Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Specialistdjursjukhuset Strömsholm

Idag: Öppet dygnet runt

Medicinavdelningen

På medicinmottagningen tar vi framförallt emot djur med invärtes problem. De kan till exempel ha hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, tarmproblem och diabetes. Vi tar ofta emot patienter med multipla problem som innefattar flera organsystem. Problemen kan vara såväl akuta som kroniska. Vi fokuserar på livskvalitet för varje individuell patient och vi erbjuder avancerad veterinärvård med många specialister på plats.

Medicinavdelningen består av tre underavdelningar:

Internmedicin, Kardiologi och Onkologi. Vi arbetar också med Radiojodbehandling.

 

Internmedicin

Vårt mål på medicinavdelningen är att kunna erbjuda bokningsbar tid för internmedicinsk utredning inom kort tid, och dessutom vara tillgängliga för konsultation och utredning av patienter med akuta medicinska problem. För att erbjuda bästa möjliga vård och service så jobbar medicinavdelningen mycket nära såväl andra avdelningar på Strömsholm som remitterande veterinärer från andra orter i Skandinavien. Tidsåtgång vid besöket hos oss varierar beroende på vilka diagnostiska undersökningar som behöver ske för ditt djur. Ett besök kan ta en hel dag och ibland finns även behov att fortsätta utredningen påföljande dag.

Kardiologi

Våra veterinärer  är utbildade inom diagnostik och behandling av hjärt-kärlsjukdomar samt är godkända för HCM screening för misstänkt hjärtsjukdom hos katt. Vi använder moderna nya icke-invasiva tekniker för att säkert och snabbt utvärdera hundar och katter med misstänkt hjärtsjukdom.

Onkologi

Här bedrivs en högt specialiserad behandling av hundar och katter med tumörsjukdomar. Vi erbjuder idag avancerad diagnostik, avancerad kirurgisk behandling och flera typer av behandling med cellgifter (cytostatika) som har målet att öka livskvaliteten för hundar och katter med tumörer, både under och efter behandling. Genom en hög kompetens ser vår personal till att ställa en korrekt diagnos och ge en individuell prognos för varje enskild patient. Just nu deltar en av våra veterinärer (Annika Traneus Rowe) i en internationell forskningsstudie där man tittar på olika medicinska behandlingar för juver tumörer hos tikar.

Radiojodbehandling

På Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm har vi valt att göra en så kallad individuellt baserad joddosberäkning för att i möjligaste mån undvika förekomst av kvarstående hypertyreos och minska risken för att slå ut hela sköldkörtelns produktion av hormon efter behandlingen. Det betyder att vi beräknar joddosen för din katt baserad på graden av hypertyreos (T4 blodprov), kliniska symptom och information om hur sköldkörteln är påverkad av sjukdomen. För att vi ska kunna veta detta utför vi alltid en scintigrafisk undersökning innan behandlingen utförs. Det är viktigt att utesluta andra problem, till exempel ett njurproblem eller diabetes mellitus (sockersjuka), innan behandlingen då dessa katter inte lämpar sig alltid för behandling med radioaktivt jod. Eftersom hypertyreos kan maskera en nedsatt njurfunktion rekommenderar vi alltid att behandla katten med antithyroid medicin (Felimazole®) och följa upp njurvärden innan behandlingen med radioaktiv jod startas.

Katter som kommer in till oss för radiojodbehandling är inskrivna på en enskild kattvårdsavdelning med stora burar och plats för  leksaker, filt och egen kattsäng. Vi använder oss av Feliway®, som är en en syntetisk feromonlösning för att skapa en lugn och trygg miljö för din katt.

Vi ser fram emot att få hjälpa din hund eller katt!

Kontakta oss på telefon 0220 – 45800 eller maila till specialistdjursjukhusetstromsholm@evidensia.se och lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig för tidsbokning.

Det är oss ni möter på medicinmottagningen:

André Rowe, Chefveterinär, Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
Annika Tranaeus Rowe, Leg. vet. Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. BVM & S, MRCVS.
Alke Enderle, Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
Ulrika Nordwall, Hjärtveterinär (kardiolog), Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.

Sofia Hanås, Hjärtveterinär (kardiolog), Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Steg 2 Specialist kardiologi

Jenny Eriksson, Leg. veterinär

Ulrica Engsäll, Leg. veterinär

Angelica Johnzon, Leg. veterinär

Sofia Larsson, Leg. veterinär

Sofie Ericzén, Leg.veterinär

Margot Thell, Leg. Djursjukskötare.

Marianne Myrland, Veterinärassistent.

Information inför medicinsk utredning »