Internationella IPC-veckan 15-21 oktober – så arbetar Evidensia med vårdhygien och antibiotikaanvändning

onsdag 18 oktober 2023
International Infection Prevention Week uppmärksammar varje år det viktiga världsomspännande arbetet med att förebygga och kontrollera infektioner. Evidensia har tagit fram ett eget program för att värna om hälsan och säkerheten för våra patienter, djurägarna, klinikpersonalen och i längden resten av samhället. 
IPC står för Infection-Prevention and Control, förebyggande åtgärder och kontrollinsatser som motverkar överförande av bakterier och infektioner. Eftersom antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot den globala hälsan behöver djursjukvården bidra till att bromsa spridningen och utvecklingen av resistenta bakterier. 

Evidensias IPC-program

Vårt IPC-program har utvecklats med syftet att säkra hög vårdhygienisk kvalitet och ansvarsfull antibiotikaanvändning. Samtliga djurkliniker/-sjukhus i alla länder som ingår i IVC Evidensia får samma anvisningar, jobbar på ett strukturerat sätt och följer uppsatta rutiner.

Infektions- och hygienarbetet består av två delar:

1. Infektionsprevention 
Den förebyggande vårdhygienen är omfattande så infektioner ska kunna förhindras: personalens handhygien, rätt kläder och skor samt hur tvätt, städning, desinfektion och sterilisering av såväl material, vårdmiljöer som instrument går till. 

För att säkra smittskyddet görs en bedömning av varje patient. Djur med symptom som feber eller diarré hänvisas till en särskild ingång och tas sedan in i ett avsides rum. Isoleringen, tillsammans med rummets desinficerings- och saneringsrutiner samt skyddsklädsel, borgar för att sjukdomen inte sprids vidare. 2. Infektionskontroll 
Infektionskontrollen handlar om övervakningen av antalet vårdrelaterade infektioner och väl förberedda handlingsplaner för de patienter som eventuellt drabbas – allt för att begränsa omfattningen. 

Under infektionskontrollen ligger även antibiotikaanvändningen. När ett djur behandlas med antibiotika ska behovet verkligen finnas och noga vägas mot risken för vidare utveckling av antibiotikaresistens. Med ett och samma journalsystem för hela Evidensia kan vi noggrant följa antibiotikaanvändningen och klinikens infektionsfrekvens.

Med vårt IPC-program har vi dig och ditt djurs bästa i åtanke när ni besöker oss! 

Vill du läsa ännu mer om programmet, se här.