Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Nya kattlagen om ID-märkning och registrering kräver fortsatt arbete och starka röster

onsdag 26 oktober 2022
Från och med 1 januari 2023 blir det obligatoriskt med ID-märkning och registrering av katter hos Jordbruksverket. Den nya lagen välkomnas av många, men även fortsatt kommer det krävas ett arbete för att höja katternas anseende hos allmänheten och ligga på alla kattägare att ta sitt ansvar. 

Kravet gäller för katter som permanent vistas i Sverige och är födda efter 1 januari 2008, oavsett om det är en innekatt eller utekatt. Även om kattägaren redan har registrerat sin katt i någon av de frivilliga kattregister som finns idag hos SVERAK och SKK så kan det behöva göras en ny registrering hos Jordbruksverket.

Genom ID-märkning och registrering är det lättare och snabbare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Det blir också enklare att identifiera vilka katter som saknar ett hem så att de kan tas om hand. Detta minskar lidandet för hemlösa katter, tydliggör ansvaret och höjer statusen för katten som sällskapsdjur. Läs mer om lagen och vanliga frågor och svar här.

ID-märkning utan registrering stort problem

Camilla Zerpe Karlsson är ordförande i föreningen Kattakuten i Norrbotten som varje år tar hand om ett stort antal hemlösa katter. De flesta av de omhändertagna djuren är vare sig ID-märkta eller finns att hitta i något register. Men det är ett lika stort problem med de kattägare som enbart gått halva vägen.

- Många har inte känt till att man också måste registrera chippet i något av de register som funnits hittills. Vi blir jätteglada när vi upptäcker att katten är chipmärkt, bara för att sedan upptäcka att den inte är registrerad och ägaren därför inte går att finna. En del förutsätter nog att registreringen görs automatiskt av veterinären i samband med ID-märkningen, även om de får tydliga instruktioner om att så inte är fallet. Att hitta en katt där ägaren bara gjort hälften rätt är lika illa som att hitta en helt omärkt katt. Det är jättetråkigt.

Hos Kattakuten chippas de upphittade, omärkta katterna och registreras på föreningen. När en katt sedan omplaceras görs ett ägarbyte och den nya ägaren kan lätt ändra det till sina kontaktuppgifter, vilket Camilla hoppas kommer fungera likadant i det nya registret hos Jordbruksverket. 

- Då vi först registrerat katten på oss blir det en extra säkerhet, om kattägaren i sin tur glömmer registreringen. Katten står fortfarande på Kattakuten och då går det hur enkelt som helst att spåra vilken som är den nya ägaren genom oss. Men självklart är det ändå viktigt att ägarna gör det som förväntas av dem. 

Hoppas att lagen underlättar på sikt

När Camilla får frågan om hon tror att den nya lagen kommer leda till färre hemlösa katter väger hon sina ord noga. 

- Det blir nog inte en omedelbar effekt, men förhoppningsvis på sikt märkas och underlätta vårt arbete. Vi kommer stenhårt uppmana folk att chipmärka och registrera sina katter. Det är en lång väg att vandra, men den går åt rätt håll. 

Camilla betonar att hon inte vill generalisera då hon berättar att det är svårare att nå ut till kattägare på landsbygden, men förklaringen är ganska enkel.

- På landsbygden hålls många gånger katterna inte som sällskapsdjur utan mer som arbetskraft, de ska fånga råttor. Då färre av dessa frispringande katter är kastrerade leder det dessutom till att de förökar sig okontrollerat och ungar föds lite överallt. På större orter finns det fler innekatter då ägarna ser en större risk att låta katterna röra sig fritt utomhus och kanske bli överkörda. Innekatter är också kastrerade för att det av praktiska skäl är svårt att ha dem inomhus på heltid annars.  

Men Camilla nöjer sig inte med att konstatera hur det ser ut, hon vill vara en del av en möjlig förändring. Genom Jordbruksverket låter nu Kattakuten utbilda fyra stycken chipmärkare i föreningen som bland annat ska jobba med uppsökande verksamhet på landsbygden. 

Utevistelse under uppsikt skyddar från olyckor 

Ulrika Stefansson är uppfödare av brittiskt korthår på Suncat´s i Västerås och tillhör SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund. SVERAK:s regler säger att katten ska vara grundvaccinerad, besiktad och ID-märkt innan leveransen till den nya ägaren. Vid bytet registreras ägarändringarna hos SVERAK. När det blir nya rutiner hos Jordbruksverket kommer Suncat´s förstås följa det också, berättar Ulrika.  

Ulrika säljer inga kattungar till någon som vill ha dem som frigående utekatt då hon är av åsikten att man inte släpper ut sin katt vind för våg, framför allt inte i ett tättbebyggt område. Det går att ge katten ett stimulerande liv med utevistelse under uppsikt och huvudsaken är att den inte slutar sitt liv under en bil, menar hon.

- Det här är en efterlängtad lag som man jobbat för länge. Många ser den som en viktig del i att höja kattens status, men trots jublet så tror jag ändå att bekymret med de som inte sköter sin katthållning fortsätter, säger Ulrika. 

Gamla synsätt bidrar till kattens lägre rang

Hundar och katter är de vanligaste husdjuren, ändå är det en tydlig skillnad i hur de uppfattas i samhället. Ulrika anser att flera faktorer spelar in i den inställningen.

- För det första har du kunnat få en kattunge gratis. En vara som inte kostar någonting är för många personer likställt med att man inte behöver ta hand om den. 

Hon håller med i Camilla Zerpe Karlssons beskrivning av katten som ett nyttodjur på landet och fyller på: 

- Med katter som ingår i arbetslaget på gården eller stallet följer ett stort ansvar, och i det ingår vaccinering, ID-märkning och kastrering. Synsättet att kastrerade katter skulle vara sämre jägare stämmer inte. Och de behöver mat! Även om det är stallkatter kan man inte lita på att de livnär sig tillräckligt på det de hittar själva. 

Pratet om att en katt alltid klarar sig eller att den har nio liv bidrar också till den lägre rangen. Vi behöver få bort övertron på att katten klarar sig i alla väder, det gör den definitivt inte. De som arbetar med djurskydd kan ju bekräfta hur illa det går för dessa katter.

Ulrikas och Camillas arbete fortsätter även efter 1 januari 2023. De ser till att kattungar får bra förutsättningar från start, eller tar hand om katter som hamnat snett. ID-märkning och registrering för 100% av Sveriges katter kommer inte per automatik med en lag, det måste kommuniceras om och om igen. Katterna är verkligen värda den nya lagen, samt att ha de starka rösterna på sin sida.