Anaplasma hos häst (Anaplasmos)

Anaplasmos är en fästingburen sjukdom. Hästar som drabbas får hög feber, nedsatt allmäntillstånd, nedsatt aptit, vinglighet och svullnad i benen. Gula slemhinnor kan också ses. Behandling innebär antiinflammatoriska preparat och vila. I vissa fall ges antibiotika. Långtifrån alla hästar som smittas utvecklar kliniska symtom.

Symtom

Symtom vid akut anaplasmos är:

 • Hög feber
 • Nedsatt allmäntillstånd och aptit
 • Svullnad i benen
 • Rörelsestörning och ovillighet att röra sig
 • Ökad hjärt- och andingsfrekvens
 • Gula slemhinnor kan förekomma

Det finns inga vetenskapliga belägg för att det finns en kronisk form av anaplasmos. Forskningsstudier har undersökt sambandet mellan förekomst av antikroppar mot anaplasma i blodet och kliniska symtom så som hälta, stelhet, ovillighet vid ridning och trötthet men har inte kunnat hitta något samband.

När skall jag kontakta veterinär?

 • Om din häst har hög feber, nedsatt allmäntillstånd och inte äter och dricker som den brukar bör du kontakta veterinär för vidare undersökning.

Vad orsakar anaplasma?

Anaplasma orsakas av en bakterie som heter Anaplasma phagocytophilum. Tidigare kallades bakterien Ehlichia. A. Phagocytophilum sprids med fästingar, under fästingssäsongen i Sverige. Studier har visat att fästingen måste suga blod i minst två timmar för att överföra bakterien.

Bakterien överförts från fästingen till hästens blodbana där den infekterar och förökar sig i en typ av vita blodkroppar som heter neutrofila granulocyter. Här orsakar bakterien celldöd och inflammatoriska reaktioner som ger återkommande febertoppar och andra kliniska symtom.

Utredning

En preliminär diagnos kan ställas baserat på kliniska symtom. Diagnosen konfirmeras genom påvisande av bakterien i blodet i det akuta skedet. Det sker genom genom PCR- analys eller genom mikroskopering av blodutstryk.

Ett tredje sätt att konfirmera en akut infektion är via serologi, då två blodprov med 14 dagars mellanrum tas för antikroppsundersökning. Påvisande av antikroppar mot A. Phagocytophilum visar att individen träffat på bakterien, men ett enstaka positivt blodprov kan inte användas för att ställa diagnosen.

Behandling

Oftast behandlas anaplasmos med enbart vila och antiinflammatorisk medicin som gör att febern går ner och att hästen börjar äta igen.

Ibland behandlas även med antibiotika. Antibiotikabehandling medför risk för biverkningar, så som tarmstörningar. Därför används detta med försiktighet, speciellt till hästar som är utsatta för stress.

Profylax

 • Kontrollera hästarna dagligen och ta bort eventuella fästingar.
 • Fästingförebyggande insektsmedel kan användas.
 • Håll efter högt gräs och sly i hagar.
 • Det finns för närvarande inget vaccin mot anaplasmos.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen