Min hund har ont i magen

Hundar med omagsmärta är bland de vanligaste besökarna på djurkliniker och djursjukhus. Det finns många olika anledningar till att hundar får ont i magen. Det kan vara mer eller mindre allvarligt.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

En hund som har ont i magen kan få minskad aptit.

Symtom

En hund som har ont i magen kan få följande symtom:

 • Orolighet och rastlöshet.
 • Hunden kurar ihop sig.
 • Minskad aptit.
 • Viktnedgång.
 • Mycket gaser i magen.
 • Bubblande mage.
 • Avföringsproblem.
 • Krökt hållning.

När ska man söka veterinär?

Eftersom magsmärtorna kan ha allvarliga orsaker bör man söka veterinär på ett tidigt stadium. Inga hundar ska behöva gå runt med ont i magen. Om man vet att smärtorna endast beror på något ofarligt hunden fått i sig, att den ätit lite för mycket eller för fort kan man avvakta.

Orsaker

 • Hunden har ätit för mycket och/eller för fort.
 • Hunden kan ha ätit något olämpligt. Hundar är olika känsliga för vad de får i sig.
 • Foderbyte.
 • En del hundar är känsliga för olika läkemedel.
 • Magkatarr är en vanlig anledning till att hunden får ont i magen. Magkatarr är en inflammation i magsäckens slemhinna. Inflammationen kan ha flera olika orsaker.
 • Förstoppning. Om din hund inte haft avföring på två dagar ska du uppsöka veterinär.
 • Kräkningar.
 • Diarréer.
 • Allergier.
 • Parasiter. Kraftig spolmaskinfektion kan orsaka magproblem, främst hos valpar.
 • Virusinfektioner. Det finns olika virus som kan orsaka problem och smärtor i magen. Till exempel parvovirus och hundens coronavirus.
 • Problem i magtarmkanalen.
 • Problem med inre organ såsom njurar och lever.
 • Bukspottkörtelinflammation/pankreatit. Pankreatit kan vara akut och kan orsaka kraftiga magsmärtor. Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker akut pankreatit. Tillståndet kan övergå till kronisk pankreatit, som även det ger magsmärtor. Orsaken är ofta oklar, men det kan bero på alldeles för högt fettintag.
 • Tumörer i magtrakten.
 • Magomvridning. Vid magomvridning ändrar magsäcken läge och roterar runt sin egen axel. Mat, vatten och gas ansamlas i magsäcken. Det är mycket akut och leder till döden om inte behandling sätts in mycket snabbt. Kontakta veterinär direkt vid misstanke om magomvridning. Förutom magsmärtor är oro, kräkningsförsök, svullen mage och påverkad andning vanliga symtom. Det är vanligast hos större raser.

Vad gör veterinären när hunden har ont i magen?

 • Bakgrunden är viktig så djurägaren får svara på frågor om symtom, hur länge problemen pågått och så vidare. 
 • Lever, njurar och bukspottkörtel kontrolleras. Det görs bland annat med hjälp av blodprover och bilddiagnostik som ultraljudsundersökning.
 • Avföringsprov tas om man misstänker eventuella parasiter som orsak till magsmärtorna.

Behandling

Behandlingen som sätts in beror på vad man kommer fram till vid undersökningen. Vid återkommande prolem kan hunden behöva genomgå en mag-tarmutredning. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen