Höftledsdysplasi hund

Höftledsdysplasi (HD) är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Åkomman är ärftlig men även miljöfaktorer påverkar risken för att en hund ska utveckla höftledsdysplasi. Hundar med höftledsdysplasi får med stor sannolikhet artros senare i livet. Artros/osteoartrit är den vanligaste ortopediska sjukdomen hos våra hundar.

Höftledsdysplasi hund symtom

Det är väldigt individuellt hur kraftiga symtom hundar får av höftledsdysplasi. Hundar som på röntgen visar lindrig dysplasi kan ha mycket ont och hundar som på röntgen har kraftig dysplasi kan vara symtomfria. Symtom på höftledsdysplasi och artros:

 • Långsam gång.
 • Minskad lust att hoppa och leka.
 • Stelhet, särskilt efter vila.
 • Svårt att ställa sig upp.
 • Smärta, som ibland kan bli värre efter ansträngning.
 • Hälta, kan dock vara svårt att se på hundar som drabbats i båda höfterna.
 • Ovilja att röra sig.
 • Subluxation av höftled – leden är överrörlig och kan hamna ur position. Den brukar glida tillbaka i rätt läge av sig själv.
 • Ändrade rörelsemönster då hunden försöker undvika smärta genom att röra sig så att höftlederna avlastas, till exempel en vickande gångstil där bakkroppen svajar fram och tillbaka.
 • Hanhundar kan sluta kissa åt ena hållet för att slippa lyfta på det ben där den har ont i höften.
 • Tvekan att hoppa in i bil.
 • Undviker trappor eller går saktare i dem.
 • Nedstämdhet.

Små hundar har oftast mindre problem av höftledsdysplasi än stora och tunga hundar.

Om din hund har något eller några av dessa symtom bör du låta den undersökas av veterinär.

Vad orsakar höftledsdysplasi?

Höftleden består av lårbenshuvud/höftledskula och höftledsskål. Leden kopplar samman hundens bäcken med dess bakben.

Vid höftledsdysplasi (HD) utvecklas höftleden felaktigt. Det är en vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Orsaken kan vara att drabbade hundars ledband är slappa, vilket gör att höftkulan inte hålls på plats som den ska. Rubbningen sker under hundens uppväxttid och gör att höftledskulan inte passar in i höftledsskålen på rätt sätt. Hela leden blir då slapp och instabil.

Höftledsdysplasi brukar leda till förslitning i brosket i höftleden vilket innebär att benytor friläggs. Som resultat kompenserar kroppen med att bygga på mer ben för att minska rörligheten och därmed smärtan när benen gnids mot varandra. Benpålagringarna brukar öka med åldern.

Arv och miljö

 • Höftledsdysplasi är ärftligt men även miljöfaktorer påverkar hur dysplasin utvecklas hos våra hundar.
 • Övervikt och felaktigt näringsintag kan förvärra höftlesdysplasi.
 • Sjukdomen är vanligare bland stora raser än små.
 • Även hundar med friska höftleder kan få avkommor som utvecklar höftledsdysplasi.

Avelsprogram

Man försöker minska förekomsten av höftledsdysplasi hos våra hundar genom regler vid avel. För flera raser är det obligatoriskt att utföra en höftledsröntgen för att få använda hunden i avel. Om de därefter kan användas i avel beror på vilken grad av höftledsstatus de har.

Höftledsstatus graderas efter den internationella kennelfederationens (Fédération Cynologique Internationale) normer enligt denna skala:

 • A normala höftleder grad A
 • B normala höftleder grad B
 • C lindrig dysplasi
 • D måttlig dysplasi
 • E höggradig dysplasi

Läs om detta hos SKK.

Höftledsdysplasi brukar leda till förslitning i brosket i höftleden och sedan till benpålagringar, så kallad artros. Pålagringarna brukar öka med åldern.

Vad kan man göra för att förebygga symtom från höftledsdysplasi

 • Om du har en stor hund är det en bra idé att röntga dess höfter även om den inte ska få valpar. Dels kan man då sätta in åtgärder för att bromsa utvecklingen av följdproblem på grund av dysplasin. Dels är det värdefullt vid avel på släktingar till din hund.
 • Överhuvudtaget är en tidig diagnos bra så att man kan anpassa träning och kost i god tid för att förebygga symtom.
 • Hundar med konstaterad dysplasi kan med hjälp av rätt träning och kost leva ett bra liv.
 • Övervikt ska undvikas i hela hundens liv.
 • Valpar och unga hundar ska tränas så att muskler och kondition byggs upp i lagom takt.

Vad gör veterinären?

Hos veterinären görs en allmänundersökning och hunden röntgas. Ibland utförs datortomografi.

När hundens skelett är färdigbildat kan man bedöma höftlederna med röntgen. När det sker beror på vilken ras det gäller. Det varierar mellan 1 års ålder och 1,5 års ålder, ju större ras desto senare bör man röntga höfterna.

Höftledsdysplasi - behandling

Symtom av höftledsdysplasi och artros kan inte vilas bort. Med rätt träning kan man däremot hjälpa hunden att bygga upp muskler som avlastar leden och minskar slitaget på densamma. Det hjälper hunden att minska besvär av dysplasi och/eller artros och skjuter också ofta upp symtom som kunde drabbat hunden tidigare utan träning.

Är den drabbade hunden överviktig är det viktigt att råda bot på det med rätt kost och träning. Stora tunga hundar lider oftast mer av dysplasi än hundar med normalt hull.

På flera djursjukhus och kliniker finns rehabiliteringsavdelningar med bra redskap för att träna en hund med höftledsdysplasi eller rehabilitera en hund som opererats för höftledsdysplasi.

Till exempel är sjukgymnastik, vattenlöpband, stabilitetsträning, simträning och stretching bra för hundar med HD och för hundar som opererats för HD.

Höftledsdysplasi och pålagringar i leden kan man tyvärr inte bota med mediciner, men med smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner kan man minska hundens lidande.

Det finns olika kosttillskott och foder som kan hjälpa hundar med ledproblem att må bättre. De brukar antingen fungera antiinflammatoriskt eller påverka ledvätskans smörjande förmåga. Fråga i din veterinärbutik.

Höftledsdysplasi hund - operation

Med tanke på hur många hundar som har HD är det mycket få hundar som opereras, men om medicinsk behandling inte fungerar och hunden fortfarande är relativt ung kan man överväga det.

På riktigt små hundraser kan man avlägsna höftledskulan helt, så kallad kaputresektion. Efter ett sådant ingrepp behövs omfattande rehabilitering. Hunden behöver lära sig att gå på ett nytt sätt.

Det vanligaste är dock att man sätter in en höftledsprotes. Även här krävs lång och noggrann rehabilitering. Det är ett stort ingrepp och hunden måste vara frisk i övrigt.

Med bra träning och rätt behandling kan många hundar med höftledsdysplasi leva ett bra liv utan smärta.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen