Katt som ätit föremål (främmande kropp)

Katter kan ibland råka svälja saker som inte bör sväljas. Det kan till exempel handla om trådar den leker med, presentsnören eller öronproppar. Ibland får de även i sig en nål när de leker med tråd och tillhörande nål. På veterinärspråk kallas det att katten svalt en ”främmande kropp” eller ”främmande föremål”. På latin heter det ”corpus alienum”.

Lek med snöre eller avlånga föremål kan oavsiktligt sluta i en väldigt allvarlig situation för katten.

Symtom

Ofta vet djurägaren inte att katten har svalt en främmande kropp. Det uppdagas först när den får mag-tarmbesvär. Symtomen kan vara alltifrån lindriga till mycket allvarliga. Det beror på var det nedsvalda fastnar. Symtomen brukar bestå i:

 • kräkningar
 • diarréer
 • buksmärtor
 • upphörd aptit
 • katten slutar dricka och drabbas av vätskebrist
 • försämrat allmäntillstånd
 • utebliven avföring om något täpper till tarmarna helt

Kontakta alltid veterinär om något eller några av dessa symtom uppkommer.

Ibland passerar det svalda föremålet genom hela systemet utan problem. Det kan också fastna i matstrupe, magsäck eller tarm, vilket beror på föremålets storlek, konsistens och form.

Främmande kropp i matstrupe, magsäck eller tarm
Den främmande kroppen kan stoppa upp tarmen helt, stanna i magsäcken eller matstrupen, eller så lyckas tarmen skjutsa föremålet vidare och det kommer ut med avföringen. Allt beror på föremålets storlek, konsistens och form.

Matstrupe
Det är ovanligt att föremål fastnar i matstrupen, eftersom den är elastisk och ganska vid. Om något ändå fastnat kan man misstänka det genom att katten försöker sträcka ut halsen och svälja, får kväljningar eller saliverar. Lyckas den inte blir av med föremålet slutar den äta eller får upp det den försöker äta. Ibland kan det fortfarande fungera att dricka. Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker att något sitter fast i matstrupen.

Magsäck
När det nedsvalda passerat matstrupen, men är för stort för att passera genom den nedre magmunnen (öppningen från magsäck till tarm), blir föremålet kvar i magsäcken. Ibland kan det bli liggande där långa tider utan att man märker något och det kanske upptäcks först när katten röntgas av andra orsaker. Får djuret symtom brukar det vara kräkningar och nedsatt allmäntillstånd.

Tunntarm
Föremål kan fastna i tunntarmen och orsaka ett totalt stopp, som gör att tarminnehållet inte kan passera. Det ger symtom som upprepade kräkningar, tappad aptit, buksmärta och snabbt försämrat allmäntillstånd. Katten blir trött och kan dra sig undan.

Ett föremål som helt stoppar upp passagen genom tarmen leder till att tarmen sväller upp av det tarminnehåll som inte kan passera och den gas som bildas vid nedbrytningen av mat. Tarmen kan då drabbas av försämrad blodtillförsel och eventuellt gå i nekros, det vill säga vävnaden dör. I värsta fall kan djuret avlida till följd av frisättning av gifter, sprucken tarmvägg och spridning av tarmbakterier ut i kroppen.

Saker kan också fastna i tunntarmen men ändå lämna viss passage för tarminnehåll och då blir sjukdomsförloppet långsammare.

Tjocktarm
Eftersom tjocktarmen är grövre än tunntarmen är det ovanligt att föremål fastnar först här, men det kan inträffa. Symtomen brukar då bli samma som vid förstoppning, dvs katten försöker upprepat att bajsa men det kommer ingenting och allmäntillståndet dalar så småningom.

Kontakta alltid veterinär om du misstänker att din katt svalt något olämpligt. Ibland kommer det uppätna ut med avföringen, men ibland behövs hjälp av veterinär.

Vad gör veterinären?

 • Veterinären ställer frågor till djurägaren om vad som hänt och hur sjukdomshistorien ser ut.
 • Buken känns noga igenom. Ibland kan man känna ett främmande föremål utifrån.
 • Vissa föremål är tacksamma att påvisa med slätröntgen, till exempel metallföremål som nålar eller fiskekrokar. Tyger och leksaker av plast eller gummi kan vara svårare att identifiera med slätröntgen.
 • Om inget syns på vanlig slätröntgen kan man utföra en så kallad kontraströntgen. Katten får dricka en vätska som syns mycket tydligt på röntgen. Vätskan kan då lägga sig runt eventuella föremål i magsäck/tarm som då kan bli indirekt synliga på röntgenbilden.
 • Ibland utförs ultraljud.
 • Man kan också gå ned med kamera, endoskop, i matstrupen och magsäcken.

Behandling mot nedsvald främmande kropp

Eftersom det är smärtsamt med främmande föremål som sitter fast i kroppen, är smärtlindring en vanlig och viktig del av behandlingen.

Om något fastnat i matstrupen kan det ibland hämtas upp med hjälp av endoskopi. Annars görs försök att putta ned det i magsäcken, för att sedan operera ut det därifrån. Om det inte går, opereras föremålet ut direkt från matstrupen, men det är betydligt svårare och mer riskfyllt än att operera ut det från magsäcken.

Katt främmande föremålMed ett endoskop och gripande redskap kan man lyckas plocka upp främmande föremål i matstrupe eller magsäck förhållandevis otraumatiskt.

I de fall en främmande kropp befinner sig i magsäcken och bedöms ofarlig att få i retur genom matstrupen provar man att ge kräkmedel. Ju tidigare katten kan kräkas efter det att den fått i sig det olämpliga, desto bättre. Försök dock aldrig själv att få din katt att kräkas! Det ska alltid ske hos veterinär.

Om bedömningen är att föremålet har en chans att ta sig genom mat-tarmkanalen utan större risk för komplikationer, försöker man det. Eventuellt i kombination med dropp och smärtlindring för att underlätta passagen.

Om något fastnat i matstrupen kan man ibland få ut det med hjälp av endoskopi. Annars försöker man putta ned det i magsäcken och sedan operera ut det därifrån. Om det inte går får man operera ut föremålet direkt från matstrupen, men det är betydligt svårare och riskfylldare än att operera ut det från magsäcken.

Föremål i magsäcken som bedöms för stort för att passera tarmen måste tas ut. Det är vanligt att katten behöver opereras, men ibland kan man lyckas få ut föremål från magsäcken med hjälp av endoskopi.

Saker som fastnat i tunntarmen måste opereras ut. Det kan till exempel vara hårbollar eller öronproppar. Ibland är det trådar eller presentsnören och dessa så kallade linjära föremål är extra farliga. Tarmrörelserna försöker skjuta tarminnehållet framåt, men ofta fastnar linjära föremål i tarmens vindlingar, varpå tarmen i stället börja träs upp på tråden/snöret och i värsta fall skärs tarmen sönder.

Om föremålet nått tjocktarmen kan det ibland masseras ut. Att operera i tjocktarmen är mycket riskfyllt så det vill man helst undvika.

Katter som opererats rekommenderas stanna kvar på vårdinstansen något dygn för eftervård. De behandlas alltid med dropp och smärtlindring och successivt vänjer man deras mage och tarm vid mat igen.

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen