Katt som ätit föremål (främmande kropp)

Katter kan ibland föremål som inte bör sväljas. Det kan till exempel handla om leksaker, presentsnören, hårsnoddar eller öronproppar. Ibland får de även i sig en nål när de leker med tråd och tillhörande nål. Katten har då svalt en ”främmande kropp” eller ”främmande föremål”. Man hör ibland även uttrycket "corp al" vilket är en förkortning av latinets ”corpus alienum” som betyder just främmande kropp.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

 

Lek med snöre eller avlånga föremål kan oavsiktligt sluta i en väldigt allvarlig situation för katten.

Symtom

Ofta vet djurägaren inte att katten har svalt en främmande kropp. Det uppdagas först när den får mag-tarmbesvär. Symtomen kan vara alltifrån lindriga till mycket allvarliga beroende av vilket föremål som svalts och var i magtarmkanalen det fastnar. Symtomen brukar yttra sig som:

 • kräkningar
 • diarréer
 • buksmärtor
 • upphörd aptit
 • katten slutar dricka och drabbas av vätskebrist
 • försämrat allmäntillstånd
 • utebliven avföring 

Kontakta alltid veterinär om något eller några av dessa symtom iakttas.

Ibland passerar det svalda föremålet genom hela systemet utan problem men det kan fastna i matstrupe, magsäck eller tarm, vilket beror på föremålets storlek, konsistens och form.

Främmande kropp i matstrupe, magsäck eller tarm
Den främmande kroppen kan stanna i matstrupen eller magsäcken, eller passera ut i tarmen där det blockerar tarmpassagen helt eller delvis. I vissa fall skjutsas föremålet vidare och det kommer ut med avföringen. Allt beror på föremålets storlek, konsistens och form.

Matstrupe
Det är ovanligt att föremål fastnar i matstrupen, eftersom den är elastisk och ganska vid. Om något ändå fastnat kan man misstänka det genom att katten försöker sträcka ut halsen och svälja, får kväljningar eller saliverar. Lyckas den inte bli av med föremålet slutar den äta eller får upp det den försöker äta. Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker att något sitter fast i kattens matstrupe.

Magsäck
När det nedsvalda passerat matstrupen, men är för stort för att passera genom den nedre magmunnen (öppningen från magsäck till tarm), blir föremålet kvar i magsäcken. Ibland kan det bli liggande där långa tider utan att man märker något och det kanske upptäcks först när katten röntgas eller opereras av andra orsaker. Får djuret symtom brukar det som regel vara kräkningar och nedsatt allmäntillstånd.

Tunntarm
Föremål kan fastna i tunntarmen och orsaka ett totalt stopp, som gör att tarminnehållet inte kan passera. Det ger symtom som upprepade kräkningar, aptitförlust, buksmärta, upphörd avföring och snabbt försämrat allmäntillstånd. Katten blir trött och kan dra sig undan.

Ett föremål som helt stoppar upp passagen genom tarmen leder till att tarmen sväller upp av det tarminnehåll som inte kan passera och den gas som bildas vid nedbrytningen av mat. Blodtillförseln till tarmen försämras och det finns risk att vävnaden dör, d v s går i nekros. I värsta fall kan djuret avlida till följd av frisättning av gifter, sprucken tarmvägg och spridning av tarmbakterier ut i kroppen.

Föremål kan också fastna i tunntarmen men ändå lämna viss passage för tarminnehåll och då blir sjukdomsförloppet långsammare.

Tjocktarm
Eftersom tjocktarmen är grövre än tunntarmen är det ovanligt att föremål fastnar först här, men det kan inträffa. Symtomen brukar då bli samma som vid förstoppning, d v s katten försöker krysta och tömma tarmen utan resultat. Kräkningar är vanligt. Allmäntillståndet påverkas så småningom.

Kontakta alltid veterinär om du misstänker eller vet att din katt svalt något olämpligt.

Vad gör veterinären?

 • Veterinären ställer frågor om vad som hänt och hur sjukdomshistorien ser ut.
 • Buken känns noga igenom. Ibland kan man känna ett främmande föremål utifrån.
 • Vissa föremål är tacksamma att påvisa med slätröntgen, till exempel metallföremål som nålar eller fiskekrokar. Tyger och leksaker av plast eller gummi kan vara svårare att identifiera med slätröntgen.
 • Om inget syns på vanlig slätröntgen kan man utföra en så kallad kontraströntgen. Katten får dricka en vätska som syns mycket tydligt på röntgen. Vätskan kan då lägga sig runt eventuella föremål i magsäck/tarm som då kan bli indirekt synliga på röntgenbilden.
 • Ibland utförs ultraljud.
 • Man kan också gå ned med kamera, endoskop, i matstrupen och magsäcken.

Behandling mot nedsvald främmande kropp

Om något fastnat i matstrupen kan det ibland hämtas upp med hjälp av endoskopi. Annars görs försök att trycka ned föremålet i magsäcken, för att sedan operera ut det därifrån. Om det inte går, opereras föremålet ut direkt från matstrupen, men det är betydligt svårare och mer riskfyllt än att operera ut det från magsäcken.

Katt främmande föremålMed ett endoskop och gripande redskap kan man lyckas plocka upp främmande föremål i matstrupe eller magsäck förhållandevis otraumatiskt.

I de fall en främmande kropp befinner sig i magsäcken och bedöms ofarlig att få i retur genom matstrupen provar man att framkalla kräkning. Ju tidigare katten kan kräkas efter det att den fått i sig det olämpliga, desto bättre. Försök dock aldrig själv att få din katt att kräkas! Det ska alltid ske hos veterinär.

Om bedömningen är att föremålet har en chans att ta sig genom mag-tarmkanalen utan större risk för komplikationer, behandlar man som regel med intravenöst dropp och smärtlindring. På så sätt kan försöka hjälpa kroppen att underlätta passage.

Föremål i magsäcken som bedöms för stort för att passera genom tarmen måste avlägsnas. Det är vanligt att katten då behöver opereras, men ibland kan man lyckas få ut föremål även från magsäcken med hjälp av endoskopi.

Föremål som fastnat i tunntarmen måste opereras ut. Det kan till exempel vara hårbollar eller öronproppar. Ibland är det trådar eller presentsnören och dessa så kallade linjära föremål är extra farliga. Tarmrörelserna försöker skjuta tarminnehållet framåt, varpå linjära föremål fastnar i tarmens vindlingar. Tarmen kan då träs upp på tråden/snöret och i värsta fall skadas allvarligt.

Om föremålet nått tjocktarmen försöker man massera ut det då katten opereras. Att öppna tjocktarmen är mycket riskfyllt så det vill man helst undvika.

Katter som opererats rekommenderas stanna kvar på vårdinstansen något dygn för eftervård. De behandlas alltid med dropp och smärtlindring och successivt vänjer man deras mage och tarm vid mat igen.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen