Artros hos hund – det finns lindrande behandling

Artros (även benämnt osteoartrit/OA) hos hund är vanligt. I studier rapporteras att en femtedel av alla hundar drabbas. Sjukdomsprocessär progressiv men med rätt livsstil och behandling kan de flesta hundar med artros få mindre smärta och bättre livskvalitet. Som hundägare ska du ge akt på förändringar i din hunds beteende då det kan vara tecken på begynnande eller tilltagande smärta.  
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Så påverkas hunden av artros

Symtomen kan leda till att hunden kan ändra beteende och exempelvis visa irritation mot människor och andra hundar. En del hundar drar sig mer undan, medan andra kan verka mer tillgivna och kontaktsökande. Symtomen kommer oftast smygande och har en tendens att öka med tiden. Vädret kan påverka smärtan, en del blir sämre i kallt och fuktigt väder.

Vad beror artros hos hund på?

I en led där ledytorna inte passar ihop eller där det finns instabilitet eller skador i ledytan, skapas en onormal belastning på ledbrosk och ledkapsel. Det sätter i gång en inflammationsprocess i leden som ger ökad mängd ledvätska, svullnad, smärta och hälta. Om inflammationen fortsätter börjar ledbrosket brytas ner, och kan i värsta fall försvinna helt. Läs mer om vad artros är här.

Primär artros

Artros hos hund kan vara primär och drabbar då leder som från början varit helt normala men utsatts för påfrestning över tid, exempelvis övervikt, hårt arbete mm. Denna typ ses oftast hos äldre hundar och är vanligast i viktbärande leder som armbågsleder, höftleder, knäleder och hasleder.

Sekundär artros

Sekundär artros uppstår i leder som från början varit instabila och inte klarar normal belastning. Den vanligaste orsaken till sekundär artros är medfödda problem eller tillväxtrubbningar, till exempel armbågsledsdysplasi, höftledsdysplasi, osteochondros eller patellaluxation. När ledytorna inte passar riktigt ihop belastas ledbrosket onormalt och förslits. Nednötningen av ledbrosket kan ske gradvis men även helt akuta skador kan uppkomma - till exempel om hunden gör häftiga rörelser i samband med lek. Sekundära artrossymtom kan även uppkomma hos hundar som fötts med helt normala leder men råkat ut för traumatiska skador som korsbandsruptur, ledinfektioner eller tidigare frakturer.  

Vid artros kan brosket i leden till slut försvinna helt där belastningen är som störst.

Att förebygga artros hos hund

Det finns mycket du själv kan göra för att förebygga artros. Det viktigaste att tänka på är hundens vikt och kondition. Också om din hund fått diagnosen artros kan du göra mycket för att motverka symtomen.

En hund med god muskelmassa och som är i god kondition har bättre förutsättningar att undvika ledproblem, framför allt tack vare stabila rörelser och bra stöd runt lederna. Övervikt ger en onödigt stor belastning på lederna och medför en ökad risk att utveckla artros. Om din hund har fått diagnosen artros/osteoartrit finns det mycket du kan göra själv hemma med olika övningar och träningsmoment liksom med massage och stretching.

Medicinering

Rådgör med din veterinär och kompetent rehabiliteringspersonal. Fysisk aktivitet, god kondition och bra muskelmassa skapar de bästa förutsättningarna för att motverka symtomen vid artros. Överviktiga hundar måste bantas till normal vikt, och regelbunden fysisk aktivitet varje dag är viktig. Det går inte att vila bort artros. I samarbete med din veterinär/fysioterapeut får du råd om ett lämpligt motionsprogram och kostprogram för din hund.

När söker jag hjälp?

 • Om hunden är stel när den vaknar på morgonen.
 • Om hunden har en hälta som kommer och går.
 • När din hund är mindre intresserad av långpromenaden.
 • Din hund har svårt att komma till ro om natten.
 • Om din hund uppvisar stelhet och/eller hälta på ett eller flera ben efter vila, 
 • Om hunden har fått ett ändrat rörelsemönster.
 • Din hund har svullna och varma leder.

Stämmer flera av symtomen ovan kan det vara tecken på artros i en eller flera leder.

Vad gör veterinären?

Om du misstänker att din hund har drabbats av artros är det viktigt att låta en veterinär undersöka den för att ställa diagnos. Ofta är behandlingen mycket lyckosam och de flesta patienterna blir mycket bättre och kan leva ett aktivt liv utan smärta.

Så här går undersökningen till

 1. Veterinären undersöker hunden och känner igenom skelett, leder, muskulatur och andra mjukdelar samt gör en bedömning av hundens rörelsemönster. Artros karakteriseras av ledsmärta, inskränkt ledrörlighet, ledfyllnad och en varierande grad av inflammation och hälta.
 2. En detaljerad ortopedisk undersökning utförs för att fastslå vilken eller vilka leder som orsakar hundens smärta.
 3. Med hjälp av röntgen bedöms ledens utformning och grad av artros. Din hund får lugnande medel för bästa bildkvalitet.
 4. Allt oftare används datortomografi för undersökning av leder och ryggar, särskilt i de fall röntgen inte ger tillräcklig information. Till skillnad från röntgen får man här en tredimensionell bild av leder och skelett.

Behandling

Grunden är att bryta den onda cirkeln med mindre rörelse och mer smärta. Ofta behöver hunden hjälp på en rehabiliteringsanläggning för att ändra sina rörelsemönster och lösa upp de smärtsamma spänningarna. Rehabiliteringsträningen syftar till att förhindra stelhet och återställa rörligheten i stela leder och muskler. Flera tekniker används - allt från massage, stretching och vattenträning till akupunktur och elektroterapi. Rehabiliteringsträning har ofta goda resultat - särskilt i kombination med övrig behandling:

 • Antiinflammatoriska och smärtstillande mediciner ordineras ofta och utifrån behov, under smärtsamma perioder eller kontinuerligt.
 • Medicinsk behandling med injektion direkt i leder har relativt kort effekt, upprepade behandlingar är omdiskuterat.
 • Injektion med ett läkemedel (monoklonala antikroppar) som effektivt kan lindra smärta asscocierad med artros/OA används alltmer. Preparatet injiceras under huden och behandlingen upprepas en gång per månad.
 • Använd de kosttillskott som din veterinär rekommenderar. Det finns även särskilda hundfoder som innehåller kosttillskotten

Operation

Titthålsoperation utförs ofta vid tillväxtrubbningar i lederna för att förebygga artros. Om artrosen är långt gången kan det i vissa fall vara aktuellt med steloperation av leden. Vid grav höftledsartros är protes ett alternativ. Proteser för armbågsled och knäled är under utveckling.

Artroskopi, titthålskirurgi på en armbågsled.

Få hjälp

Du kan hitta din närmaste Evidensiaklinik och boka tid för rådgivning eller undersökning. Du kan också diskutera och få hjälp av någon av våra onlineveterinärer genom att boka ett videomöte.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen