Evidensias kundundersökning visade rekordnivåer igen

måndag 28 november 2022
Under oktober-november gjordes vår årliga kundundersökning. De fina siffrorna för 2022 visar att vi höjt oss ytterligare mot föregående år, tillmötesgått djurägarnas förväntningar och gjort ett mycket bra jobb. Ett undersökningsresultat Evidensia verkligen är stolta över!
De slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen har besökt Evidensias kliniker/sjukhus under den senaste 6-månadersperioden och de 9 196 svar som kom in är fördelade på samtliga 70 enheter.

Så är en kundundersökning utformad

Modellen som använts i kundundersökningen är NPS (Net Promoter Score) och i vårt fall formulerats i frågan: ”Hur troligt är det att du rekommenderar [Klinik] till en vän, släkting eller kollega?” Svaren spänner över en 10-gradig skala där 10 står för mycket troligt och 0 står för inte alls troligt.
Man mäter också NKI – Nöjd Kund Index där respondenten graderar påståendet ”Totalt sett är jag nöjd med den behandling som [Klinik] gav mitt djur”
Undersökningsresultatet ger en fingervisning om vad djurägarna tycker om Evidensia, vårt bemötande, sitt klinikbesök samt upplevelsen av oss som företag och i vilken utsträckning de är lojala.

Förbättring med + 2 för 2022

Såväl NPS:en som NKI har klättrat upp två pinnhål i år mot 2021.
•    NPS 50 (+ 2)
•    NKI 82% (+ 2)

Även HELHETSOMDÖMET som härleds till det graderade påståendet ”Totalt sett är jag nöjd med (Klinik)” har höjts till 76% (+ 2).

Evidensia långt över genomsnittet för andra branscher

Evidensia som helhet har ett NPS på 50+ vilket är ett väldigt högt genomsnitt, särskilt då NPS-genomsnittet ligger runt 10-15 inom alla branscher.   

Några exempel från andra branscher:
•    Restaurang – snitt på -5
•    Finans – snitt på +30
•    El/värme – snitt på +10
•    Tandvård – snitt på +45
•    Fastighet (hyresgäster) – snitt +8

TACK till alla Evidensias djurkliniker/djursjukhus med medarbetare som gör ett otroligt jobb och ger djurägarna det bemötande som gör att de känner sig välkomna. Den stoltheten värmer!