Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Skendräktig hund

En skendräktig hund påverkas av hormoner som gör att hon tror att hon är dräktig trots att hon inte är det. Hon tror att hon ska få valpar och visar tecken på dräktighet. Det är en ganska stor del av alla oparade tikar som visar tecken på skendräktighet och det händer inom alla raser. Man vet inte varför vissa tikar drabbas mer och andra inte alls.

Tecken, symtom på skendräktighet

En del tikar får väldigt lindriga symtom. Hos andra skiljer sig inte tecknen på skendräktighet alls från de som en dräktig hund uppvisar. Tecknen är både fysiska och psykiska. Fysiska/synliga tecken brukar uppstå 1-2 månader efter löpet.

 • Minskad aptit. En del tikar vill inte äta alls.
 • Andra får ökad aptit och går upp i vikt.
 • Håglöshet och nedstämdhet.
 • Ovilja till arbete/träning.
 • Orolighet, nervositet.
 • Gnällighet.
 • Rastlöshet.
 • Juvren kan svullna upp. Förstorade mjölkkörtlar.
 • Mjölk eller ett tunt sekret kan komma ur juvren.
 • Många tikar slickar sig själva på juvret och stimulerar till mjölkbildning.
 • Tiken bäddar och ordnar som ett bo för de valpar hon tror ska komma.
 • En del tikar behandlar mjukisdjur, leksaker eller till och med skor som valpar. Placerar dem i sin bädd och vaktar dem.
 • Ökad aggressivitet förekommer.

Blir tiken kraftigt påverkad kan det bli jobbigt både för henne och hundägaren. Att ta hand om en orolig, nedstämd hund är ju inte alltid helt lätt. Kontakta veterinär om ni är oroliga för hundens tillstånd.

Skendräktig hund hur länge?

Skendräktigheten pågår oftast under cirka två månader, det vill säga lika länge som en hunds dräktighet.

Kan man motverka/lindra skendräktighet?

Skendräktighet går alltid över efter några veckor. Sen återkommer den vanligtvis efter nästa löp, såvida tiken inte paras. Skendräktighet är jobbigt för många tikar och det kan vara bra att försöka lindra symtomen.

 • Det kan hjälpa att plocka bort låtsasvalpar.
 • En del tikar får stor aptit vid skendräktighet. För att motverka att de går upp i vikt är det förstås viktigt att inte öka matransonen bara för att tiken tigger och ber om det. Kanske behövs ett kalorisnålt foder.
 • Andra tikar tappar aptiten och kan behöva stimuleras att äta. Se till att de får i sig vatten!
 • Försök att motionera som vanligt, eller mer, även om den skendräktiga tiken är motvillig till det.
 • Bry dig om din skendräktiga tik extra mycket och sysselsätt henne så hon får annat att tänka på. Att motionera annorlunda än man brukar, till exempel gå två promenader direkt efter varandra, kan också distrahera tiken och få henne att tänka på annat än valpar.
 • Om man brukar träna med tiken, till exempel agility, märker man ofta vid skendräktighet att hon blir ofokuserad. Fortsätt gärna träningen ändå, men sänk kraven.
 • Om tiken slickar väldigt mycket på sina juver kan man behöva sätta på en tratt. Slickande stimulerar mjölkproduktion och det vill man undvika.

Skendräktig hund undersökning och medicinsk behandling

En tik måste alltid undersökas innan eventuell medicinering sätts in. Bland annat för att utesluta att det är livmoderinflammation tiken drabbats av. Vid undersökningen får djurägaren svara på frågor om tidpunkt för senaste löp och om hundens beteende. Med röntgen kan man försöka utesluta dräktighet eller livmoderinflammation som orsak till symtomen. Även blodprover kan behövas.

Om tiken är mycket påverkad av sin skendräktighet skriver veterinären ibland ut en receptbelagd medicin som hämmar mjölkproduktion och skendräktighet.

Möjliga biverkningar av denna medicin är dock slöhet, tappad matlust och ibland kräkningar. Man får väga fördelarna mot nackdelarna.

Medicinen kan kan orsaka abort/missfall om den ges under dräktighet.

Kombinera gärna medicineringen med ovanstående råd om hur man kan lindra/motverka skendräktighet.

Kastrering av tik

Om man vet att man inte ska ta valpar på sin tik kan det vara bra att kastrera henne. Då slipper man alla problem med löp och skendräktighet.

Varför blir hunden skendräktig?

En tiks höglöp, tiden när tiken har ägglossning och kan bli dräktig, varar i cirka en vecka. Har äggen befruktats är hon dräktig i drygt 60 dagar. Har hon inte parats, eller om parningen inte lyckades, blir hon skendräktig. Hormonerna i tikens kropp är alltså så gott som desamma oavsett om hon är parad eller inte och därför beter sig tiken som att hon var dräktig. Hormonerna gör att tiken tror att hon är dräktig och hon förbereder sig därför på att få valpar.
Till skillnad från katter löper tikar utan att vara bundna till årets säsonger. De brukar löpa med ca 7 månaders mellanrum.

Finns det någon nytta med skendräktigheten?

För våra tamhundar fyller inte en skendräktighet någon funktion. Det gör den däremot bland vargar. I flockar med vargar är det bara en tik, ledartiken, som får valpar. En del av de underordnade tikarna i vargflocken blir skendräktiga. Om något skulle hända med ledartiken kan de ta hand om valparna och ge dem di så att de klarar sig. Det är möjligt tack vare de hormoner som finns i tikarnas kroppar efter löpet och som gör att de får mjölkproduktion även om de inte är dräktiga.

Tiken som amma

Om man har en skendräktig tik med mycket mjölkproduktion kan man ibland hjälpa andra med valpar vars mamma gått bort, eller tikar som stöter bort sina valpar av någon anledning.

Sjukdomar i samband med skendräktighet

Det finns sjukdomar som kan uppstå i samband med skendräktighet. En av dem, livmoderinflammation, ger dessutom delvis samma symtom.

Livmoderinflammation
En del av tecknen på skendräktighet är samma som symtom på livmoderinflammation. Var uppmärksam på ökad törst och urinering, smärta i buken, diarré, flytningar från slidmynningen efter avslutat löp och feber. Uppsök veterinär vid misstanke om livmoderinflammation.

Juverinflammation
Att tiken får mjölkproduktion kan ibland leda till problem. Mjölk i juvren som tiken inte blir av med blir stående och ifall det kommer in bakterier kan det leda till infektion och inflammation i juvren. Symtom på det är röda, svullna och irriterade juver. Juvren kan också kännas varma och tiken kan bli febrig och inte vilja äta. Kontakta veterinär vid misstanke om juverinflammation!

Mjölkstockning
Tikar med hög mjölkproduktion riskerar också att drabbas av mjölkstockning. Mjölken blir ju stående i juvren eftersom tiken inte har några valpar som diar. Mjölkstockning ger svullna juver, ofta med knutor i. Tiken kan också få feber. Man kan lindra spänningen och kanske få mjölkstockningen att släppa med varma omslag på juvrens knutor. Man kan använda en lätt värmd vetekudde eller en påse/ballong med ljummet vatten i. Uppsök veterinär om det inte släpper. Mjölkstockning kan leda till juverinflammation.

Om man som hundägare tycker att tiken inte uppför sig på samma sätt som den brukar efter löp så är det alltid bra att kontakta veterinär för rådgivning.