Hund som genomgår en CT undersökning av sina lungor.

Allt fler sällskapsdjur får tillgång till CT

Nu kan även Evidensia Valla Djursjukhus erbjuda CT för sällskapsdjur. Det är den första i regionen och stärker djursjukhusets position som ett av landets modernaste.

CT (även kallat skiktröntgen och datortomografi) har funnits på humansidan i många år, men inom djursjukvård är det fortfarande bara ett fåtal djursjukhus som har tillgång till denna typ av diagnostiska utrustning.

Sedan CT blev tillgänglig inom djursjukvården kan fullständiga diagnoser ställas på ett helt annat sätt än tidigare. Problem som man inte kan se med vanlig röntgen kan nu diagnostiseras och CT-bilderna ger mer information i flera dimensioner. Några exempel är små frakturer eller andra anatomiska strukturer som kan vara svårundersökta, såsom skallar och organ som ligger dolda under andra strukturer i kroppen. CT-undersökningen är också snabb och hela djuret kan undersökas och hanteras minimalt innan skadorna är kartlagda, vilket är värdefullt vid omfattande skador efter exempelvis bilolyckor och fall från hög höjd. Olika typer av tumörer, ortopediska åkommor (skador eller sjukdomar i rörelseapparaten), problem i njurar eller urinvägar och kärlmissbildningar är andra exempel på sjukdomar där CT ger information som tidigare inte varit möjlig att få på ett enkelt sätt.

”Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över att vara ett av relativt få djursjukhus som kan erbjuda möjligheten till CT-undersökningar. Men framförallt ger det oss ännu bättre möjligheter att kunna ge en säker diagnos på sjukdomar och skador som vi tidigare varit tvingade att skicka vidare för utredning och behandling. CT blir en alltmer efterfrågad undersökningsmetod och hittills har djurägarna tvingats åka ganska långt för att få tillgång till CT. Självklart är alla veterinärer i regionen välkomna att remittera sina patienter till oss, för att ge djurägarna närmare tillgång till CT- undersökningar” säger Björn Lindevall, veterinär på Evidensia Valla Djursjukhus.

CT finns på följande djursjukhus inom Evidensia:

Läs reportage om satsningen på Valla Djursjukus i Linköping från corren.se»

 

 

CT-bild av skottskadad jakthund. 3D-rekonstruktionen gör att veterinären får en mycket bättre förståelse för skadan och frakturen.

 

Vanlig röntgenbild av skottskadad jakthund.

 

Katt med omfattande kroppsskador efter ett fall undersöktes i vaket tillstånd i sin bur, vilket minimerar smärtsam hantering innan skadorna är kartlagda.