Grovfoderanalys

Grovfodret är basen i hästens foder och hästägare idag är väl medvetna om grovfodrets betydelse för hästens välmående och hälsa. En näringsmässig grovfoderanalys är det första och helt nödvändiga steget för att sätta ihop en bra foderstat till hästen.

En analys av grovfodrets näringsinnehåll är nödvändig för att kunna sätta ihop en bra foderstat till hästen.

Vi får många frågor från hästägare om kolik och hur risken för kolik kan minskas. Ofta vill hästägaren ha svar på vilka kraftfoder och vilka tillskott som kan minska risken, men svaret är och förblir att ett hygieniskt och näringsmässigt rätt anpassat grovfoder är grunden, och utan en grovfoderanalys kan rekommendationer om kraftfoder eller tillskott inte ges.

De variabler som är viktigast i grovfoderanalysen är torrsubstanshalten (ts), mängden omsättbar energi och mängden smältbart råprotein (smb rp). Vi behöver också täcka hästens behov av vitaminer och mineraler.

Torrsubstans: Torrsubstanshalten mäter helt enkelt hur mycket av fodret som är torr substans och  hur mycket som vatten. Hö har hög ts halt, över 84 %, vilket innebär att av 1 kg hö är minst 0,84 kg ts hö och max 0,16 kg vatten. Höet måste ha så hög ts halt för att det ska gå att lagra utan att mögla. För inplastat vallfoder kan ts halten variera mellan 25 och över 70 %, men den bör ligga kring 45-65 % för att konserveringsprocessen ska bli hygieniskt optimal. När ts halten är högre blir hösilaget mer känsligt för syre och mögelskador och det är viktigt att balarna förvaras och hanteras så att skador i plasten inte uppstår.

Grundregeln är att en häst ska ha minst 1,5-2 kg ts per 100 kg kroppsvikt och dag, Det innebär att en 500 kg häst måste få minst 9-12 kg av ett hö med ts halten 85% eller minst 15-20 kg av ett hösilage med ts halt 50% för att må bra. Hästen behöver denna mängd ts för att få i sig tillräckligt med fibrer och för att ät- och tuggtiden ska bli tillfredsställande. Det är nödvändigt för hästens magtarmkanal såväl som hästens psykiska mående och välbefinnande.

Det är viktigt att hästar får tillräcklig mängd foder varje dag, minst 1,5-2 kg ts per 100 kg kroppsvikt rekommenderas.

Närinsginnehåll: Förutom ts halten behöver vi veta mängden omsättbar energi och smältbart råprotein (smb rp) i grovfodret.

Mängden omsättbar energi är den energi som hästen kan tillgodogöra sig från grovfodret. Mängden omsättbar energi varierar kraftigt i olika grovfoder men ligger oftast mellan 6 och 12,5 MJ per kg ts.

På samma sätt är smb rp de proteiner som hästen kan tillgodogöra sig från grovfodret. Mängden smb rp kan variera också rejält;  från nästan 0 till 200 g / kg ts.

För att grovfodret ska passa till häst är det viktigt att balansen mellan smb rp och mängden omsättbar energi är rätt. Grovfodret bör innehålla omkring 6 g smb rp / MJ för att täcka hästens behov på ett bra sätt.

Grovfoderanalys – vilket grovfoder är bäst?

Vilket grovfoder som passar bäst beror på en rad olika faktorer som hästens ålder och typ, hur hårt den arbetas, utevistelse, samt eventuell dräktighet eller digivning.

En lättfödd häst i lätt arbete fungerar bäst på ett grovfoder där den omsättbara energin och smb rp inte är för högt. Ett grovfoder med 8 MJ/kg ts och 50 g smb rp/kg ts kan fungera utmärkt till en sådan häst då den låga energinivån gör att hästen tillåts äta tillräcklig mängd utan att bli överviktig, samtidigt som proteinnivån är tillräcklig eftersom balansen mellan protein och energi ligger som det ska kring 6 g smb/rp /MJ.

En häst som har svårt att hålla hull och som arbetas hårt eller är dräktig behöver däremot ett foder med mer energi och protein.  Då kan ett grovfoder med 11 MJ/kg ts och 70 g smb rp/kg ts vara mer lämpligt. Även här ligger kvoten mellan smb rp och omsättbar energi strax över 6. En häst med högt näringsbehov kan ha svårt att orka äta tillräckligt av ett foder med lägre energi- och proteininnehåll även om den ges fri tillgång.

Under förutsättning att ovanstående faktorer är beaktade går det att fodra ”efter ögat” och titta på hästens hull, men det är säkrare att beräkna foderstaten. Det finns enkla foderstatsprogram till hjälp som beräknar lämplig mängd grovfoder baserat på aktuella uppgifters om hästens typ, ålder och användning.  Även om foderstaten är beräknad måste man såklart fortfarande hålla koll på hästens hull eftersom det ändå finns variationer hos individer. Det är viktigt att också säkerställa att hästen får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler.

En lättfödd häst som  inte tränas mycket behöver ett foder med lite lägre energi och proteininnehåll för att kunna äta tillräcklig mängd utan att bli överviktig. Balansen mellan protein och energi i fodret måste fortfarande ligga kring 6 g smb rp per MJ.

Risker med att inte göra en grovfoderanalys

Det är relativt vanligt att välja ett sent skördat hö till en lättfödd häst med motiveringen att hästen behöver ett näringsfattigt hö, men det är inte ovanligt att ett sådant hö innehåller relativt hög mängd omsättbar energi samtidigt som det är lågt i smb rp.  Med en sådan utfodring riskerar hästen att antingen bli överviktig eller få för liten mängd foder per dag, samtidigt som den får brist på protein. En sådan häst får också ökad risk för kolik då den inte får i sig tillräckligt med fibrer.  Ett annat vanligt problem är att ge ett foder med för lågt energi- och proteininnehåll till en häst med höga behov och komplettera det med stärkelserika kraftfoder för att få hästen att hålla hullet. En sådan häst får också brist på proteiner samtidigt som risken för kolik ökar när mängden stärkelserikt kraftfoder ökas.

Vad gör jag om grovfodret inte passar min häst?

De flesta hästar klarar sig bra på ett väl anpassat grovfoder och vi vet att risken för kolik ökar hos hästar som får mycket kraftfoder. Så vi bör alltid sträva efter att ha ett grovfoder med rätt balans mellan protein och energi och ett näringsinnehåll som passar hästen, men det går inte alltid att få ihop det perfekt för varje häst i stallet och då kan kraftfoder och tillskott behövas.  För att säkerställa tillfredsställande fibermängd och ättid kan grovfodret kompletteras med halm av god hygienisk kvalitet till de hästar som behöver det och det finns många bra kraftfoder som används för att komplettera grovfodrets näringsinnehåll. Men en grovfoderanalys gällande näring och att säkerställa att hästen får tillräcklig mängd grovfoder är absolut nödvändig innan några råd eller rekommendationer kring tillskott kan ges.

Till en lättfödd häst kan foderstaten drygas ut med halm för att täcka hästens behov av fibrer och förlänga ättiden. Halmen innehåller också näring så om givan blir mer omfattande rekommenderas näringsmässig grovfoderanalys också av halmen.

Fler artiklar, tips och goda råd om häst hittar du på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen