Håll koll på fölen på betet

Daglig översyn av hästar ska såklart också ske under betessäsongen. Fölen börjar nu bli större och klarar sig mestadels själv, men det är fortsatt viktigt att titta till dem ordentligt varje dag så att ni i tid upptäcker eventuella problem. 

Genom att dagligen visitera igenom alla föl på betet upptäcks eventuella skador i tid. 

I slutet av sommaren är fölen en stor grupp patienter på våra djursjukhus och kliniker. De vanligaste orsakerna är hälta, sårskador, feber, lunginflammation och diarré. Ju tidigare symtomen noteras desto större chans för lyckad behandling. 

Daglig visitering av fölen

Vi rekommenderar att alla föl visiteras dagligen. Det räcker inte att titta på dem på håll för då missas mindre avvikelser lätt. 

Börja med att titta på flocken på håll och notera hur hästarna beter sig. Betar de lugnt, lyfter de huvudet när du närmar dig, rör de sig normalt utan hälta. Det är viktigt att se alla hästar röra sig åtminstone några steg för att upptäcka eventuell hälta. 

Känn sedan igenom hela fölets kropp. Arbeta systematiskt och börja framifrån och gå bakåt. Kontrollera att fölet är piggt och normalt social. Notera hur fölet växer och dess hull. Har du flera föl är det enklare att se att fölen växer jämnt, annars kan det vara bra att ha något sätt att mäta fölet. Ett föl som inte växer normalt eller har dåligt hull är en indikation på att något inte står rätt till och föranleder veterinärkontakt. 

Titta så att ögonen inte verkar irriterade eller rinner. Notera om fölet har näsflöde, svullna lymfknutor, hosta eller ansträngd andning. Om fölet går med grimma är det extra viktigt att kontrollera passformen eftersom fölet växer. 

Stryk med handen över hela fölets kropp, känn över rygg och revben, notera ojämnheter eller dåligt hull. Titta i baken så att fölet inte har tecken på diarré. Känn igenom benen och lederna. Lyft hovarna och kontrollera och kratsa ur dem. Titta även mellan frambenen och vid skapet då fästingar gärna sätter sig här. Ta bort eventuella styngflugeägg som gärna sitter på frambenen och under käkarna. 

Säkerställ att fölen är normalt aktiva och sociala, att de växer och rör sig som de ska och att de inte har några skador. 

Vanliga sjukdomar hos äldre föl på bete

I slutet av sommaren ser vi mycket föl med sårskador efter att fölet fastnat i stängseltrådar. Titta gärna på vår artikel om stängsel och ta varje dag en runda för att säkerställa att stängslen är hela och ändamålsenliga. 

När det gäller invärtes parasiter är det främst spolmasken som är farlig för föl i denna ålder. Spolmasken kan orsaka såväl dålig tillväxt som livshotande kolik.  Vi rekommenderar att träckprovskontrolleras eller avmaskar mot spolmask.

Vi ser också föl med anaplasmainfektion vid denna årstid. Anaplasma sprida av fästingar och ger hög feber och ibland vinglighet. 

Virusinfektioner som orsakar luftvägssymtom förekommer också vid denna tid, men är lite vanligare snäppet senare när fölen tas in, vänjs av och träffar nya hästar. Under senare delen av betet ser vi däremot ibland allvarligare bakteriella infektioner som lunginflammation och rhodococcinfektion. Likaså ser vi fall av ledinfektion och även djupare infektioner i skelettet som en del i fölsjukekomplexet, vilket visar sig som feber och hälta på föl. Fölsjuka orsakas av bakterier i fölets omgivning och drabbar allt från nyfödda föl till äldre föl. De nyfödda fölen blir ofta väldigt allmänpåverkade, medan hos äldre föl blir de vanligen bara dämpade och får feber, men istället tenderar de till att drabbas av allvarliga infektioner i leder och skelett. Läs mer om fölsjuka. Vi ser även diarré på föl i denna åldersgrupp. Många gånger är fölen bara lite lösa i magen utan att bli speciellt påverkade, men vi rekommenderar att veterinär kontaktas och vid behov undersöker akut då det även förekommer mycket allvarlig diarré på föl där de snabbt kan bli uttorkade.

En av de vanligaste orsakerna till att föl behöver veterinärvård under senare delen av sommaren är sårskador. Säkerställ att stängslen är väl uppsatta och fungerande för att minska risken. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen