Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Hund ont i magen

Hundar med ont i magen är bland de vanligaste besökarna på djurkliniker och djursjukhus. Det finns många olika anledningar till att hundar får ont i magen. Det kan vara mer eller mindre allvarligt.

Hur märker man att hunden har ont i magen?

 • Orolighet och rastlöshet.
 • Hunden kurar ihop sig.
 • Minskad aptit.
 • Viktnedgång.
 • Mycket fisande/gaser i magen.
 • Bubblande mage.
 • Svårt att bajsa.
 • Krökt hållning.

När ska man söka veterinär?

Eftersom magsmärtorna kan ha allvarliga orsaker bör man söka veterinär på ett tidigt stadium. Inga hundar ska behöva gå runt med ont i magen. Om man vet att smärtorna endast beror på något ofarligt hunden fått i sig, att den ätit lite för mycket eller för fort kan man avvakta.

Hund ont i magen orsaker

 • Hunden har ätit för mycket och/eller för fort.
 • Hunden kan ha ätit något olämpligt. Hundar är olika känsliga för vad de får i sig.
 • Foderbyte.
 • En del hundar är känsliga för olika läkemedel.
 • Magkatarr är en vanlig anledning till att hunden får ont i magen. Magkatarr är en inflammation i magsäckens slemhinna. Inflammationen kan ha flera olika orsaker.
 • Förstoppning. Om din hund inte har lyckats bajsa på två dagar ska du uppsöka veterinär.
 • Kräkningar.
 • Diarréer.
 • Allergier.
 • Parasiter. Kraftig spolmaskinfektion kan orsaka magproblem, främst hos valpar.
 • Virusinfektioner. Det finns olika virus som kan orsaka problem och smärtor i magen. Till exempel parvovirus och hundens coronavirus.
 • Problem i magtarmkanalen.
 • Problem med inre organ såsom njurar och lever.
 • Bukspottkörtelinflammation/pankreatit. Pankreatit kan vara akut. Det kan orsaka kraftiga magsmärtor. Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker akut pankreatit. Tillståndet kan övergå till kronisk pankreatit, som även det ger magsmärtor. Orsaken är ofta oklar, men det kan bero på alldeles för högt fettintag.
 • Tumörer i magtrakten.
 • Magomvridning. Vid magomvridning ändrar magsäcken läge och roterar runt sin egen axel. Mat, vatten och gas blir då fast i magsäcken. Det är akut och leder till döden om inte behandling sätts in mycket snabbt. Kontakta veterinär direkt vid misstanke om magomvridning. Förutom magsmärtor är oro, kräkningsförsök, svullen mage och påverkad andning vanliga symtom. Det är vanligast hos större raser.

Vad gör veterinären vid ont i magen hos hundar?

 • Bakgrunden är viktig så djurägaren får svara på frågor om symtom, hur länge problemen pågått och så vidare. Därefter undersöks hunden, vilket inkluderar att veterinären känner igenom buken.
 • Veterinären utför en mag-tarmutredning.
 • Lever, njurar och bukspottkörtel kollas upp. Det görs bland annat med hjälp av blodprover och bilddiagnostik.
 • Avföringsprov tas om man behöver påvisa eventuella parasiter som orsak till magsmärtorna.

Hund ont i magen behandling

Behandlingen som sätts in beror på vad man kommer fram till på undersökningen.