Nyheter

Nyheter

Hos Evidensia händer det ständigt saker. På den här sidan hittar du de senaste nyheterna där vi berättar om vad som pågår ute på våra djurkliniker och djursjukhus, eller saker som berör Evidensia på central nivå. Pressmeddelanden finns på pressidan.

122 artiklar

Vårdhygien och klok antibiotikaanvändning för dig och ditt djurs bästa

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot den globala hälsan där djursjukvården behöver vara med och bidra till att bromsa spridningen och utvecklingen av resistenta bakterier. Evidensia har tagit fram ett eget program för att värna om hälsan och säkerheten för såväl patienter, djurägare, vår personal som resten av samhället. 

Fortsätt läsa

Stanna kvar på Evidensia, men ändå röra sig vidare

Evidensia vill vara förstahandsalternativet vid anställdas olika livsskeden och önskningar om yrkesmässiga förändringar. Cassandra, Louise och Anna är några som rört sig vidare, men utan att byta arbetsgivare.   

Fortsätt läsa

Många vägar till kompetensutveckling hos Evidensia

Evidensias utbildningsmöjligheter ska möta medarbetarnas vilja till utveckling. Med kompetens nära till hands kan personer, kliniker och sjukhus växa och erbjuda kunskapen till de som bäst behöver den: djuren.  

Fortsätt läsa

Evidensias kundundersökning visade rekordnivåer igen

Under oktober-november gjordes vår årliga kundundersökning. De fina siffrorna för 2022 visar att vi höjt oss ytterligare mot föregående år, tillmötesgått djurägarnas förväntningar och gjort ett mycket bra jobb. Ett undersökningsresultat Evidensia verkligen är stolta över!

Fortsätt läsa

De gör Evidensiamedarbetare till stjärnor inom odontologi

Evidensia Sveriges odontologiansvariga Magnus Andersson och Christophe Bujon, Academy Development Manager Evidensia är starka förespråkare för djurtandvårdens utveckling. Tillsammans har de tagit fram ett heltäckande utbildningspaket som ger veterinärer och djursjukskötare möjligheterna att bli riktigt duktiga inom odontologi. Hos Evidensia står alltid dörrarna öppna för medarbetare som vill satsa på tandvård.

Fortsätt läsa

Centrala veterinärteamet en viktig del i Evidensias veterinärmedicinska utveckling

2018 väcktes en tanke hos Marlene Areskog, Evidensia Sveriges då nytillträdda Country Medical Director. Hon såg behovet av kunskapsdelning och utbildning samt att harmonisera företagets arbetssätt inom veterinärmedicin. Det Centrala veterinärteamet föddes och har sedan dess utvecklats till en grupp med unik kompetens som utgör en gemensam kunskapsbas och ger stöd till alla Evidensiaenheter. Teamets medicinska sakkunnighet bidrar till en enklare vardag där det är lätt att göra rätt.

Fortsätt läsa

Ny Evidensiaklinik i Uppsala med syfte att främja utbildning och nätverkande

Nu är det klart: Evidensia öppnar en ny klinik på Danmarksgatan 26 i Uppsala och med beviljat bygglov kan bygget av Uppsala Veterinärklinik Evidensia påbörjas. Öppning beräknas ske under 2023. Klinikens placering och utformning ska ge närhet till mer veterinärmedicinsk kompetens och även ytterligare utbildningsmöjligheter i de egna lokalerna.  

Fortsätt läsa

Nya kattlagen om ID-märkning och registrering kräver fortsatt arbete och starka röster

Från och med 1 januari 2023 blir det obligatoriskt med ID-märkning och registrering av katter hos Jordbruksverket. Den nya lagen välkomnas av många, men även fortsatt kommer det krävas ett arbete för att höja katternas anseende hos allmänheten och ligga på alla kattägare att ta sitt ansvar. 

Fortsätt läsa

Evidensias Flemming Winberg finalist till Årets Veterinär 2022

Nu närmar sig det datum då Årets Veterinär 2022 koras. Tisdagen 18 oktober sammanträdde juryn vilket resulterade i tre finalister som nu gör upp om titeln. En av dem är vår egen Flemming Winberg på Evidensia Hästsjukhuset Stav!

Fortsätt läsa