Diarré på föl

Diarré är en av de vanligaste sjukdomarna hos föl och kan ha flera olika orsaker. Hos många föl rättar det till sig utan behandling, men det är viktigt att hålla koll på fölets allmäntillstånd eftersom föl också kan bli allvarligt sjuka i samband med diarré. Vidare är det viktigt att tänka på smittskydd och att isolera drabbade föl om smittsam sjukdom kan misstänkas. 

Diarré på fölDet är vanligt att föl drabbas av diarré någon gång under första säsongen. 

Orsak till diarré på föl

Så mycket som 60% av alla föl drabbas av lös träck/diarré någon gång under sina 6 första levnadsmånader. Det vanligaste är att fölen drabbas redan när de är 1–2 veckor gamla. Knappt hälften av fölen med diarré blir så sjuka att de behöver någon typ av behandling. 

Det finns flera olika orsaker till diarré hos föl:  

Icke infektiösa orsaker

  • Fölbrunstdiarré är vanligt och har egentligen ingenting med stoets brunst att göra, men infaller ofta vid 7–14 dagars ålder, alltså samtidigt som stoets första brunst. Det beror mer sannolikt på en etablering av tarmfloran och mognad av tarmen. 
  • Omogen tarm kan ses hos för tidigt födda föl. Även tillfällig syrebrist i samband med dräktighet och förlossning kan ge tarmskador med diarré som följd hos nyfödda föl. Dessa föl är ofta sjuka på annat sätt också.
  • Vidare kan magsår och laktosintolerans troligen ge diarré hos föl men är inte så vanligt.
  • Föl som får mjölkersättning istället för stomjölk utvecklar relativt ofta diarré. Likaså kan föl som äter mycket sand och jord få diarré.  

Infektiösa orsaker

  • Rotavirus är en mycket smittsam virusinfektion som drabbar föl. Det finns också andra virus, t.ex. coronavirus som eventuellt kan ge diarré på föl.
  • Bakteriella orsaker kan vara Salmonella, Clostrider, E.coli, Listeria mera. Vissa av dessa är såväl smittsamma som zoonoser, dvs de kan smitta människa, så det är viktigt att iaktta noggrann hygien vid hanteringen av föl med diarré. Hos nyfödda föl är diarré ofta en del av komplexet fölsjuka (sepsis). Hos lite äldre föl kan Rhodococcer eller Lawsonia vara orsak.
  • Parasiter som fölmasken kan eventuellt orsaka lös träck hos små föl, men ger sannolikt inte allvarlig diarré i sig själv. Hos lite äldre föl kan spol- och blodmask ge diarré.  
  • Tarmflorestörning är en vanlig orsak till diarré på vuxna hästar, men väldigt unga föl är inte lika känsliga eftersom de inte har så väl utvecklad tarmflora. Däremot kan detta vara en orsak till diarré hos lite äldre föl. 

Diarré hos hästFörutom diarré blir fölen ofta dämpade och får nedsatt aptit. 

Symtom på diarré hos föl

Träckens konsistens kan variera från att vara lite lösare än normalt till vattentunn diarré. Ibland är det svårt att identifiera fölets träck i boxen när hästarna rört runt, men föl som har diarré blir också ofta kladdiga i rumpan och svansen. Förutom diarré har dessa föl ibland symtom på kolik. Ibland blir de hängiga, får feber och slutar dia. 

När ska jag söka vård hos veterinär?

Diarré är vanligt hos föl och alla föl behöver inte veterinärvård. Generellt gäller att så länge fölet är piggt, diar som vanligt och inte har feber går det att avvakta och prova enklare behandling hemma. Det är viktigt att ha noggrann koll på fölen. Tvätta rumpan två gånger om dagen så att ni ser ifall det kommer mer diarré och också för att hindra att intorkad träck ger hudirritation.  Det finns receptfri pasta som hjälper till att stoppa diarrén som kan hjälpa. Om det finns fler föl i besättningen är det säkrast att isolera det sjuka fölet direkt, även om man misstänker fölbrunstdiarré, tills man vet åt vilket håll det går. Vid minsta tveksamhet är det alltid bättre att kontakta veterinär för rådfrågning!

Om fölet är allmänpåverkat, inte diar normalt, eller har feber rekommenderar vi att ni kontaktar veterinär omgående. 

Vad gör veterinären?

Veterinären går igenom sjukdomshistorien och gör en klinisk undersökning av fölet. Veterinären vill säkert veta ifall det finns andra föl i besättningen och ifall fölet varit i väg, till exempel på seminstation. Ibland tas blodprover som kan hjälpa till med att avgöra ifall fölet är uttorkat eller har störningar i syra-bas eller elektrolytbalansen. Blodprov för att avgöra om fölet fått tillräckligt med antikroppar från råmjölken kan vara värdefullt.  Även blodprov för infektionsbild och status på inre organ kan bli aktuellt. För nyfödda föl görs ibland blododling ifall fölsjuka misstänks. 

När det gäller provtagning för att fastställa orsaken till diarrén är det främst träckprover. Det finns snabbtest för rotavirus som ofta används. För bakteriella sjukdomar behövs ofta odling eller påvisande på annat sätt på laboratorium. Det är inte helt lätt att säkerställa orsaken till diarré trots provtagning. Bakterier som E.coli och Clostridier finns till exempel också hos friska föl så bara för att de påvisas är det inte säkert att det är orsaken. Det tar också flera dagar innan proverna är klara så behandlingen måste startas innan. 

Behandling av föl med diarré

Behandlingen av föl med diarré är ganska lika oavsett orsaken till diarrén. Fölet förlorar mycket vätska och elektrolyter så de behöver ofta intravenöst dropp. Smärtstillande och kramplösande mediciner används, liksom diarréstoppande och magsårsförebyggande medel. 

För föl som är mycket allmänpåverkade eller de som inte fått i sig tillräckligt med antikroppar via råmjölken ges ofta också plasmatransfusion. I de fall fölsjuka kan misstänkas kan antibiotika vara aktuellt. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att mitt föl drabbas av diarré?

När det gäller att förebygga diarré hos föl är en viktig komponent att säkerställa att fölet får en bra start i livet med tillräckligt med råmjölk av god kvalitet. Läs gärna våra artiklar om att förbereda fölningen och säkerställa att fölet får i sig tillräckligt med råmjölk.

Föl bör få i så parasitfria hagar som möjligt! Optimalt är om åtminstone inga föl eller unghästar gått i hagen föregående år. Ett fungerande parasitkontrollprogram i besättningen med särskild hänsyn till fölen är viktigt. 

Vissa orsaker till diarré hos föl är smittsamma. Dessa sjukdomar är vanligare i stora besättningar och risken är störst när fölen kommer i kontakt med nya föl; vilket oftast sker i samband med seminering av mamman. Läs mer om rotavirus

Nyfödda föl är generellt mer känsliga och blir sjukare av smittsamma sjukdomar så det är bra om det går att ålderseparera fölen i olika grupper i besättningen. 

Diarré på fölGenom att tänka på smittskydd och parasitkontroll kan man minska risken att fölen drabbas av diarré.  

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen