Vad är artros?

Vad är artros? Artros, som på fackspråk även benämns osteoartrit, är en kronisk och progressiv ledsjukdom. Artros karakteriseras av ledsmärta, inskränkt ledrörlighet, ledfyllnad och en varierande grad av inflammation och hälta.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Den normala leden

En normal led hos hund består av ledkapsel, ligament, ledbrosk och ledvätska. Leden är omgiven av senor och muskler. Ledkapseln omsluter de rörliga delarna i leden och är fylld med ledvätska som fungerar som friktionsdämpande smörjmedel. Ledvätskan förser även det stötdämpande och elastiska ledbrosket med näringsämnen. 

Vad händer när artros/osteoartit utvecklas?

En led som av olika orsaker utvecklar artros - det kan vara primär artros som uppstår i en från början helt normal led, eller sekundär artros som ett resultat av medfödda eller förvärvade ledsjukdomar. Oavsett orsaken kommer kroppen att försöka kompensera på olika sätt för att minska smärta och obehag. 

När ledbrosket utsätts för onormal belastning svarar kroppen med att sätta igång en inflammation. Inflammationen är kroppens eget sätt att försöka reparera en skada, men denna process leder också till en ond cirkel. Ledvätskan blir tunnare och surare och börjar slita på ledbrosket, smörjer leden sämre och ger inte brosket lika mycket näring som tidigare. Ledbrosket slits successivt och kan leda till att benytan friläggs vilket orsakar smärta. Benpålagringar bildas vilket är ett sätt för kroppen att kompensera med ett minskat rörelseomfång. 
  • En del av kroppens försvarsmekanism är att försöka begränsa rörelserna för att minska smärtan. Då bildas mer bindvävnad i ledkapseln och leden blir stelare. Ledens rörelseomfång minskar. 
  • Kroppen bildar också benpålagringar runt leden, för att reducera ledens rörelseomfång.
  • Framför allt kommer ledbrosket att förlora sina egenskaper. Ytan som normalt är jämn och glatt blir uppruggad, och den normala elasticiteten försvinner.
  • Brosket kan till slut försvinna helt där belastningen är som störst.
Smärtan från en led gör att hunden ändrar rörelsemönster för att undvika att röra leden. I sin tur kan detta leda till förändrad muskulatur och överbealstning av andra leder vilket ytterligare minskar rörelseomfånget och leder till smärta. Muskelsmärtan kan ibland vara mer besvärande för hunden än själva ledsmärtan. 

Läs mer om artros här »


 
Det finns lindrande behandlingar mot artros.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen