enzymer, några bildar vitaminer eller tillverkar aminosyror som är nödvändiga för hästen, medan andra omvandlar stärkelse eller fibrer till fettsyror som tas upp och ger energi. I processen när mikroberna bryter ner fodrets komponenter bildas även gas. Gasen transporteras ut tillsammans med icke nedbrytningsbara slaggprodukter. 

Bakterierna lever i balans med varandra och en av de vanligaste orsakerna till att hästar blir oroliga i magen är att denna balans har rubbats. Ett exempel är om hästen får i sig för mycket stärkelserikt foder varvid de stärkelsespjälkande bakterierna trivs och förökar sig. När dessa bakterier spjälkar stärkelsen bildas mjölksyra vilket sänker pH (surhetsgraden) i tarmen. Andra bakterier får då svårt att överleva och balansen störs och hästen får lös träck. Förändringar i surhetsgraden kan också vara skadligt för tarmslemhinnan och orsaka inflammation, vilket ytterligare förvärrar situationen. 

Sand: I framför allt södra Sverige är sand och jord som hästarna får i sig en vanlig orsak till lös träck. När betena blir sämre drar hästarna upp gräs med rötter varvid sand och jord följer med. En viss mängd sand passerar utan problem genom magtarmkanalen, men om det blir större mängder orsakar det irritation i slemhinnan vilket kan leda till inflammation och i sin tur lös träck. Om sanden sedimenterar finns risk att det successivt ansamlas större mängder varvid sandförstoppning kan uppstå, läs gärna mer om sandförstoppning här.

Parasiter: Ibland är parasiter orsak till lös träck hos hästar. Både blodmask, bandmask och spolmask kan orsaka lös träck hos våra hästar. Det är vanligare att unga eller gamla hästar får problem av parasiter, men det kan vara bakomliggande orsak även hos friska vuxna individer. Parasiterna har specifika livscykler och orsakar lös träck på lite olika sätt, men gemensamt är att de skadar tarmslemhinnan och påverkar nedbrytningen av fodret och näringsupptaget negativt. 

Oro och stress: Det är vanligt att hästar har lös träck när de till exempel kommer till ett nytt ställe, som en tävlingsplats, och är uppenbart uppe i varv. Sker detta vid enstaka tillfällen är det inget problem, men om hästen lever i ett mer konstant tillstånd av stress kan det också orsaka problem med magtarmkanalen och då är det ett betydligt större problem. Lös träck kan bero på oro i samband med omgruppering, stress i hanteringen eller att hästen är otillfredsställd på något sätt. Läs gärna artikeln om hästens välbefinnande för mer diskussion kring detta.

Lös träck hos hästSpeciellt unga hästar får lättare kliniska symtom på grund av invärtes parasiter. 

Symtom på lös träck hos häst

Förutom att hästen har lös, komockeformad träck eller mycket fri fekal vätska kan den även tappa i hull och få matt, glanslös päls. I andra fall är hästen relativt opåverkad av problemet och äter och mår bra som vanligt, men eftersom obalans i tarmfloran kan öka risken för allvarliga problem som diarré och kolik bör man ändå fundera igenom vad som kan göras för att förbättra magtarmhälsan. 

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om din häst har problem med lös träck men mår bra för övrigt kan du i första hand prova justera foder och rutiner enligt rekommendationerna nedan, gärna i samråd med din veterinär. Om hästen däremot tappar i vikt eller inte verkar må bra på något sätt rekommenderar vi att hästen också undersöks av veterinär. Kraftig, plötsligt påkommen diarré kan vara livshotande, så skulle detta inträffa krävs akut veterinärvård. 

Vad gör veterinären om min häst har lös träck och vad kan jag själv göra?

Nedan listas några saker som är lämpligt att gå igenom när en häst har lös träck. Det är bra att konsultera sin veterinär och anlita en foderrådgivare för hjälp:


Gå igenom foderstaten:

1.    Säkerställ att hästen får tillräckligt med fibrer!
Tillräcklig fibermängd är basen för en god magtarmhälsa. Dels bidrar det till en hälsosam tarmflora och dels bidrar det till hästens välbefinnande och mättnadskänsla genom att ät- och tuggtiden tillfredsställs. Större grovfodergiva minskar också hästens benägenhet att dra upp sand och rötter i vinterhagen. 

Vi rekommenderar att hästar får minst 1,5-2 kg torrsubstans grovfoder per 100 kg häst. Det är viktigt att göra en grovfoderanalys och att välja ett grovfoder som passar hästtypen. En lättfödd hobbyhäst ska ha ett grovfoder med lägre energiinnehåll än en galopphäst i träning, annars blir den antingen överviktig eller får problem med magtarmkanalen på grund av för lite fibrer. Läs vår artikel om grovfoderanalys för mer information.

2.    Ge enbart grovfoder

En häst som har orolig mage fungerar ofta bäst på enbart grovfoder, så en av de första åtgärderna är att ta bort allt annat foder. 
De flesta hästar behöver inget kraftfoder om de får ett bra grovfoder i tillräcklig mängd.  Beslutet ifall kraftfoder behövs görs baserat på en foderstatsberäkning med värdena från grovfoderanalysen, och likaså vilken typ av kraftfoder som är lämpligt.  Om hästens energibehov är så stort att den inte orkar äta så mycket grovfoder att det räcker är det ofta bättre med ett kraftfoder som ger energi från fett och fibrer än stärkelse. Många foderföretag har speciella foder för hästar med orolig mage, konsultera din foderrådgivare för specifika rekommendationer. 

