Smittskydd för dräktiga ston

Eftersom smittsamma sjukdomar kan orsaka abort och dödfödda eller svaga föl är det viktigt att skydda de dräktiga stona efter bästa förmåga. Här går vi igenom de viktigaste punkterna för att hindra smittor från att påverka dräktigheten.

För att få ett friskt föl är det viktigt att minimera risken att stoet drabbas av smittsamma sjukdomar under dräktigheten.

Vilka smittsamma sjukdomar kan orsaka abort eller svaga föl?

Vissa smittsamma sjukdomar är direkta orsaker till abort eller födsel av svaga föl. Virusabort (EHV-1) är den vanligaste och mest fruktade. Virusabort orsakar förkylningssymtom, eller ibland inga symtom alls hos vuxna hästar, men dräktiga ston som smittas kan drabbas av abort veckor eller månader efter infektionen. Virusabort kan också ligga latent i stoets kropp och blossa upp på grund av stress, eller oklar anledning, i slutet av dräktigheten. Virusabort smittar även från aborterat foster och fostervätskor.

Det förekommer även andra smittsamma sjukdomar som orsakar abort eller svaga föl, även om de inte direkt angriper livmodern eller fostret. I princip alla sjukdomar som gör att stoet blir allmänpåverkat är en risk för dräktigheten. Det är alltså risk om stoet får hästinfluensa eller kvarka också, även om dessa sjukdomar inte direkt leder till abort. Salmonella och Coronavirus kan ge allvarlig diarré och riskerar också såväl dräktigheten som det nyfödda fölets hälsa.

Parasiter är smittsamma mellan hästar och även om våra vanliga parasiter inte direkt leder till abort försämrar de stoets allmänna hälsa, näringsstatus och immunskydd plus att de ökar risken för kolik hos stoet. Parasitkontroll kan därför också ses som en del av smittskyddet för dräktiga ston.

Smittsamma sjukdomar som virusabort och bakteriella infektion kan leda till födsel av svaga föl som inte överlever.

Vaccinera stoet

Det är viktigt att stoet är väl vaccinerat mot de vanligaste infektionssjukdomarna. I nuläget är det rutin att vaccinera mot influensa och stelkramp och det dräktiga stoet bör ha en påfyllnadsdos ca 1 månad innan fölning för att överföra optimalt skydd till fostret.

Det finns vaccin mot virusabort som ofta ges i 5:e, 7:e och 9:e dräktighetsmånaderna. Detta ger ett visst skydd mot abort, men skyddar inte till 100 %. I perioder har det också varit svårt att få tag på vaccinet.

Vaccin mot kvarka finns nu också snart tillgängligt, men än så länge finns inga rekommendationer om användning på dräktiga ston.

Parasitkontroll

Alla hästar har parasiter och det är extra viktigt att ha en fungerande kontroll på dräktiga ston. Genom analys av träckprov, lämplig avmaskning, mockning av hagar, och genomtänkt användning av rasthagar och beten kan stoets parasitbörda minskas. För fölen är det främst spolmask som bör beaktas.

Läs gärna mer om parasitkontroll här:
Spolmask hos häst 
När ska man avmaska häst?

 

 

Parasiter påverkar såväl det dräktiga stoets som det nyfödda fölets hälsa. Speciellt spolmaskinfektion är viktig att beakta när det gäller föl, och idealiskt är att släppa nyfödda föl i hagar där inga hästar vistats de senaste åren.

Undvik smitta genom att inte träffa andra hästar

Det optimala är att hålla avelsston i separata, små, stabila och trygga grupper. Om det är flera dräktiga ston rekommenderas att de grupperas efter dräktighetens längd, eftersom äldre föl annars lätt kan smitta yngre med diverse sjukdomar. Tryggheten och stabiliteten i gruppen är viktig med tanke på att stress och oro ökar risken för reaktivering av latent infektion med virusabort och påverkar immunförsvaret negativt. Av denna anledning ska även omgrupperingar inom besättningen undvikas.

Om det inte är möjligt att separera dräktiga ston från andra hästar helt får man göra så gott det går. Kanske finns det fler än en stallbyggnad och då kan hästarna delas upp inom besättningen.  När vi talar om luftburna virussjukdomar anges ofta 50 meter som ett tillräckligt säkerhetsavstånd och det gäller även utomhus. För kontaktburna smittor som kvarka och de flesta bakteriella sjukdomar är det nos-noskontakt och smitta genom människor och redskap som ska undvikas.

När det gäller parasitsmitta ska dräktiga ston och nyfödda föl ha så parasitfria beten som möjligt. Optimalt är hagar där det inte gått hästar de närmaste åren innan. Läs mer om smitta i stallet.


Eftersom inga vaccin ger tillräckligt skydd är det bästa sättet att undvika smitta att separera avelsston från andra hästar. Speciellt viktigt är det att separera från hästar som reser mycket för träning och tävling eftersom dessa lätt kan föra med sig smitta hem.

Likaså är unghästar en risk för smitta eftersom de ofta drabbas mycket hårdare av virusinfektioner och därmed utsöndrar mer smittämnen. Dräktiga ston mår bäst av att gå i stabila, trygga grupper utan kontakt med tävlingshästar som kan föra med sig smitta hem från träningar och event.

Karantän för nya hästar

Om det måste komma nya hästar till besättningen är det viktigt att säkerställa att dessa är fullt vaccinerade och inte har varit sjuka de senaste veckorna. De nya hästarna bör hållas isolerade minst 3 veckor innan de får närmare kontakt än 50 meter med besättningens hästar. Inom 3 veckor har de flesta smittsamma sjukdomar visat sig och det ger ett hyfsat skydd mot smitta, men är inte helt säkert.

Läs mer om fölning

Våra djursjukhus och kliniker är väl förberedda för att hjälpa er med frågor eller vård i de fall det skulle behövas. Läs gärna mer om en av våra stora fölavdelningar och hur du kan förbereda inför fölning.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen