Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Ny Evidensiaklinik i Uppsala med syfte att främja utbildning och nätverkande

torsdag 27 oktober 2022
Nu är det klart: Evidensia öppnar en ny klinik på Danmarksgatan 26 i Uppsala och med beviljat bygglov kan bygget av Uppsala Veterinärklinik Evidensia påbörjas. Öppning beräknas ske under 2023. Klinikens placering och utformning ska ge närhet till mer veterinärmedicinsk kompetens och även ytterligare utbildningsmöjligheter i de egna lokalerna.  
De 1600 kvadratmeter stora lokalerna kommer omfatta såväl tidsbokad som akut mottagning, tandavdelning, operationssalar och avancerad bilddiagnostik. Fördelarna med att starta en helt ny klinik i moderna anpassade lokaler är att från start kunna implementera den mest uppdaterade tekniken när det gäller veterinärmedicinsk utrustning. Här satsas det, precis som på alla Evidensias enheter, på ultimata flöden och den modernaste vårdhygienen.

Plats för vidareutbildningar

Det unika med den nya kliniken är ett påtagligt utbildningsfokus. För första gången ska en Evidensiaenhet anpassas så att Evidensia Academy kan hålla vidareutbildningar i lokalerna. Närheten till Arlanda, E4:an och Uppsalas tågstation underlättar för nationella och internationella utbildare samt kursdeltagare. Utbildningslokalerna kommer även utformas med syfte att anordna studentaktiviteter, utöver att i framtiden kunna erbjuda praktikplatser för studenter i klinikverksamheten. På Uppsala Veterinärklinik Evidensia kan studenterna få en möjlighet att bekanta sig med hur man arbetar på kliniker, jämfört med djursjukhus, inför det kommande yrkeslivet.

Uppsala – Sveriges veterinärmedicinska centrum 

Klinikens läge kan beskrivas som mitt i veterinärmedicinens centrum. I Uppsala ligger sedan länge SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges enda universitet för att utbilda veterinärer och djursjukskötare. SLU driver också Universitetsdjursjukhuset (UDS). Utöver Lantbruksuniversitetet finns även de veterinärtunga myndigheterna SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), Läkemedelsverket och Livsmedelsverket i Uppsala.

Redan idag finns utbyten mellan Evidensia, SVA och SLU. Dessa består av exempelvis forskningssamarbeten, nätverkande mellan kliniskt verksamma veterinärer och akademisk personal samt vidareutbildning. Evidensia hjälper även veterinärstudenter i deras examensarbeten, erbjuder praktikplatser för studenter på Evidensias smådjur- och hästkliniker, samverkar inom vårdhygien- och antibiotikafrågor samt remitterar patienter mellan Evidensia och UDS.

Ännu bättre förutsättningar för utbyte

Den nya Evidensiaklinikens korta avstånd till universitetsområdet, UDS och SVA ger ännu bättre förutsättningar för utbytet att fortsätta att utvecklas. Ambitionen är även att kliniken ska kunna avlasta UDS när patienttrycket av behövande patienter blir för stort, ett i perioder välbehövligt tillskott till stadens veterinärutbud för akut sjuka djur. 

Evelina Ögren, landschef Evidensia Sverige, berättar:
- Vi har länge haft en ambition att finnas i Uppsala och vara en del i att driva och utveckla djursjukvården framåt, ett mål vi har gemensamt med SLU och SVA. Evidensia ska erbjuda högkvalitativ vård som möter djurägarnas och de sjuka djurens behov. En förutsättning för det är ständiga medicinska framsteg. 

Vi vet vikten av att den kliniska personalen har möjlighet att utveckla och bredda sin veterinärmedicinska kompetens. Den kunskap veterinärer och djursjukskötare får i sin grundutbildning på SLU eller utomlands vill Evidensia förvalta och bygga vidare på. Därför är vi stolta att kunna erbjuda våra anställda vidareutbildning när de kommit ut i yrkeslivet genom stöd och support på kliniken, från centralt håll och genom Evidensia Academy. Med närvaro i Uppsala hoppas vi att samarbetet mellan Evidensia, universitetet och myndigheterna kan stärkas ytterligare.

Evidensia ser fram emot att ansluta till detta kunskapsnav som veterinärmedicinen är beroende av och som blir än mer viktig i framtiden när behovet av veterinärer och högkvalitativ djursjukvård fortsätter att öka.