3.    Torrt hö istället för hösilage?
Vissa hästar fungerar bättre på torrt hö än hösilage. En vanlig orsak till detta är nog att hästar som fodras med hösilage får för liten fibermängd då många av vana ger samma mängd hösilage som de brukat ge hö och glömmer räkna upp mängden foder då torrsubstanshalten i hösilaget är lägre. Så kontrollera i första hand att fibermängden är tillräcklig innan du byter till torrt hö. Kontrollera också den hygieniska kvaliteteten på hösilaget och tänk på att balstorleken är anpassad till antalet hästar så att det inte står öppet för länge. En annan orsak till att hästar reagerar mer på hösilage kan vara att skillnaden mellan de inplastade balarna i partiet är så pass stor att det blir ett mindre foderbyte varje gång en ny bal öppnas. 

Om du väljer att byta grovfoder är det viktigt att det görs successivt. Ge sedan det nya grovfodret ett par veckor innan du drar några slutsatser om effekten. 

 En av de första faktorerna att titta på om hästen har lös träck är ifall hästen får tillräckligt med fiber. Om hästen lever på sandjord serveras grovfodret dock bäst upplyft från marken.  

Lös träckEn av de första faktorerna att titta på om hästen har lös träck är ifall hästen får tillräckligt med fiber. Om hästen lever på sandjord serveras grovfodret dock bäst upplyft från marken.  

Kontrollera för sand och annat olämpligt som hästen kan få i sig

Gör handsktest för att se ifall hästen har mycket sand i träcken. Ta lite träck och slamma upp i vatten i en plasthandske och häng den sedan med fingrarna nedåt. Efter en stund känner du på fingertopparna ifall det samlats sand där. Är det mycket sand i träcken kan det vara en orsak till hästens oroliga mage och du bör kontakta veterinär för diskussion ifall vidare undersökning med bukröntgen bör göras. Observera att även om det inte finns någon sand i handsken utesluter inte det att hästen har mycket sand sedimenterat i tarmen ändå. Gör gärna handsktestet ett par dagar i rad för att öka säkerheten. 

Kontrollera också hagen för olämpliga växter. Det finns hästar som äter frusna nypon eller vildäpplen vilket kan orsaka en tarmflorestörning. 

Kontrollera för parasiter

Ta träckprov och skicka för analys av parasiter. Säkerställ att du väljer analys som identifierar både lilla och stora blodmasken, bandmask och spolmask. 

Är hästen harmonisk?

Tänk igenom hästens sociala situation. Utsätts den för stress på något sätt, får den möjlighet att uttrycka sina naturliga behov och är den tillfreds med sin livssituation?

Om flera hästar i samma stall visar symtom är det värt att titta på gemensamma faktorer som foder- och vattenhygien och vid behov ta prover för mikrobiologisk analys. 

Undersökning av veterinär

Om ovanstående inte hjälper måste hästen undersökas av veterinär. Veterinären gör en allmänklinisk undersökning och går igenom utfodring och rutiner. Vidare undersökning beror sedan på symtomens karaktär, kliniska fynd och geografisk lokalisation. Det kan bli aktuellt med munundersökning, ytterligare träckprov för parasiter eller röntgen av buken för förekomst av sand. Ibland tas mikrobiologiska träckprover för att se om det finns överväxt av vissa specifika skadliga bakterier. Det går också att ta vävnadsprover (biopsier) från tarmslemhinnan för att utesluta inflammatorisk tarmsjukdom. Vidare är gastroskopi för att diagnosticera eventuella magsår ofta en lämplig undersökning. 

Något enkelt diagnostiskt test som kartlägger hela tarmfloran finns inte, utan diagnosen tarmflorestörning ställs med ledning av kliniska symtom och genom att utesluta andra orsaker.  Sammansättningen av hästens tarmflora är till viss del individuell, och det är tydligt att vissa hästar har en känsligare tarmflora och lättare drabbas av störningar. 

Behandling vid lös träck

Förutom ovanstående justeringar i foderstat och hästens rutiner kan vissa specifika behandlingar bli aktuellt. 

En häst som har orolig mage kan behöva extra vitaminer. Det är också extra viktigt att se till att hästen får i sig tillräckligt med vatten och salt. 

Det finns mängder av pre- och probiotiska produkter, det vill säga produkter som ska gynna hästens mikrobiella tarmflora. Dessa rekommenderas ofta och används mycket men det är inte klarlagt hur bra effekt de verkligen har. I somliga fall kan det säkert hjälpa, men många studier visar motstridiga resultat och det är ofta svårt att få klarhet i innehållet och mängden av de aktiva substanserna i preparaten. I vissa fall har direkt negativa effekter påvisats. 

På senare tid har mycket diskussioner även pågått om transfaunation. Det innebär att träck från en frisk häst slammas upp i vatten och sen ges ett filtrat av detta innehållande en bra balans av bakterier till den sjuka hästen. Metoden har gett bra resultat i samband med olika sjukdomar även på människa och kan komma att användas mer framöver även på häst. I nuläget är det dock ingen rutinbehandling framför allt på grund av svårigheten att säkerställa att donatorn är helt frisk. 

Om någon specifik orsak som parasiter, sand, magsår eller tarminflammation diagnosticeras behandlas dessa specifikt enligt veterinärens ordination. 

Som nämnts ovan finns det vissa hästar som verkar ha en känslig tarmflora och därmed lättare får problem med såväl lös träck som kolik. Det finns tyvärr inget enkelt sätt att lösa detta på, utan det handlar mest om att vara extra noggrann med foderhygienen, fodra med enbart grovfoder, vara noggrann med hästens rutiner och undvika saker som hästen reagerar på. Ofta får hästägaren prova sig fram till vad som fungerar bäst för den enskilda hästen. 

Tarmfloran är olika känslig hos olika hästar. Vissa hästar drabbas lättare av orolig mage, och då måste ägarna vara extra noggranna med foderhygienen och försiktiga vid foderbyte. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen