De gör Evidensiamedarbetare till stjärnor inom odontologi

torsdag 17 november 2022
Evidensia Sveriges odontologiansvariga Magnus Andersson och Christophe Bujon, Academy Development Manager Evidensia är starka förespråkare för djurtandvårdens utveckling. Tillsammans har de tagit fram ett heltäckande utbildningspaket som ger veterinärer och djursjukskötare möjligheterna att bli riktigt duktiga inom odontologi. Hos Evidensia står alltid dörrarna öppna för medarbetare som vill satsa på tandvård.

Magnus och Christophe har med sin långa yrkesutövning upplevt både dåtid och nutid för såväl inställning som tillvägagångssätt inom djurtandvården.

- Förr bestod tandvård för djur bara i tandrengöring när hunden hade tandsten, tänderna var missfärgade eller luktade illa. Idag gör man munhåleundersökningar och letar efter sjukligheter. Modern djurtandvård handlar om att göra djuret smärtfri och fri från infektioner, vilket innebär allt från avlägsnande av tänder upp till utmanande kirurgi i skallen. Att bara göra tänder vita är inte det vi jobbar med, säger Magnus.

- Då var det ett problem för djurägaren om hunden hade en besvärande andedräkt, nu ser vi istället till djurets bästa. Med facit i hand vet vi att de där stackars hundarna hade lika ont efter tandrengöringen, när de dåliga tänderna fortfarande var kvar. En ständig bakterieinfektion i munnen påverkar ju dessutom hela kroppen och det allmänna välbefinnandet, inflikar Christophe.

Som veterinär som jobbat på det gamla sättet i 26 år så var det en aha-upplevelse även för mig när jag fick Magnus kursmaterial för Evidensia Academys odontologikurser, erkänner han. 30% av alla hundar och 50% av alla katter riskerar att lämna kliniken med tandvärk om de inte röntgas då största delen av tanden är dold i käkbenet. För att inte missa dessa tandlidanden är röntgen en nödvändighet. 

Bottenlöst behov av mer odontologikompetens

Att veterinärer förändrar sitt arbetssätt är en del av den veterinärmedicinska utvecklingen, men djursjukvården behöver även fortsättningsvis hantera en utbredd okunskap. 

- Det är fortfarande en stor klick djurägare som bara ser missfärgade tänder utan en aning om att deras djur kan lida av smärta, berättar Magnus. Men allt handlar om information, när man väl vet vad som är felet och hur det kan åtgärdas, kommer uppgiften att förklara varför. De flesta djurägare vill göra allt för sina djur, och får de tydlig fakta så lyssnar de. Alla vet ju dessutom hur tandvärk känns.

Om information kan lösa okunskap så är nästa utmaning mer att bita i. Söktrycket från de andra djurägarna som verkligen förstått vikten av att hålla efter sitt djurs tänder ställer krav på fler veterinärer och djursjukskötare med odontologiinriktning. 

- Behovet av mer tandkompetens är bottenlöst då mängden patienter är bottenlöst, menar Magnus och delar med sig av ytterligare statistik: 

8 av 10 hundar har någon grad av tandlossning vid 4 års ålder, 50-70% av kattpopulationen lider av tandresorption. Med de siffrorna är vår uppskattning att vi idag endast möter 3-4% av alla potentiella tandpatienter, vilket bara är toppen på ett isberg. Därför finns ingen övre gräns för hur många vi skulle kunna vara som jobbar med det här. 

Heltäckande utbildningar för tandintresserade

Evidensias strategi för utbildningar och kompetenslyft inom odontologi ska ge påfyllnad av tandintresserade medarbetare. Med det i sikte har Magnus och Christophe tagit fram ett heltäckande paket som ger veterinärer och djursjukskötare allt de behöver för att bli riktigt duktiga inom ämnesområdet. Läs mer om hur Evidensia arbetar med djurtandvård.

- När jag och Magnus satte ihop odontologiutbildningarna gjorde vi två hjul, där det lilla hjulet innehåller basutbildningarna som går var sjätte månad. Först går du Basutbildning Del 1 på fem dagar, arbetar utifrån vad du lärt dig under ett halvår, för att därefter gå Del 2. Tvåan handlar till stor del om komplikationshantering vid extraktioner. Många kör förr eller senare fast på saker när de jobbat praktiskt hemma efter Del 1, och då har de förståelse för genvägarna som vi sedan tar upp på 2:an, säger Christophe. 

 

Det stora hjulet är en påbyggnad på två år som snurrar parallellt. Här ingår fem avancerade moduler. Om du tar de två baskurserna och vill fortsätta kan du gå varje modul när det passar dig då de inte har någon speciell ordning. Eftersom utbildningarna hela tiden snurrar är det aldrig långt bort att hoppa på, de kommer snart tillbaka. Efter det lilla hjulet är du en riktigt bra tandveterinär, men bygger du dessutom på med det stora hjulet tar det max tre år för att bli Evidensiaspecialist inom odontologi. 

Djursjukskötarens roll är mycket viktig i hela den här satsningen, där de första två delarna och fyra av de avancerade modulerna också gäller sköterskor, betonar han. Vid till exempel rotfyllning är det nödvändigt att veterinären har en sköterska som kan alla stegen i det ingreppet. 

- En viss automatisk uppdelning finns ändå i utbildningarna så deltagarna får ut så mycket som möjligt av kurserna, förtydligar Magnus. Teorin är samma för båda yrkeskategorierna, men på de praktiska övningarna tränar man på olika saker. Den uppdelningen är bra, då får djursjukskötarna en stark position, precis lika viktig som veterinärernas när de kommer hem. Därför rekommenderar vi att klinikerna skickar ett team som går utbildningen tillsammans, det ger mest då. 

Framtidens Djurtandvård: vårderbjudande i tre nivåer

I Evidensias odontologiarbete ingår även konceptet Framtidens Djurtandvård som består av att dela in vårderbjudandet till djurägarna i tre nivåer. 

- När vi började med vårt systematiska arbetssätt, så sattes en hög nivå för Evidensias bastandvård, förklarar Magnus. Alla veterinärer som arbetar med odontologi hos oss ska kunna extrahera alla typer av tänder samt utföra enklare lagningar. Utöver det har djurtandvården ett bredare spektrum där benämningen tandveterinär är missvisande, egentligen skulle det heta munhåleveterinär. Här arbetar man nämligen med så mycket mer än bara tänder – gommar, tunga, tonsiller, spottkörtlar och annat som hör till munhålan. 

För att täcka de bitarna insåg vi att fler Evidensiaenheter behöver göra fler saker. Då delade vi in det andra som tandregleringar, rotfyllningar, tumörkirurgi och käkfrakturer i två nivåer: intermediär nivå, vilket täcker det mesta, och en avancerad nivå för de riktigt svåra sakerna. Inom varje geografiskt kluster i Sverige där Evidensia är representerat ska tillgången till basenheter, intermediära enheter och avancerade enheter finnas på rimligt avstånd för djurägarna. Framtidens Djurtandvård är till för att säkra vårdnivån. Den patient som kommer till en av våra intermediära enheter med en tumör i främre överkäken är garanterad att kompetensen för att ta bort tumören finns där. 

Hundratusentals patienter väntar

Med det omfattande kursutbudet och strategin framåt har Magnus och Christophe öppnat Evidensias dörrar på vid gavel för veterinärer och djursjukskötare redo att satsa på tandvård. Till dessa framtida odontologikollegor ger de också några ord på vägen:

- Tandingreppen är så tacksamma att arbeta med eftersom de verkligen visar snabba resultat och du får ofta feedback från djurägarna hur pigga deras djur blivit efteråt. Och det bästa av allt – det finns hundratusentals patienter som väntar där ute och vill ha din hjälp, tänk att vara så efterfrågad! Med djurtandvård går det verkligen att göra skillnad.