Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Spolmask hos häst

Parasitkontroll är ett ständigt aktuellt ämne. De flesta hästägare jobbar med beteshygien, betesplanering, träckprovskontroller och riktad avmaskning. Föl och unghästar har sämre immunitet och är mer känsliga för invärtes parasiter jämfört med vuxna hästar. Spolmask är ett specifikt problem för unghästar och det är lämpligt att kontrollera hur mycket spolmask fölen har även under vintern och avmaska vid behov.

Vit och brun häst som kramas

Om spolmask

Spolmasken är hästens största invärtes parasit. Den är vitaktig, spolformad och blir 10-20 cm lång. Spolmasken lever i hästens tunntarm. Vuxna hästar har bra motståndskraft mot spolmask så det är framförallt föl och unghästar som drabbas av spolmaskinfektion.  De vuxna parasiterna lägger ägg som kommer ut med träcken och smittar bete och hagar. Äggen är väldigt resistenta i miljön och kan överleva flera år i omgivningen. Eftersom parasiten lever och förökar sig i föl och unghästar orsakar den problem främst hos stuterier, men även mindre besättningar med enstaka föl kan får problem.

Fölen får i sig ägg via munnen. Äggen kläcks i tarmen till larver. Dessa vandrar genom tarmväggen, via levern till lungorna där de hostas upp och sväljs igen. Larverna utvecklas sedan i tunntarmen till vuxna maskar. Prepatensperioden, alltså den tid det tar från att hästen får i sig parasitägget tills det finns vuxna maskar i tarmen, är 10-13 veckor.

Blöta hästar i hage

Föl och unghästar är känsliga för spolmaskinfektion och det är lämpligt att ta träckprov och avmaska dem vid behov under vintermånaderna också.

Symtom

De vanligaste symtomen på spolmaskinfektion är dålig tillväxt, dåligt hull, bukighet och ruggig hårrem.  Eftersom spolmaskarna är så stora kan de orsaka obstruktion i tunntarmen med kolik som följd. Både återkommande låggradig kolik och akut, allvarlig kolik som kräver bukoperation förekommer. I samband med att spolmaskens larver tar sig genom lungorna skadar de slemhinnan vilket kan orsaka hosta. Parasitskador i luftvägarna banar också väg för andra luftvägsinfektioner, så vid mycket problem med hosta och luftvägsproblem kan spolmaskinfektion vara en bakomliggande faktor.

Hur förebygger jag spolmaskinfektion på mina unghästar?

Om sto och föl hålls i omgivningar där inga andra föl eller unghästar befunnit sig de senaste åren bör smittrycket vara lågt och risken för spolmaskproblem liten. I större besättningar med uppfödning är det ofta inte praktiskt möjligt att erbjuda helt rena beten utan hästägaren måste göra träckprovskontroller och avmaska. Eftersom det tar 10-13 veckor efter att fölen äter äggen tills maskarna är vuxna och producerar ägg kan föl som är under 12-13 veckor ha mycket spolmask även om träckprovet är negativt. Om smittrycket är högt rekommenderas rutinmässig avmaskning vid 8-10  och 16-18 veckors ålder, men på mindre besättningar är det bättre att ta träckprov vid 12-13 veckors ålder och avmaska vid behov. Larverna är inte känsliga för avmaskningsmedel på samma sätt som vuxna spolmaskar så under sommaren rekommenderas att man avmaskar sina föl individuellt när de är 8-10 respektive 16-18 veckor istället för att ta hela fölgruppen samtidigt. Avmaskar man yngre föl får avmaskningen inte avsedd effekt.

Efter betessäsongen är det bäst att ta individuella träckprov på fölen eftersom såväl blod- som bandmask då också kan orsaka problem och därefter vid behov avmaska hela gruppen samtidigt med ledning av träckprovsresultaten.

Eftersom spolmasken kan orsaka allvarliga och ibland livshotande sjukdom hos unghästar rekommenderar vi att hästägare tar träckprov på sina 1-2 åriga unghästar i januari – februari också och avmaskar vid behov. Träckprov är bra både för att avgöra hur mycket parasiter hästarna bär på, men det är också viktigt att veta vilken typ av parasiter. Spolmasken har viss resistens mot några av våra vanligaste avmaskningsmedel så det är viktigt att välja rätt preparat.

Om ett äldre föl har kraftig spolmaskinfektion och inte avmaskats tidigare är det risk att fölet får akut kolik när många maskar dör samtidigt i samband med avmaskning. I dessa fall kan veterinären behöva behandla med paraffinolja och försiktigare avmaskning för att försöka förhindra problem.

Veterinär rådgör med hästägare

Våra veterinärer hjälper gärna till med rekommendationer kring avmaskning.